BAĞIMSIZ DENETİM

BAĞIMSIZ DENETİM

Bağımsız Denetim hizmetimiz firmalardan gelecek olan taleplere göre farklılık göstermektedir. Özetle; Hile denetimi, Vergi Denetimi ve Faaliyet Denetimi şeklinde gruplandırabiliriz.


Hile Denetimi; Özellikle İç Kontrol Sistemleri bulunmayan firmaların, firma içerisinde karşılaşabilecekleri olası Hile veya kasti hataların ortaya çıkarılmasına yönelik bir denetim faaliyetidir.


Vergi Denetimi; Özellikle firma ortakları, yetkilileri ve sorumluları tarafından Vergisel anlamda firmanın taşıdığı Risklerin ortaya konmasına yönelik bir Denetim çalışmasıdır. Özellikle, yönetimde bulunmayan şirket ortaklarının karşılaşabilecekleri Risklerin tespiti anlamında önemli bir Denetimdir.


Faaliyet Denetimi; En basit ifade ile; firmanın operasyonlarının muhasebe kayıtları ve dolayısıyla Mizan ve Mali Tablolara ne kadar doğru yansıdığına yönelik bir Denetim çalışmasıdır.


TÜRKİYE OFİSİ
TR@srmconsulting.com
İNGİLTERE OFİSİ
UK@srmconsulting.com

Sorularınız için info@srmconsulting.com