FAALİYET DENETİMİ

FAALİYET DENETİMİ

Her firma, kendine özgü uygulamakta olduğu Yönetsel Model ile faaliyetlerine devam etmektedir. Faaliyetlerinin sonuçlarında bir takım başarı beklentileri veya ulaşılmak istenen birtakım hedefler vardır.


Faaliyet denetimi, çok genel bir anlatım ile; şirket yönetiminin etkinliği, departmanlar bazında etkin bilgi akışı ve çalışma, şirket içi disiplinlerin uygulanabilirliği, planlanan faaliyet ve stratejilere uygunluk gibi birçok farklı konunun detaylı biçimde incelenmesini ve sorgulanmasını öngörmektedir. İnceleme sonucunda, aksayan noktalar, iş akışları veya yönetsel sıkıntılar tespit edilir ve düzeltilmesi yönünde Yönetim’e raporlanır.


"Bilgi bir hedeftir. Gerçek ise yolculuk." -T. Scott McLeod

TÜRKİYE OFİSİ
TR@srmconsulting.com
İNGİLTERE OFİSİ
UK@srmconsulting.com

Sorularınız için info@srmconsulting.com