YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Firmalarda bazen Yönetsel anlamda yaşanan sıkıntılar, firmaların ileriye doğru ilerlemesinde en büyük engel olabilmektedir. Özellikle, sayısal olarak büyümekte olan ve yönetsel anlamda ilgili departmanların oluşturulması veya geliştirilmesi gerektiği noktada, sağlıklı bir yapı ve disiplin çok önemlidir.


Yönetim Danışmanlığı hizmetimizin amacı, bu noktada ortaya çıkan problemleri veya ilerlemeyi engelleyen zorlukları aşmak, firmanız bünyesinde yer alan departmanların çalışma kuralları ile departmanların birbirleriyle koordineli biçimde çalışmalarını sağlayacak bir yapının oluşumuna katkı sağlamaktır. Tüm birimlerde çalışan personellerin görev ve sorumluluk alanlarının belirlenmesi, birimlerin üstendikleri işleri hangi talimat ve disiplinler ile yerine getirecekleri ve tüm birimlerin belli bir düzen dahilinde koordineli biçimde üst yönetimlere bilgi aktarımlarının nasıl sağlanacağı konuları çalışmalarımızın temelini oluşturmaktadır. Etkin bir yönetim için mutlaka denetim şarttır.


"Büyük işler yapamıyorsanız, küçük işleri sıra dışı bir şekilde yapın." -Martin Luther King Jr.

TÜRKİYE OFİSİ
TR@srmconsulting.com
İNGİLTERE OFİSİ
UK@srmconsulting.com

Sorularınız için info@srmconsulting.com