BREXIT SONRASI AB ile UK ARASI ONLINE SATIŞLARDA KDV DURUMU

Anıl Sürmeli

Mali Müşavir I MAAT

Brexit, yani Birleşik Krallığın Avrupa Birliği’nden ayrılma süreci, 31.12.2020 tarihinde gerçekleşti. Brexit’in henüz çok yeni olması nedeniyle, hala birçok alanda mevzuat çalışmaları devam etmektedir. 2021 yılının bu şekilde geçmesini, görülen aksaklık ve sorunların fark edildikçe yeni düzenlemeler ile oturmasını, 2022 yılından itibaren ise artık Brexit sonrası karmaşanın ortadan kalkmış olmasını ümit ediyoruz.

Bugünkü konumuz; online ticaret ile uğraşmakta olan şirketleri yakından ilgilendiren yeni KDV uygulamalarıdır. Özellikle Covid-19 sonrası, online alışverişlerde yaşanan artışı da göz önüne aldığımızda, Brexit sonrası son kullanıcılara yapılan online satışlardaki KDV konusu, firmalar açısından daha da önemli bir hal almıştır.

Aşağıda yer alan konu ile ilgili açıklamaların tümü;

  • Online satış ile doğrudan bireysel müşterilere yapılan satışları
  • Satıcının kendi online sitesi üzerinden yapmış olduğu satışları

kapsamaktadır.

 

Brexit Öncesi uygulamayı hatırlayalım

Özetle; AB ülkeleri arasında (İngiltere dahil) yapılan online satışlarda, her ülkenin belirlemiş olduğu istisna tutar aşılıncaya kadar, ürünler satıcının bulunduğu ülke KDV’si ile son müşterilere teslim edilebilmekte idi.

Belli bir ülkeye yapılan online satışların tutarı, o ülkenin belirlemiş olduğu istisna tutarı aşması durumunda satıcı, diğer ülkede KDV’ye kaydolmak suretiyle beyan vermeye başlaması gerekmekteydi. Örneğin; İngiltere’den Avrupa’ya yapılan online satışlarda, Almanya’ya yapılan satışların toplam tutarı, belirlenmiş olan istisna tutarı olan 100 bin EUR’yu aşması durumunda, İngiliz firmanın Almanya içerisinde KDV mükellefiyeti açtırması ve beyan vermesi gerekmekteydi.

Satıcı, bu şekilde her AB ülkesinde yaptığı satış tutarlarını ayrı ayrı takip etmek zorunda ve istisna tutarı aştığı her bir ülkede KDV’ye tabi olmak durumundaydı.

 

Brexit Sonrası KDV Uygulaması

31.12.2020 gecesi itibariyle, yukarıda belirttiğimiz uygulama İngiltere için artık geride kalmıştır. AB ülkeleri arasında, istisna tutarlar bir müddet daha uygulanmaya devam edecektir ancak, İngiltere açısından geçerli olmayacaktır.

Brexit sonrası yeni uygulamada aşağıdaki tarihlere göre konuyu değerlendirmek gerekecektir.

  • 01 Ocak – 30 Haziran 2021 arası dönem
  • 01 Temmuz ve sonrası dönem

1 Ocak 2021 sonrası

İngiltere’den AB ülkesindeki kişilere yapılacak olan online satışlar, artık satıcı için ihracat, alıcı için ise ithalat kapsamında değerlendirilecektir. Satıcı, ihracat esnasında ürünlerini KDV’siz olarak faturalandıracak ancak, alıcının bulunduğu ülkeye giriş esnasında ithalat KDV’sine tabi olacaktır. Gümrükte ürünlerin çekilebilmesi için ödenmesi gereken bu KDV, siparişi veren kişiler tarafından karşılanması gerekebilir ki, satıcı açısından fiyat rekabetini zorlaştırabilir ve müşteri memnuniyetini etkileyebilir.

 

Satıcının uygulayabileceği yöntemler?

  1. Satıcı, siparişini aldığı ürünü ihracat şeklinde KDV’siz olarak müşterisine faturalandırır. İthalat KDV’si ile ilgili tüm yükümlülüğü siparişi veren müşterisine bırakabilir. (Müşteri memnuniyeti açısından, çok tercih edilir bir yöntem olmayacaktır.)
  2. Satıcı, sipariş aldığı AB ülkelerinin her birinde KDV’ye kayıtlı mükellef olabilir ve tüm ürünlerin ithalatını kendisi yapabilir. Böylece, müşteri gümrükte bekleyen ürünü için bir zorlukla karşılaşmayacaktır. Ürünlerin müşteriye teslimi esnasında, o ülkenin KDV oranında müşteriye fatura kesilmelidir. (Her ülkede ayrı bir KDV kaydı ve takibi gerektirir. Müşteriye kesilmesi gereken fatura üzerindeki KDV tutarı ile fiyat tekrar gözden geçirilmelidir.)
  3. Herhangi bir AB ülkesinden birinde, muhtemelen en çok sipariş gelen ülkede, bir depo tutmak suretiyle KDV mükellefiyeti açtırılabilir. Burada belli bir miktar stok tutulabilir ve AB içerisindeki tüm satışlar, bu ülkeden sevk edilir. Aynen Brexit öncesi olduğu gibi, AB içerisinde uygulanmakta olan istisna hadler dikkate alınarak faturalandırma yapılabilir. (Bu yöntem 1 Temmuz sonrası gelecek olan yeni uygulama ile kalkacaktır.)
  4. Diğer bir seçenek ise, gümrük/taşıyıcı firma ile anlaşmak suretiyle ithalat KDV’sinin sizin adınıza onlar tarafından ödenip, size yansıtılmasıdır. Yansıtılacak olan bu bedel, satıcı açısından ilave bir maliyet oluşturacaktır. Taşıyıcı firma ile bu konu görüşülebilir.
  5. Son olarak, AB ülkelerindeki online satışları yönetmesi için bir Distribütör firma ile anlaşma yoluna gidilebilir. Böylece, AB ülkeleri içerisindeki, ithalat KDV, KDV mükellefiyetleri ve beyanları ile uğraşmak zorunda kalmayabilirsiniz. Tabi, bu opsiyonun ticari bir bedeli, karşılığı olacaktır.

 

1 Temmuz 2021 sonrası

1 Temmuz tarihinden sonra, sadece AB ülkeleri arasında geçerli olan istisna tutarların uygulaması tamamen kalkacaktır. Yani, her ülkenin belirlemiş olduğu istisna tutarların aşılması durumunda, o ülkede KDV mükellefi olma zorunluluğu sona eriyor.

Bu uygulama yerine, One Stop Shop (OSS) adında yeni bir sistem devreye girecek. Satıcılar için her ülkede KDV mükellefiyeti açma zorunluluğunu kaldıran bu yöntem ile, satıcı tercih edeceği herhangi bir AB ülkesinde KDV mükellefiyeti açtırmak suretiyle, tüm beyanlarını bu ülke üzerinden verebilecektir. Örneğin, Hollanda’da KDV mükellefiyeti açtırmış olan bir İngiltere merkezli satıcı, diğer AB ülkelerine yapılan satışlarını sadece Hollanda’da beyan edebilecektir. Her ülkenin KDV oranına göre bir merkezi beyan sistemi geliştirilecek olup, son müşteriye giden fatura üzerinde o ülkenin KDV’si uygulanacaktır.

Online satış yapan firmalar açısından bazı bürokratik işlemleri azaltması beklenen bu uygulamaya, birçok AB ülkesi 1 Temmuz’dan itibaren başlarken, bazı ülkeler (örneğin Almanya) hazır olmadıkları gerekçesiyle, ileri bir tarihte uygulamaya dahil olacaklarını açıkladılar.

 

Düşük bedelli gönderiler için uygulama

İngiltere, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren; online satışlar sonucu ülkeye giren her bir ürün bedelinin £135 altında olması durumunda, ithalatta ödenen KDV’ye muafiyet getirmiştir. Bu muafiyet, sadece İngiltere’ye giren ürünlerde uygulanmaktadır.

AB ülkeleri için bu istisna tutar, 22 EUR olarak uygulanmaktadır. (1 Temmuz tarihine kadar)

OMP (Online Market Place) üzerinden yapılan online satışlar için VAT ve uygulama detaylarını, aracı firma ile görüşüp öğrenmenizi öneririz.

 

Detaylı bilgi ve sorularınız için bize ulaşabilirsiniz; uk@srmconsulting.com