YURTDIŞI İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI

Anıl Sürmeli

Mali Müşavir I MAAT

Yurtdışında ortağı olduğunuz firma, yıl sonunda KAR elde etti ve bu karı Türkiye’ye transfer etmek istiyorsunuz. Türkiye’deki ana firmanıza transfer edeceğiniz bu Kar, vergiye tabi midir? Hangi şartlarda “yurtdışı iştirak kazancı istisnası” kapsamında getirilebilir?

 

Yurtdışı İştirak Kazancı İstisnası

Özellikle son zamanlarda, Türkiye’de faaliyet gösteren birçok firma, ürün ve hizmetlerini yurtdışı piyasaya daha kolay sunabilmek adına, çeşitli ülkelerde iştirakleri ya da bağlı ortaklıkları aracılığıyla farklı ülkelerde faaliyette bulunmaktadır.

Yurtdışı faaliyetlerinden elde edilen karların Türkiye’de bulunan ana firmaya aktarılması konusunda çoğu zaman vergisel yükümlülükler konusunda çekinceler yaşanmaktadır. Oysa, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5. maddesindeki “İstisnalar” bölümünde yurtdışı iştirak kazançlarının hangi durumlarda istisna olabileceğini açıkça belirtmektedir.

İstisnadan yararlanma kriterleri

Bu istisnadan yararlanabilmek için aşağıda belirtilen tüm kriterlerin sağlanması gerekmektedir:

  • Yurtdışında iştirak edilen kurumun bizdeki Anonim Şirket ya da Limited Şirket niteliğinde bir kurum olması gerekmektedir
  • Türkiye’deki ana firmanın, iştirak üzerinde en az %10 hisseye sahip olması gerekmektedir
  • İstisnaya konu olan kazancın elde edildiği tarih itibarıyla, geriye dönük en az 1 yıl boyunca ortaklığın (iştirakin) kesintisiz devam etmiş olması gerekmektedir
  • İştirak kazancının elde edildiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken (Nisan ayı) tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmesi
  • İştirak edilen kurumun, faaliyette bulunduğu ülke mevzuatına göre en az %15 oranında kurumlar vergisi yükü taşıması gerekmektedir.

Yukarıda özetle verilen 5 maddelik kriterin genelde ilk dört maddesi net ve anlaşılır nitelikte olup, birçok firma açısından uygunluğu kolayca tespit edilebilmektedir.

Son kriterde belirtilen “ilgili ülke mevzuatına göre %15 oranında kurumlar vergisi yükü” tabiri biraz detay açıklama gerektirmektedir. Burada bahsedilen %15 oranı, ülkede uygulanan kurumlar vergisi oranından ziyade, kazanç üzerinden hesaplanmış olan efektif vergi yüküdür. (Hesaplanan Kurumlar Vergisi / Bilanço Karı)

Örnek

İngiltere’de bulunan ve %100 ortağı olduğumuz ABC UK Limited firmasının, 2019 yılı sonunda £100.000 ticari kar elde ettiğini varsayalım. İngiltere’de kurumlar vergisi oranı %19’dur.

Ticari Kar: £100.000

Kabul edilmeyen giderler: + £5.000

İstisna Satışlar: – £35.000

Vergiye tabi gelir: £70.000

Hesaplanan KV (%19): £13.300

Örneğimizde, istisna satışlardan dolayı şirketin elde etmiş olduğu ticari bilanço karının efektif vergi yükü %13,3 olarak hesaplanmaktadır. (£13.300/£100.000)

ABC UK Limited firmasının elde etmiş olduğu £100.000 kar tutarının Türkiye’ye transferi durumunda, son kriter olan %15 vergilendirmenin gerçekleşmemiş olması nedeniyle, yurtdışı iştirak kazancı istisnasından faydalanılması mümkün olmayacaktır.

Değerlendirme

Ağırlıklı olarak ürün ve hizmet maliyetlerinin Türkiye’deki ana firma üzerinde olduğu düşünülürse, yurtdışı iştiraklerin döviz cinsinden elde edilmiş olan karlarının ana firmaya transferi, ciddi finansman katkısı sağlayabilir.

Kriterler zaten birçok firmanın sağlamakta olduğu kriterlerdir. Sadece, transferin kurumlar vergisinin beyan tarihi olan Nisan ayına kadar yapılması ve sürenin kaçırılmaması konusunda hatırlatma yapmak isterim.

 

Detaylı bilgi ve sorularınız için, İstanbul veya Londra ofisimiz ile görüşebilirsiniz.

 

Anıl Sürmeli MAAT

TR@srmconsulting.com

UK@srmconsulting.com