Gayrimenkullerin ve diğer sabit kıymetlerin yeniden değerlemesi imkanı (7326 Sy. Kanun)

Anıl Sürmeli

Mali Müşavir I MAAT

7326 sayılı Kanun içerisinde yer alan ve şirketler açısından önemli olduğunu düşündüğümüz diğer bir konu; şirket aktifinde yer alan taşınmazların ve amortismana tabi sabit kıymetlerin yeniden değerlemesine imkan getirilmesidir.

En son, Mayıs 2018 tarihinde çıkan bir kanun ile, firmalara aktiflerinde duran taşınmazlarını yeniden değerleme imkanı getirilmişti. Haziran 2021 tarihinde ilgili kanun kapsamında, yeniden bu hak firmalara tanınmaktadır.

 

Kapsam

Şirket aktifinde yer alan aşağıdaki varlıklar yeniden değerleme kapsamına girmektedir.

  • Taşınmazlar
  • Amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler

 

Başvuru, Beyan ve Ödeme

Yeniden değerleme için son beyan tarihi 31.12.2021’dir. Hesaplanacak olan değer artış tutarı üzerinden %2 oranında vergi hesaplanarak beyan edilir. Yeniden değerlemenin yapıldığı tarihi izleyen ayın sonuna kadar vergi dairesine beyan edilmelidir. Ödemeler 3 taksitte yapılabilir. İlk taksiti beyan süresi içinde, diğer taksitler takip eden 2. ve 4. aylarda yapılacaktır.

 

Yeniden Değerleme Oranı

Yİ-ÜFE değerleri dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Uygulanacak olan yeniden değerleme oranı, Mayıs 2021 Yİ-ÜFE değerinin;

  • Enflasyon Düzeltmesi’ne tabi tutulmuş kıymetler için; Ocak 2005 Yİ-ÜFE değerine bölünmesi,
  • Enflasyon Düzeltmesi’ne tabi tutulmamış kıymetler için; alım tarihini izleyen aya ilişkin Yi-ÜFE değerine bölünmesi,
  • Mayıs 2018’de değerlenmiş olan kıymetler için; Mayıs 2018 Yİ-ÜFE değerine

bölünmesiyle hesaplanmaktadır.

 

Özellikli durumlar

  • Bu kapsamda ödenen vergi, kurumlar vergisi matrahında gider olarak kabul edilemez.
  • Hesaplanan değer artış tutarı, pasifte özel bir fon hesabında kayıtlanır.
  • Kayıtlanan fon, sermayeye ilave edilebilir. Şirketten çekilmesi durumunda vergilendirilecektir.
  • İlgili taşınmazların elden çıkarılması durumunda, fonda yer alan değer artışları, kazancın tespitinde dikkate alınmaz.
  • Yapılan yeniden değerleme sonrasında bulunan değerler üzerinden amortisman ayrılmaya devam edilir.

 

 

Detaylı bilgi ve sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.

tr@srmconsulting.com