Hizmetlerimiz

SRM firması olarak, 1982 yılından bugüne kadar, farklı sektörlerde yer alan farklı iş hacmine sahip müşterilerimize, güvenilir ve çözüm odaklı Mali Müşavirlik hizmetlerimizi sunmaktayız. 

Sunmakta olduğumuz Mali Müşavirlik hizmetlerimizin temelini Muhasebe oluşturmaktadır. Firmanızın tüm gelir, gider ve hareketlerinin veri halinde bir Muhasebe Sistemi tarafından işlenmesi sonucunda ortaya çıkan Bilgi, denetlenmesi ve sunulması gereken bir sonuçtur. Ortaya konan Raporlar, Sunumlar ve Beyanlar ancak iyi bir Muhasebe Sisteminden geçmiş ise anlamlı ve doğru olacaktır. 

Bu anlayış ile sunduğumuz hizmetlerimiz şu şekildedir:

Muhasebe

Dışarıdan Muhasebe Hizmeti

Muhasebe Departmanı ve Sistem Kurulumu

İlgili vergi beyannamelerinin hazırlanması ve verilmesi

Standart Mali Tabloların hazırlanması ve sunumu (Bilanço ve Gelir Tablosu)

Bağımsız Denetim ve Tasdik İşlemleri

Hile Denetimi
Vergi Denetimi
Faaliyet Denetimi
Tam Tasdik ve KDV İadesi İşlemleri

Personel Bordrolama

Personel Özlük Dosyası takibi
Bordrolama ve Bildirgelerin verilmesi

Tescil İşlemleri, Şirket Yapısı Danışmanlığı

Şirket Kuruluş işlemleri
Ana sözleşme, tadil ve değişikliklerin yapılması
Şirketlerin Yatırım süreçlerine hazırlığı, Birleşme ve Bölünme

Bütçe ve Raporlama

İsteğe bağlı özel Raporlama
Bütçe eğitimleri ve uygulamaları

Vergi Danışmanlığı

Türkiye ve İngiltere vergi mevzuatı ve uygulamaları
Vergisel uyuşmazlıklar konusunda destek ve danışmanlık

  İletişim Formu

  Makaleler

  Kar Dağıtımı Stopaj oranı %10’a indirildi, bu ne anlama gelmektedir?

  22 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan bir Karar ile, mevcutta %15 olan kar dağıtım stopaj oranı, %10’a indirilmiştir. Şirketler, dönem sonları faaliyetleri neticesinde elde etmiş oldukları karlarını,  şirket ortaklarına dağıtabilmektedirler. Bu dağıtım esnasında, dağıtılabilir Kar üzerinden %15 (yeni hali ile %10) oranında stopaj hesaplanmakta ve bu tutar şirketler tarafından vergi dairesine beyan edilmek suretiyle ödenmektedir. Bu […]

  Vergi ve Prim borçların yapılandırılması (7326 Sy. Kanun)

  7326 sayılı Kanun kapsamında öne çıkan konulardan biri, vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılabilmesine imkan sağlayan maddelerdir. Kanun içeriğinde; Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılması Dava safhasında bulunan (kesinleşmemiş) borçların yeniden yapılandırılması İnceleme, tarhiyat ve uzlaşma safhasında bulunan borçların yeniden yapılandırılması konuları ayrı maddelerde ele alınmıştır. Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin detay bilgiler aşağıda paylaşılmıştır. […]

  Gayrimenkullerin ve diğer sabit kıymetlerin yeniden değerlemesi imkanı (7326 Sy. Kanun)

  7326 sayılı Kanun içerisinde yer alan ve şirketler açısından önemli olduğunu düşündüğümüz diğer bir konu; şirket aktifinde yer alan taşınmazların ve amortismana tabi sabit kıymetlerin yeniden değerlemesine imkan getirilmesidir. En son, Mayıs 2018 tarihinde çıkan bir kanun ile, firmalara aktiflerinde duran taşınmazlarını yeniden değerleme imkanı getirilmişti. Haziran 2021 tarihinde ilgili kanun kapsamında, yeniden bu hak firmalara […]