Yeniden Varlık Barışı (7417 Sayılı Torba Kanun)

7417 Sayılı Torba Kanun, 5 Temmuz 2022 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlandı.

En son 2020 yılının sonunda uygulamaya konulmuş olan Varlık Barışı, 30 Haziran 2022 tarihinde sone ermişti. Bu Torba Yasa ile Varlık Barışı, yeniden uygulamaya getirilmiş olup özellikli noktalar şu şekildedir;

 

Kapsam

  • Şahıs veya şirketlerin, yurtdışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile,
  • Gelir veya Kurumlar Vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan gayrimenkul, para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları

varlık barışı kapsamı dahilindedir.

Yukarıdaki kapsama giren tüm varlıkların,  kanunda belirtilen süreler içerisinde yurda getirilmesi veya kayıtlara alınması yeterli olacaktır. Belli bir tarih itibariyle varlıklara sahip olma ve bunu ispat etme zorunluluğu aranmamaktadır.

 

Bildirim ve Beyan

– Yurtdışında bulunan varlıklar; 31/03/2023 tarihine kadar banka veya aracı kurumlara bildirilecektir.

– Türkiye’de bulunan varlıklar; 31/03/2023 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edilecektir.

 

Ödenecek Vergi (Yurt dışından getirilen varlıklar için)

Bildirilen varlıkların değeri üzerinden;

%1 (30.09.2022 tarihine kadar yapılan bildirimler için)

%2 (01.10.2022 – 31.12.2022 tarihine kadar yapılan bildirimler için)

%3 (31.03.2023 tarihine kadar yapılan bildirimler için)

oranında hesaplanacak olan vergi, bankalara bildirilmek suretiyle ödenecektir. Banka ve aracı kurumlar ise, tahsil ettikleri bu vergiyi, izleyen ayın 15. günü akşamına kadar vergi dairesine beyan edecek ve ödeyeceklerdir.

 

Ödenen Verginin iadesi

Bildirilen varlıkların, Türkiye’deki bankalara aktarıldığı tarihten itibaren, en az 1 (bir) yıl süreyle bankada tutulması halinde, ödenmiş olan vergi, bildirim sahibinin başvurusu üzerine iade edilecektir.

 

Ödenecek Vergi (Türkiye’de bulunan varlıkların bildirimi için)

Vergi dairelerine beyan edilen bu kapsamdaki varlıkların değeri üzerinden %3 oranında hesaplanan vergi, izleyen ayın sonuna kadar ödenecektir.

Bu kapsamda beyan edilecek olan tüm varlıklar, şirketlerin bilançolarında pasifte açılacak özel fonlar hesabında kaydedilecektir. Bu fon hesabı, 2 yıl boyunca sermayeye ilave dışında, şirketten çekilemeyecektir. Bu varlıklara ilişkin amortisman da uygulanmayacaktır.

 

Varlık barışı kapsamında bildirilen ve beyan edilen tutarlara ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır.

 

7417 Sayılı Kanun tam metnine buradan ulaşabilirsiniz

 

Detaylı bilgi ve sorularınız için bize ulaşabilirsiniz

tr@srmconsulting.com

Makaleler

Muhasebe Departmanı Kurmak İçin 66 Etkili İpucu

Merhaba, iş dünyasının gezgini arkadaşım! Bunu okuyorsanız, büyük olasılıkla kuruluşunuz içinde bir muhasebe departmanı kurma veya yenileme gibi inanılmaz bir yolculuğa çıkmışsınızdır. Size şunu söyleyeyim, bir maceranın içindesiniz ve ben de bu heyecan verici keşif gezisinde rehberiniz olacağım için çok heyecanlıyım. Sayıları hesaplayan bir guru değilim ama sürekli gelişen iş dünyasındaki deneyimlerimden payıma düşeni aldım. […]

Mizanda Ustalaşmak: Son Derece Verimli Bir Muhasebe Departmanının 9 Alışkanlığı

Her biri kısa ve bilgilendirici bir madde işareti ve bir bonus puan olarak sunulan bu 9 alışkanlıkla son derece verimli bir muhasebe departmanının sırlarını açığa çıkarın. Alışılmadık stratejilerden zaman içinde test edilmiş yöntemlere kadar bu liste, muhasebe mükemmelliğine giden yolda size rehberlik edecek:   1. Teknolojiyi Benimseyin: İçgörü: Teknoloji süreçleri kolaylaştırır. Alışkanlık: Rutin görevleri otomatikleştirmek […]

Kar Dağıtımı Stopaj oranı %10’a indirildi, bu ne anlama gelmektedir?

22 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan bir Karar ile, mevcutta %15 olan kar dağıtım stopaj oranı, %10’a indirilmiştir. Şirketler, dönem sonları faaliyetleri neticesinde elde etmiş oldukları karlarını,  şirket ortaklarına dağıtabilmektedirler. Bu dağıtım esnasında, dağıtılabilir Kar üzerinden %15 (yeni hali ile %10) oranında stopaj hesaplanmakta ve bu tutar şirketler tarafından vergi dairesine beyan edilmek suretiyle ödenmektedir. Bu […]