Nakit sermaye artışına indiriminin sınırlandırılması (7417 Sayılı Torba Kanun)

2015 yılı içerisinde yayımlanan bir Kanun ile, şirketlerin nakit sermaye artırımlarına teşvik getirilmişti. Bu destek ile şirketler, indirim hakkını herhangi bir yıl sınırı olmaksızın kullanabilmekte, matrahın yetersiz olması nedeniyle sonraki dönemlere de devrederek bu haklarını devam ettirebilmekteydiler.

Yeni çıkan Kanun ile, indirim düzenlemesindeki süresiz yararlanma hakkı, 5 hesap dönemi ile kısıtlanmıştır. Yani; sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap dönemi ile, bu dönemi izleyen dört hesap dönemli dikkate alınarak sınırlandırılmaktadır. Ancak, kazancın yetersizliği nedeniyle ilgili dönemlerde indirim konusu yapılamayan tutarlar için herhangi bir sınırlamaya gidilmemektedir, beş yıl dolduktan sonra da indirim konusu yapılabilecektir.

 

Yürürlük: 05/07/2022

7417 Sayılı Kanun tam metnine buradan ulaşabilirsiniz

 

Detaylı bilgi ve sorularınız için bize ulaşabilirsiniz

tr@srmconsulting.com

Makaleler

Kar Dağıtımı Stopaj oranı %10’a indirildi, bu ne anlama gelmektedir?

22 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan bir Karar ile, mevcutta %15 olan kar dağıtım stopaj oranı, %10’a indirilmiştir. Şirketler, dönem sonları faaliyetleri neticesinde elde etmiş oldukları karlarını,  şirket ortaklarına dağıtabilmektedirler. Bu dağıtım esnasında, dağıtılabilir Kar üzerinden %15 (yeni hali ile %10) oranında stopaj hesaplanmakta ve bu tutar şirketler tarafından vergi dairesine beyan edilmek suretiyle ödenmektedir. Bu […]

Vergi ve Prim borçların yapılandırılması (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun kapsamında öne çıkan konulardan biri, vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılabilmesine imkan sağlayan maddelerdir. Kanun içeriğinde; Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılması Dava safhasında bulunan (kesinleşmemiş) borçların yeniden yapılandırılması İnceleme, tarhiyat ve uzlaşma safhasında bulunan borçların yeniden yapılandırılması konuları ayrı maddelerde ele alınmıştır. Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin detay bilgiler aşağıda paylaşılmıştır. […]

Gayrimenkullerin ve diğer sabit kıymetlerin yeniden değerlemesi imkanı (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun içerisinde yer alan ve şirketler açısından önemli olduğunu düşündüğümüz diğer bir konu; şirket aktifinde yer alan taşınmazların ve amortismana tabi sabit kıymetlerin yeniden değerlemesine imkan getirilmesidir. En son, Mayıs 2018 tarihinde çıkan bir kanun ile, firmalara aktiflerinde duran taşınmazlarını yeniden değerleme imkanı getirilmişti. Haziran 2021 tarihinde ilgili kanun kapsamında, yeniden bu hak firmalara […]