Makaleler

Muhasebe Departmanı Kurmak İçin 66 Etkili İpucu

Merhaba, iş dünyasının gezgini arkadaşım! Bunu okuyorsanız, büyük olasılıkla kuruluşunuz içinde bir muhasebe departmanı kurma veya yenileme gibi inanılmaz bir yolculuğa çıkmışsınızdır. Size şunu söyleyeyim, bir maceranın içindesiniz ve ben de bu heyecan verici keşif gezisinde rehberiniz olacağım için çok heyecanlıyım. Sayıları hesaplayan bir guru değilim ama sürekli gelişen iş dünyasındaki deneyimlerimden payıma düşeni aldım. […]

Mizanda Ustalaşmak: Son Derece Verimli Bir Muhasebe Departmanının 9 Alışkanlığı

Her biri kısa ve bilgilendirici bir madde işareti ve bir bonus puan olarak sunulan bu 9 alışkanlıkla son derece verimli bir muhasebe departmanının sırlarını açığa çıkarın. Alışılmadık stratejilerden zaman içinde test edilmiş yöntemlere kadar bu liste, muhasebe mükemmelliğine giden yolda size rehberlik edecek:   1. Teknolojiyi Benimseyin: İçgörü: Teknoloji süreçleri kolaylaştırır. Alışkanlık: Rutin görevleri otomatikleştirmek […]

Kar Dağıtımı Stopaj oranı %10’a indirildi, bu ne anlama gelmektedir?

22 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan bir Karar ile, mevcutta %15 olan kar dağıtım stopaj oranı, %10’a indirilmiştir. Şirketler, dönem sonları faaliyetleri neticesinde elde etmiş oldukları karlarını,  şirket ortaklarına dağıtabilmektedirler. Bu dağıtım esnasında, dağıtılabilir Kar üzerinden %15 (yeni hali ile %10) oranında stopaj hesaplanmakta ve bu tutar şirketler tarafından vergi dairesine beyan edilmek suretiyle ödenmektedir. Bu […]

Vergi ve Prim borçların yapılandırılması (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun kapsamında öne çıkan konulardan biri, vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılabilmesine imkan sağlayan maddelerdir. Kanun içeriğinde; Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılması Dava safhasında bulunan (kesinleşmemiş) borçların yeniden yapılandırılması İnceleme, tarhiyat ve uzlaşma safhasında bulunan borçların yeniden yapılandırılması konuları ayrı maddelerde ele alınmıştır. Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin detay bilgiler aşağıda paylaşılmıştır. […]

Gayrimenkullerin ve diğer sabit kıymetlerin yeniden değerlemesi imkanı (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun içerisinde yer alan ve şirketler açısından önemli olduğunu düşündüğümüz diğer bir konu; şirket aktifinde yer alan taşınmazların ve amortismana tabi sabit kıymetlerin yeniden değerlemesine imkan getirilmesidir. En son, Mayıs 2018 tarihinde çıkan bir kanun ile, firmalara aktiflerinde duran taşınmazlarını yeniden değerleme imkanı getirilmişti. Haziran 2021 tarihinde ilgili kanun kapsamında, yeniden bu hak firmalara […]

Kasa, Ortaklardan Alacaklar ve Emtia, Sabit kıymetlerin düzeltilmesi (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun içerisinde, bazı işletme kayıtlarının düzeltilebilmesine dair düzenlemeler yer almaktadır. Bazı önemli hesaplar üzerinde gerekli düzeltmeler yapabilme imkanı getirilmiştir. KASA ve ORTAKLARDAN ALACAKLAR: İşletme kayıtlarında yer aldığı halde, işletmede fiilen bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan olan alacakların düzeltilmesi. EMTİA, MAKİNA/TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLAR: İşletme kayıtları ile fiili envanterde yer alan farkların düzeltilmesi. Her iki […]

Matrah ve Vergi Artırımı (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun içerisinde yer alan Matrah ve Vergi Artırımı uygulaması yürürlüğe girmiş olup, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait aşağıdaki vergi türleri için faydalanmak mümkündür.   KURUMLAR VERGİSİ KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV) GELİR VERGİSİ STOPAJ (MUHTASAR)   Her bir vergi türüne detaylı bir şekilde bakmadan evvel, ortak olan noktaları paylaşalım: *Matrah ve […]

IR35 VE ETKİLERİ

İngiltere’de kamu sektöründe, 2017 yılından beri uygulanmakta olan IR35 yasası, özel sektörü de içine alacak şekilde yeniden düzenlendi. Nisan 2020 yılında yasalaşıp yürürlüğe girmesi beklenen uygulama, Covid-19 gerekçesiyle bir yıl boyunca ertelenmiş ve Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.   IR35 nedir ve niçin önemli? Bir firma bünyesinde bordrolu çalışan olarak yer alması gereken bir kişinin, […]

BREXIT SONRASI AB ile UK ARASI ONLINE SATIŞLARDA KDV DURUMU

Brexit, yani Birleşik Krallığın Avrupa Birliği’nden ayrılma süreci, 31.12.2020 tarihinde gerçekleşti. Brexit’in henüz çok yeni olması nedeniyle, hala birçok alanda mevzuat çalışmaları devam etmektedir. 2021 yılının bu şekilde geçmesini, görülen aksaklık ve sorunların fark edildikçe yeni düzenlemeler ile oturmasını, 2022 yılından itibaren ise artık Brexit sonrası karmaşanın ortadan kalkmış olmasını ümit ediyoruz. Bugünkü konumuz; online […]

TRANSFER FİYATLANDIRMASI ve ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI

Türkiye’de ya da yurtdışında, ortağı olduğunuz iştirak veya kardeş firmalarınız bulunmaktaysa, bu yazımızı mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Firmalarımızı özellikle uyarmaya ve yönlendirmeye çalıştığımız transfer fiyatlandırması konusunda paylaşacağımız bilgiler ile konunun önemine biraz daha dikkat çekmeye çalışalım.   Konunun iyi anlaşılması için, ilgili kavramların ne anlama geldiğine bakarak başlayalım:   Transfer Fiyatlandırması nedir? En basit tanımı […]

YURTDIŞI İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI

Yurtdışında ortağı olduğunuz firma, yıl sonunda KAR elde etti ve bu karı Türkiye’ye transfer etmek istiyorsunuz. Türkiye’deki ana firmanıza transfer edeceğiniz bu Kar, vergiye tabi midir? Hangi şartlarda “yurtdışı iştirak kazancı istisnası” kapsamında getirilebilir?   Yurtdışı İştirak Kazancı İstisnası Özellikle son zamanlarda, Türkiye’de faaliyet gösteren birçok firma, ürün ve hizmetlerini yurtdışı piyasaya daha kolay sunabilmek […]

ORTAKLARIN ŞİRKETLERE OLAN BORÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sermaye şirketlerinde çok sık karşımıza çıkan, Şirket ile Ortakları arasındaki cari hesap ilişkisini ve bunun sonuçlarını birçok yönüyle değerlendirmeye çalışalım. Bu yazımızda “Ortakların Şirkete olan Borçları” ’nı ele alacağız. Diğer yazılarımızda, Ortakların Şirketten Alacaklı olmaları durumunu ve Transfer Fiyatlandırması konularını ayrıca bulabilirsiniz.   Şirket kasasının ortakların şahsi kullanımlarına açık olması, maalesef Türk ticari hayatında sıklıkla görünen […]

ŞİRKETİN ORTAKLARINA OLAN BORÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Önceki yazımızda, Ortakların Şirkete olan Borçları’nın durumunu değerlendirmiştik. Bu durumun, örtülü kar dağıtımı olarak kabul edilebileceğini, beraberinde getirdiği yükümlülükleri ve idarenin bu duruma bakış açısını izah etmeye çalışmıştık. Bu yazımızda ise, Şirketin Ortaklarına olan Borçlarını ele almaya çalışalım. Şirketler; faaliyetleri esnasında finansman ihtiyacı duyabilirler. Bu finansman ihtiyaçlarını; iç kaynaklardan veya dış kaynaklardan sağlayabilmektedirler. İç kaynaklar […]

İLİŞKİLİ KİŞİ VE TRANSFER FİYATLANDIRMASI

Önceki yazımızda; Örtülü Sermaye kavramını aktarmıştık. Kurumlar Vergisi Kanununun 12. maddesinin 1. fıkrasındaki; “Örtülü Sermaye” tanımlaması ile de bitirmiştik. Öncelikle bu tanımlamayı tekrar hatırlayalım, devamında da bahsi geçen İlişkili Kişi kavramından devam edelim. Tanım; “Kurumların, ortaklarından veya ortakla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir […]

TAHSİL EDİLEMEYEN ALACAKLARIN DURUMU

Artan rekabet ile beraber; işletmeler ister istemez ticari işlemlerinde vadeli araçları kullanmak durumunda kalmaktadırlar. Vadeli ya da açık hesap olarak yapılan ticari alışverişler, beraberinde tahsilat risklerini de getirmektedir. Tahsilatı riskli duruma düşmüş olan bir ticari alacağın kendisinin getirdiği yükün yanısıra, fatura mukabili oluşmuş ticari alacağın vergisel boyutu da ayrı bir konudur. Ekonomik anlamda firmaları zor […]

İŞLETMELERDE BÜTÇE VE ÖNEMİ

Başarılı işletmelerde, ön plana çıkan 3 temel özellik vardır. Bunlar; “Planlama”, “Organizasyon” ve “Denetim”’dir. Faaliyetlerin doğru planlanması, iyi işleyen bir Organizasyon sayesinde değer kazanırken, sağlam bir Denetim, başarının sürekliliğine katkı sağlayacaktır. Planlamanın araçlarından biri olan Bütçe, her yapıdaki firma için olmazsa olmaz niteliktedir. Bütçelerin amacına ulaşabilmesi için, şirket içerisindeki Koordinasyonun ve Bütçe Kontrolünün etkin biçimde […]

KURUMLARDA G. MENKUL SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI VE YENİLEME FONU

Bu yazının amacı; şirketlerin aktiflerinde kayıtlı bulunan Gayrimenkullerini satmaya karar verdiklerinde, bunun vergisel sonuçlarının ne olacağını, güncel mevzuat açısından değerlendirmektir. Ayrıca; Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnası ile Yenileme Fonu uygulamasından birlikte faydalanılıp faydalanılamayacağı konusunda, daha önceden verilmiş olan Özelgeler kapsamında, dikkat edilmesi gereken noktaları ortaya koymaktır. Hemen belirtmek gerekir ki, yazımızda bahsi geçen şirketler, gayrimenkul alım-satımı […]

KURUMLARDA G. MENKUL SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI VE YENİLEME FONU

KDV (Katma Değer Vergisi), Türkiye’deki mevzuat gereği, iş yapan firmalar açısından bazı durumlarda, ciddi maliyet unsuru olmaktadır. Kısıtlı kaynaklarla iş yapan şirketler, bazen çok yüksek rakamlara ulaşan Devreden KDV tutarları nedeniyle, devletten tahsili mümkün olmayan bir nevi imkânsız alacak nedeniyle, ciddi finansman sıkıntısı yaşayabilmektedirler. KDV açısından yaşanan bu sıkıntının kaynağında; Alış ve giderler için piyasaya […]

GAYRİMENKUL SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

Gayrimenkul; niteliği itibarıyla taşınabilir olmayan, ev, arsa, işyeri gibi ekonomik bir kıymete sahip varlıklardır. Gayrimenkullerin devri veya alım ve satımı, teslim ile veya noter huzurunda yapılacak sözleşme ile değil, tapu kayıtlarında tescil yoluyla gerçekleşmektedir. Şahıslar (gerçek kişiler) tarafından gerçekleştirilen gayrimenkul satışları “Değer Artış Kazancı” ’nın konusuna girmekte olup, şirketler tarafından aktiflerinde kayıtlı gayrimenkullerin satışı ise […]

YAZARKASA FİŞLERİNİN GİDER VE KDV AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Firmalar, ticari süreç içerisinde çoğu zaman yaptıkları harcamalar ve masraflar karşılığında “Yazarkasa Fişleri” almaktadırlar. Bu yazarkasa fişleri; ortalıkta kaybolmadığı veya hala okunabildiği sürece, kayıtlara girilmesi için Muhasebe servislerinin önüne ulaşmaktadır. Özellikle fatura düzenleme sınırının altında kalan tutarlar için fatura düzenleme zorunluluğunun bulunmaması, bu yazarkasa fişlerinin yaygınlığını arttırmaktadır. Çoğu zaman Muhasebe ile Vergi ödeyen işverenler arasında […]

KİRA GELİRLERİNDE (GMSİ); GÖTÜRÜ VE GERÇEK GİDER YÖNTEMLERİ

Bildiğiniz gibi her yılın mart ayı, kişisel gelir vergilerinin, dolayısıyla kira gelirlerinizin beyan edilmesi gerektiği dönemdir. Kira gelirlerinizden birtakım giderlerinizi indirebilmek için Kanun, iki yöntem sunmaktadır; GÖTÜRÜ GİDER yöntemi ve GERÇEK GİDER yöntemi. Şahıslar, dilediği yöntemi tercih etmekte serbesttirler. Tek kural; Götürü Gider yöntemini seçmiş olan bir mükellef, ancak 2.yıldan sonra Gerçek Gider yöntemini tercih […]

ÜCRET HESAP PUSULALARININ ÖNEMİ

Amacımız; firmalar/işverenler tarafından, çalışan personellerine her ay için ayrı ayrı imzalatılması gereken “Ücret Hesap Pusulalarının” önemine dikkat çekmektir. Çoğu zaman düzenli olarak imzalatılmasında ve dosyalanmasında sıkıntı yaşanan bu evrakların, aslında ne kadar önemli evraklar olduklarını bilmekte fayda var. Ücret Hesap Pusulası; 4857 sayılı İş Kanunu’nun 37.maddesinde özetle; “İşveren tarafından işçiye her ay ödenmekte olan Ücrete […]

LIAISON OFFICES IN TURKEY

Did you know that most global brands operate in Turkey as Liaison Office? Particularly, the foreign companies that outsource production in Turkey (including textile, finance, agriculture, IT, automotive and many other industries) prefer Liaison Offices for their non-commercial activities in Turkey. What is a Liaison Office? Liaison Office can be defined as a contact office […]

TAŞIT ALIMLARININ VERGİSEL BOYUTU

Otomobil piyasasında genellikle yılsonlarında bir hareketlilik görülmektedir. Bu hareketliliğin bir sebebi; markaların yılsonu uyguladıkları indirim kampanyaları, bir diğer sebebi ise; firmaların, vergisel planlamalarının da etkisi ile aktiflerinde yer alan taşıtları yenileme veya yeni araç yatırım kararlarında görünen artıştır. Bugünkü bültenimizde, şirketlerin satın aldıkları araçların vergisel boyutlarını karşılaştırmalı olarak değerlendirmeye çalışacağız. Şirket araçlarının, “binek otomobil & […]

BUSINESS MODELS TO START WITH IN TURKEY

Wrong choice of formation will come back as a waste of time and cost. There are various models of doing business in terms of foreign companies wanting to expand their business to Turkey. Choosing the right formation or model may change depending on the sector of the firm, volume of the company, budget and especially […]

CRS, Ülkeler Arası Mali ve Finansal Bilgi Paylaşımı

Özellikle son 10 yıldır, üzerinde çok fazla konuşulan konulardan olan; ülkeler arası finansal bilgilerin paylaşımı mevzusu, 2017 yılından itibaren birçok ülke tarafından artık uygulanmaya başlanmıştır. Bu yazımızda, bu bilgi paylaşımının kapsamı, içeriği ve uygulama detayları ile, Türkiye’nin bu anlaşma içerisindeki yeri gibi konularda bilgiler vermeye çalışacağız. Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi İnsanların ve paranın, dünya üzerinde […]

İNGİLTERE’DE KDV (VAT) UYGULAMALARI, TÜRKİYE İLE FARKLARI

KDV (Katma Değer Vergisi), Türkiye’deki mevzuat gereği, iş yapan firmalar açısından bazı durumlarda, ciddi maliyet unsuru olmaktadır. Kısıtlı kaynaklarla iş yapan şirketler, bazen çok yüksek rakamlara ulaşan Devreden KDV tutarları nedeniyle, devletten tahsili mümkün olmayan bir nevi imkânsız alacak nedeniyle, ciddi finansman sıkıntısı yaşayabilmektedirler.   KDV açısından yaşanan bu sıkıntının kaynağında; Alış ve giderler için […]