Vergi ve Prim borçların yapılandırılması (7326 Sy. Kanun)

Anıl Sürmeli

Mali Müşavir I MAAT

7326 sayılı Kanun kapsamında öne çıkan konulardan biri, vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılabilmesine imkan sağlayan maddelerdir.

Kanun içeriğinde;

 • Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılması
 • Dava safhasında bulunan (kesinleşmemiş) borçların yeniden yapılandırılması
 • İnceleme, tarhiyat ve uzlaşma safhasında bulunan borçların yeniden yapılandırılması

konuları ayrı maddelerde ele alınmıştır. Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin detay bilgiler aşağıda paylaşılmıştır. Diğer spesifik konular için bizimle temasa geçebilirsiniz.

 

Kesinleşmiş Borçların Yapılandırılması

30.04.2021 tarihinden önceki dönemlere ait olan ya da bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin aşağıda belirtilen borçlar kapsam dahilindedir.

 • Vergiler ve vergi cezaları,
 • Bazı idari para cezaları,
 • Ecrimisil borçları,
 • Gümrük vergileri ve idari para cezaları,
 • Sigorta primleri,
 • Meslek odaları, birlikleri aidatları,
 • Araç muayenesini yaptırmayanlara uygulanan cezalar,
 • Kamu alacaklarına ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, faizi gibi fer’i alacaklar

 

Uygulama

Önceki yapılandırma uygulamalarında olduğu gibi; borç asıllarının tamamı tahsil edilecektir. Gecikme faizi ve gecikme zammı gibi borçlar ile asla bağlı olan vergi ziyaı cezaları silinecek, yerine Yİ-ÜFE değişim oranlarına göre hesaplanacak tutarlar esas alınacaktır. Asla bağlı olmayan vergi cezaları (usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları)’nın yüzde 50’si silinecek, kalan %50’si ödenecektir.

 

Başvuru ve Ödeme

Yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin, 31.08.2021 tarihine kadar ilgili idareye başvurmaları gerekmektedir.

Maliye (vergi daireleri) ve belediyelere olan borçların ilk taksit ödeme tarihi; 30.09.2021. Diğer taksitleri ise, takip eden ikişer aylık dönemler halinde en fazla 18 eşit taksitte ödenebilir.

Sosyal Sigorta kurumuna ödenecek tutarların ilk taksit ödeme tarihi; 31.10.2021. Diğer taksitleri ise, takip eden ikişer aylık dönemler halinde en fazla 18 eşit taksitte ödenebilir.

Ödemeler, peşin veya taksitli (belirlenmiş katsayılara göre) yapılabilir.

 

 

Detaylı bilgi ve sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.

tr@srmconsulting.com