Articles

Mastering the Ledger: 9 Habits of a Highly Productive Accounting Department

Unlock the secrets to a highly productive accounting department with these 9 habits, each presented as a brief and informative bullet point, along with a bonus point. From unconventional strategies to time-tested methods, this list guides you on the path to accounting excellence. Embrace Technology: Insight: Technology streamlines processes. Habit: Adopt cutting-edge accounting software to […]

66 Effective Tips to Setup an Accounting Department

Hey there, fellow navigator of the business world! If you’re reading this, chances are you’ve embarked on the incredible journey of building or revamping an accounting department within your organization. Well, let me tell you, you’re in for an adventure, and I’m thrilled to be your guide on this exhilarating expedition. Now, I’m no number-crunching […]

IR35 VE ETKİLERİ

İngiltere’de kamu sektöründe, 2017 yılından beri uygulanmakta olan IR35 yasası, özel sektörü de içine alacak şekilde yeniden düzenlendi. Nisan 2020 yılında yasalaşıp yürürlüğe girmesi beklenen uygulama, Covid-19 gerekçesiyle bir yıl boyunca ertelenmiş ve Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.   IR35 nedir ve niçin önemli? Bir firma bünyesinde bordrolu çalışan olarak yer alması gereken bir kişinin, […]

BREXIT SONRASI AB ile UK ARASI ONLINE SATIŞLARDA KDV DURUMU

Brexit, yani Birleşik Krallığın Avrupa Birliği’nden ayrılma süreci, 31.12.2020 tarihinde gerçekleşti. Brexit’in henüz çok yeni olması nedeniyle, hala birçok alanda mevzuat çalışmaları devam etmektedir. 2021 yılının bu şekilde geçmesini, görülen aksaklık ve sorunların fark edildikçe yeni düzenlemeler ile oturmasını, 2022 yılından itibaren ise artık Brexit sonrası karmaşanın ortadan kalkmış olmasını ümit ediyoruz. Bugünkü konumuz; online […]

YURTDIŞI İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI

Yurtdışında ortağı olduğunuz firma, yıl sonunda KAR elde etti ve bu karı Türkiye’ye transfer etmek istiyorsunuz. Türkiye’deki ana firmanıza transfer edeceğiniz bu Kar, vergiye tabi midir? Hangi şartlarda “yurtdışı iştirak kazancı istisnası” kapsamında getirilebilir?   Yurtdışı İştirak Kazancı İstisnası Özellikle son zamanlarda, Türkiye’de faaliyet gösteren birçok firma, ürün ve hizmetlerini yurtdışı piyasaya daha kolay sunabilmek […]

İLİŞKİLİ KİŞİ VE TRANSFER FİYATLANDIRMASI

Önceki yazımızda; Örtülü Sermaye kavramını aktarmıştık. Kurumlar Vergisi Kanununun 12. maddesinin 1. fıkrasındaki; “Örtülü Sermaye” tanımlaması ile de bitirmiştik. Öncelikle bu tanımlamayı tekrar hatırlayalım, devamında da bahsi geçen İlişkili Kişi kavramından devam edelim. Tanım; “Kurumların, ortaklarından veya ortakla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir […]

LIAISON OFFICES IN TURKEY

Did you know that most global brands operate in Turkey as Liaison Office? Particularly, the foreign companies that outsource production in Turkey (including textile, finance, agriculture, IT, automotive and many other industries) prefer Liaison Offices for their non-commercial activities in Turkey. What is a Liaison Office? Liaison Office can be defined as a contact office […]

BUSINESS MODELS TO START WITH IN TURKEY

Wrong choice of formation will come back as a waste of time and cost. There are various models of doing business in terms of foreign companies wanting to expand their business to Turkey. Choosing the right formation or model may change depending on the sector of the firm, volume of the company, budget and especially […]

İNGİLTERE’DE KDV (VAT) UYGULAMALARI, TÜRKİYE İLE FARKLARI

KDV (Katma Değer Vergisi), Türkiye’deki mevzuat gereği, iş yapan firmalar açısından bazı durumlarda, ciddi maliyet unsuru olmaktadır. Kısıtlı kaynaklarla iş yapan şirketler, bazen çok yüksek rakamlara ulaşan Devreden KDV tutarları nedeniyle, devletten tahsili mümkün olmayan bir nevi imkânsız alacak nedeniyle, ciddi finansman sıkıntısı yaşayabilmektedirler.   KDV açısından yaşanan bu sıkıntının kaynağında; Alış ve giderler için […]

WHY TO INVEST IN TURKEY?

“Why should Businesses invest in Turkey?” is a core investment question. There have been many papers, reports and much statistical data produced on just this topic. The majority have dealt with Turkey’s outstanding qualities such as its geographical location, its young and dynamic population, its reasonable costs structures and the nation’s qualified labour force. Further […]