36 Seri No.lu KDV Tebliği ile gelen değişiklikler

3 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan bir Tebliğ ile, KDV ile ilgili bazı konularda düzenlemeler yapılmıştır.

Özellikle KDV tevkifatı konusunda yapılan düzenlemelere ilişkin özet bilgiler şu şekildedir.

  1. KDV Tevkifatı  uygulamasında sınır 1000 TL’den 2000 TL‘ye çıkarılmıştır. 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren, 2000 TL (KDV dahil)’nin altında kalan işlemler tevkifata tabi tutulmayacaktır.
  2. Emeklilik şirketleri, kısmi tevkifat uygulaması kapsamına dahil edilmektedir.
  3. Sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası SGK’ya düzenlenen sağlık hizmetleri, tevkifat kapsamı dışında tutulmaktadır.

 

Tebliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

 

Detaylı bilgi ve sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.

 

 

Makaleler

Kar Dağıtımı Stopaj oranı %10’a indirildi, bu ne anlama gelmektedir?

22 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan bir Karar ile, mevcutta %15 olan kar dağıtım stopaj oranı, %10’a indirilmiştir. Şirketler, dönem sonları faaliyetleri neticesinde elde etmiş oldukları karlarını,  şirket ortaklarına dağıtabilmektedirler. Bu dağıtım esnasında, dağıtılabilir Kar üzerinden %15 (yeni hali ile %10) oranında stopaj hesaplanmakta ve bu tutar şirketler tarafından vergi dairesine beyan edilmek suretiyle ödenmektedir. Bu […]

Vergi ve Prim borçların yapılandırılması (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun kapsamında öne çıkan konulardan biri, vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılabilmesine imkan sağlayan maddelerdir. Kanun içeriğinde; Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılması Dava safhasında bulunan (kesinleşmemiş) borçların yeniden yapılandırılması İnceleme, tarhiyat ve uzlaşma safhasında bulunan borçların yeniden yapılandırılması konuları ayrı maddelerde ele alınmıştır. Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin detay bilgiler aşağıda paylaşılmıştır. […]

Gayrimenkullerin ve diğer sabit kıymetlerin yeniden değerlemesi imkanı (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun içerisinde yer alan ve şirketler açısından önemli olduğunu düşündüğümüz diğer bir konu; şirket aktifinde yer alan taşınmazların ve amortismana tabi sabit kıymetlerin yeniden değerlemesine imkan getirilmesidir. En son, Mayıs 2018 tarihinde çıkan bir kanun ile, firmalara aktiflerinde duran taşınmazlarını yeniden değerleme imkanı getirilmişti. Haziran 2021 tarihinde ilgili kanun kapsamında, yeniden bu hak firmalara […]