7394 Sayılı Kanun; Ortaklar tarafından konulan Sermaye Tamamlama Fonlarına ilişkin düzenleme

Türk Ticaret Kanunu ilgili maddesine göre, şirketlerin bilançolarında görünen birikmiş zarar tutarının, sermaye ve yasal yedek akçeler toplamının üçte ikisine eşit veya daha fazla olması durumunda, sermayenin kaybı ve borca batıklık durumlarından söz edilir. Bu durumda; genel kurul toplantıya çağrılıp, firmanın sonlandırılmasını engellemek için birtakım önlemlere yönelik kararlar alınması gerekmektedir.

 

Karar verilebilecek önlemlerden biri; zarar nedeniyle karşılıksız kalan sermayenin, ortaklar tarafından aktarılacak “sermaye tamamlama fonu” ile karşılanmasıdır. Ortaklar tarafından yerine getirilecek olan bu fon aktarımı, sermaye konulması ya da şirkete borç verilmesi niteliğinde olmayıp, tamamen  karşılıksız olarak aktarılan bir tutardır. Bu tutarlar, ileride yapılacak sermaye artırımında avans olarak kabul edilemez.

 

Aktarılan bu sermaye tamamlama fonları, bilanço üzerinde öz kaynaklar bölümünde, “sermaye tamamlama fonu” hesabı içerisinde takip edilmektedir ve sadece zararların mahsubu için kullanılmaktadır.

 

Bu kanun uyarınca, ilgili fon tutarlarının, kurum kazancının tespitinde dikkate alınmayacağı özellikle belirtilmiştir. Yürürlük tarihi, 15 Nisan 2022.

Makaleler

Kar Dağıtımı Stopaj oranı %10’a indirildi, bu ne anlama gelmektedir?

22 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan bir Karar ile, mevcutta %15 olan kar dağıtım stopaj oranı, %10’a indirilmiştir. Şirketler, dönem sonları faaliyetleri neticesinde elde etmiş oldukları karlarını,  şirket ortaklarına dağıtabilmektedirler. Bu dağıtım esnasında, dağıtılabilir Kar üzerinden %15 (yeni hali ile %10) oranında stopaj hesaplanmakta ve bu tutar şirketler tarafından vergi dairesine beyan edilmek suretiyle ödenmektedir. Bu […]

Vergi ve Prim borçların yapılandırılması (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun kapsamında öne çıkan konulardan biri, vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılabilmesine imkan sağlayan maddelerdir. Kanun içeriğinde; Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılması Dava safhasında bulunan (kesinleşmemiş) borçların yeniden yapılandırılması İnceleme, tarhiyat ve uzlaşma safhasında bulunan borçların yeniden yapılandırılması konuları ayrı maddelerde ele alınmıştır. Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin detay bilgiler aşağıda paylaşılmıştır. […]

Gayrimenkullerin ve diğer sabit kıymetlerin yeniden değerlemesi imkanı (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun içerisinde yer alan ve şirketler açısından önemli olduğunu düşündüğümüz diğer bir konu; şirket aktifinde yer alan taşınmazların ve amortismana tabi sabit kıymetlerin yeniden değerlemesine imkan getirilmesidir. En son, Mayıs 2018 tarihinde çıkan bir kanun ile, firmalara aktiflerinde duran taşınmazlarını yeniden değerleme imkanı getirilmişti. Haziran 2021 tarihinde ilgili kanun kapsamında, yeniden bu hak firmalara […]