7394 Sayılı Kanun; Ortaklar tarafından konulan Sermaye Tamamlama Fonlarına ilişkin düzenleme

Türk Ticaret Kanunu ilgili maddesine göre, şirketlerin bilançolarında görünen birikmiş zarar tutarının, sermaye ve yasal yedek akçeler toplamının üçte ikisine eşit veya daha fazla olması durumunda, sermayenin kaybı ve borca batıklık durumlarından söz edilir. Bu durumda; genel kurul toplantıya çağrılıp, firmanın sonlandırılmasını engellemek için birtakım önlemlere yönelik kararlar alınması gerekmektedir.

 

Karar verilebilecek önlemlerden biri; zarar nedeniyle karşılıksız kalan sermayenin, ortaklar tarafından aktarılacak “sermaye tamamlama fonu” ile karşılanmasıdır. Ortaklar tarafından yerine getirilecek olan bu fon aktarımı, sermaye konulması ya da şirkete borç verilmesi niteliğinde olmayıp, tamamen  karşılıksız olarak aktarılan bir tutardır. Bu tutarlar, ileride yapılacak sermaye artırımında avans olarak kabul edilemez.

 

Aktarılan bu sermaye tamamlama fonları, bilanço üzerinde öz kaynaklar bölümünde, “sermaye tamamlama fonu” hesabı içerisinde takip edilmektedir ve sadece zararların mahsubu için kullanılmaktadır.

 

Bu kanun uyarınca, ilgili fon tutarlarının, kurum kazancının tespitinde dikkate alınmayacağı özellikle belirtilmiştir. Yürürlük tarihi, 15 Nisan 2022.

Makaleler

Muhasebe Departmanı Kurmak İçin 66 Etkili İpucu

Merhaba, iş dünyasının gezgini arkadaşım! Bunu okuyorsanız, büyük olasılıkla kuruluşunuz içinde bir muhasebe departmanı kurma veya yenileme gibi inanılmaz bir yolculuğa çıkmışsınızdır. Size şunu söyleyeyim, bir maceranın içindesiniz ve ben de bu heyecan verici keşif gezisinde rehberiniz olacağım için çok heyecanlıyım. Sayıları hesaplayan bir guru değilim ama sürekli gelişen iş dünyasındaki deneyimlerimden payıma düşeni aldım. […]

Mizanda Ustalaşmak: Son Derece Verimli Bir Muhasebe Departmanının 9 Alışkanlığı

Her biri kısa ve bilgilendirici bir madde işareti ve bir bonus puan olarak sunulan bu 9 alışkanlıkla son derece verimli bir muhasebe departmanının sırlarını açığa çıkarın. Alışılmadık stratejilerden zaman içinde test edilmiş yöntemlere kadar bu liste, muhasebe mükemmelliğine giden yolda size rehberlik edecek:   1. Teknolojiyi Benimseyin: İçgörü: Teknoloji süreçleri kolaylaştırır. Alışkanlık: Rutin görevleri otomatikleştirmek […]

Kar Dağıtımı Stopaj oranı %10’a indirildi, bu ne anlama gelmektedir?

22 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan bir Karar ile, mevcutta %15 olan kar dağıtım stopaj oranı, %10’a indirilmiştir. Şirketler, dönem sonları faaliyetleri neticesinde elde etmiş oldukları karlarını,  şirket ortaklarına dağıtabilmektedirler. Bu dağıtım esnasında, dağıtılabilir Kar üzerinden %15 (yeni hali ile %10) oranında stopaj hesaplanmakta ve bu tutar şirketler tarafından vergi dairesine beyan edilmek suretiyle ödenmektedir. Bu […]