Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (7256 Sayılı Kanun)

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 17 Kasım 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin detaylar, yayımlanan Kanun’un 1-4. Maddeleri arasında yer almaktadır. 

Konuya ilişkin önemli olduğunu düşündüğümüz noktaları aşağıda özetlemeye çalıştık. 

Yapılandırma, yalnızca kesinleşmiş alacaklar ile sınırlıdır. Kesinleşmemiş ya da dava aşamasında olan alacaklar kapsam dışındadır. Başvuruda bulunabilmek için, dava hakkından vazgeçmiş olmak gerekmektedir.

Hangi borçlarınız kapsam dahilindedir?

 • Maliye Bakanlığı’na olan tüm vergi borçları ve gecikme faizleri ile zamları vs.
 • Ticaret Bakanlığı’na olan tüm borçlar, gümrük vergi borçları vs. 
 • Belediye’lere olan tüm vergi borçları ve ekleri
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan tüm prim borçları
 • Birçok Oda ve Birlik’lere olan borçlar. TÜRMOB, TBB, TİM, KOSGEB ve diğerleri
 • Organize sanayi bölgelerine ve sanayi sitesi yapı kooperatiflerine kullandırılan kredilerden kaynaklı borçlar
 • Kanun’da belirtilen diğer kurumlar. (Detay listeye buradan ulaşabilirsiniz)

Önemli tarihler

 • Yapılandırma kapsamına giren borçlar için esas alınacak olan tarih: 31.08.2020
 • Yeniden yapılandırma için son başvuru tarihi: 31.12.2020
 • İlk taksit ödeme tarihi (SGK hariç borçlar için): 31.01.2021
 • İlk taksit ödeme tarihi (SGK borçları için): 28.02.2021
 • Dava hakkından vazgeçmek için son başvuru süresi: 31.12.2020

Yapılandırma kapsamında Ödenecek ve Silinecek olan borçlar

 • Vergi asıl borçlarının tamamı ödenecektir.
 • Vergi aslına bağlı olarak kesilen ceza ya da idari para cezalarının tamamı silinecektir.
 • Vergi aslına bağlı olmayan cezaların %50’si ödenecek, kalan %50’si silinecektir. 
 • Gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezaları silinecek olup yerine; Yİ-ÜFE esas alınarak belirlenecek tutar ödenecektir. 

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları

Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ay için belirlenen;

 • 31.12.2004 öncesi TEFE aylık değişim oranlarını,
 • 01.01.2005 sonrası için ÜFE aylık değişim oranlarını,
 • 01.01.2014 sonrası için Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarını,
 • 01.11.2016 sonrası için aylık %0,35 oranını

ifade etmektedir.

Yapılandırma ve Ödemeler

 • Hesaplanan tutarların tamamı için, taksitler halinde ödeme yapılabilir. Başvuru sırasında, 6-9-12 veya 18 eşit taksitler şeklinde tercih edilebilir. Vadelere göre aşağıda belirlenmiş olan katsayılar ile çarpılacak olan tutar, ikişer aylık dönemler halinde ödenebilecektir. Erken ödeme yapılması durumunda, katsayılara göre güncelleme yapılabilir. 

6 eşit taksit için: 1,045
9 eşit taksit için: 1,083
12 eşit taksit için: 1,105
18 eşit taksit için: 1,15

 • İlk taksit vadesi içerisinde peşin ödeme tercih edilebilir. Bu durumda, yukarıda belirtilen katsayılar uygulanmaz. Ayrıca, asıl borca bağlı olan gecikme ceza ve faizlerinin yerine belirlenmiş olan Yİ-ÜFE aylık değişim oranları ile hesaplanmış tutarların %90’ı silinir. (Borç sadece gecikme ceza ve zammından oluşuyorsa %50’si silinecektir.) İdari para cezalarında ise %25 indirim uygulanır.
 • 2. taksit vadesi içerisinde peşin ödeme yapılır ise; yine katsayı uygulanmayacak olup, yukarıda belirtilen %90 oranı %50 olarak uygulanacaktır. (Borç sadece gecikme ceza ve zammından oluşuyorsa %25’i silinecektir.) İdari para cezalarında ise %12,5 indirim uygulanır.

İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi durumunda ya da bir yıl içerisinde ikiden fazla taksitin tam ve süresinde ödenmemesi durumunda yapılandırma hakkı kaybedilecektir. 

 

Detaylı bilgi ve sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.

Makaleler

Kar Dağıtımı Stopaj oranı %10’a indirildi, bu ne anlama gelmektedir?

22 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan bir Karar ile, mevcutta %15 olan kar dağıtım stopaj oranı, %10’a indirilmiştir. Şirketler, dönem sonları faaliyetleri neticesinde elde etmiş oldukları karlarını,  şirket ortaklarına dağıtabilmektedirler. Bu dağıtım esnasında, dağıtılabilir Kar üzerinden %15 (yeni hali ile %10) oranında stopaj hesaplanmakta ve bu tutar şirketler tarafından vergi dairesine beyan edilmek suretiyle ödenmektedir. Bu […]

Vergi ve Prim borçların yapılandırılması (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun kapsamında öne çıkan konulardan biri, vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılabilmesine imkan sağlayan maddelerdir. Kanun içeriğinde; Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılması Dava safhasında bulunan (kesinleşmemiş) borçların yeniden yapılandırılması İnceleme, tarhiyat ve uzlaşma safhasında bulunan borçların yeniden yapılandırılması konuları ayrı maddelerde ele alınmıştır. Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin detay bilgiler aşağıda paylaşılmıştır. […]

Gayrimenkullerin ve diğer sabit kıymetlerin yeniden değerlemesi imkanı (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun içerisinde yer alan ve şirketler açısından önemli olduğunu düşündüğümüz diğer bir konu; şirket aktifinde yer alan taşınmazların ve amortismana tabi sabit kıymetlerin yeniden değerlemesine imkan getirilmesidir. En son, Mayıs 2018 tarihinde çıkan bir kanun ile, firmalara aktiflerinde duran taşınmazlarını yeniden değerleme imkanı getirilmişti. Haziran 2021 tarihinde ilgili kanun kapsamında, yeniden bu hak firmalara […]