BDDK Kararı ile getirilen Kredi kullanımına ilişkin kısıtlama hk.

24.06.2022 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından, şirketlerin bankalardan TL cinsinden kredi kullanımlarına ilişkin kısıtlama getiren bir Karar alındı. Bu karara ilişkin, yine BDDK tarafından yapılan detaylı basın açıklaması da gözetilerek hazırladığımız bilgiler aşağıdaki gibidir.

 

Bu Karar ne anlama gelmektedir?

BDDK tarafından Karar’da belirtilen kriterlerin tümünü aşan Şirketler, TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullanamayacaklardır.

 

Belirtilen Kriterler nelerdir?

 1. Bağımsız Denetime tabi olan Şirketler. Kamu Gözetim Kurulu tarafından açıklanmakta olan hadleri aşan ve Bağımsız Denetim’e tabi olan firmalar bu kapsamdadır.
 2. Şirketin, Yabancı Para (döviz, altın) nakdi varlıklarının TL karşılığının 15 milyon TL üzerinde olması,
 3. Yabancı Para varlıklarının TL karşılığının;
 • Bilanço aktif toplamından veya
 • Son bir yıllık Net Satışlarından

büyük olanının %10’unu aşması

 

Eğer şirketiniz, yukarıda belirtilen 3 kriteri de beraber sağlıyorsa, bu karar doğrultusunda, TL cinsinden ticari kredi kullanmanız mümkün olmayacaktır.

 

Kriterleri aşmayan Şirketlerin yapması gerekenler

Belirtilen üç kriterden herhangi birini aşmayan Şirketler bu alınan Karar’daki kredi kullanımı kısıtlamasından etkilenmemektedirler.

Ancak; bu şirketler kredi başvurusu yaptıklarında,

 • Mevcut yabancı para varlıkları ile en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamını ve son 1 yıllık net satış hasılatını Bağımsız Denetim kuruluşuna tespit ettirmeleri,
 • Kullanacakları kredinin vadesi sonuna kadar, bu şartları aşmayacağını beyan ve taahhüt etmeleri,
 • Her ayın ilk 10 iş günü içinde bir önceki ay sonu bilançosunda göre verilerinin güncel halini bankaya iletmeleri

gerekecektir.

 

Önemli Notlar

 • Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan Şirketler için bu değerlendirme ve kriterler, konsolide Bilanço üzerinden yapılacaktır.
 • Kararda belirtilen “en güncel finansal tablolar” ifadesinden denetlenmiş olan en güncel finansal tablolar kastedilmektedir. (31.12.2021 finansalları en güncel finansal tablolardır)
 • Karar, sadece Şirketleri kapsamaktadır, gerçek kişiler ya da şirket ortakları kapsam dahilinde değildir.
 • Şirketlerin yabancı para varlıklarına; aktiflerinde bulunan altın ve yabancı şirketler tarafından ihraç edilmiş menkul kıymet ve hisse senetleri de dahildir.

 

İlgili Karar’ın tam metnine ve BDDK basın açıklamasına buradan ulaşabilirsiniz.

BDDK Kararı

Basın Açıklaması

Makaleler

Muhasebe Departmanı Kurmak İçin 66 Etkili İpucu

Merhaba, iş dünyasının gezgini arkadaşım! Bunu okuyorsanız, büyük olasılıkla kuruluşunuz içinde bir muhasebe departmanı kurma veya yenileme gibi inanılmaz bir yolculuğa çıkmışsınızdır. Size şunu söyleyeyim, bir maceranın içindesiniz ve ben de bu heyecan verici keşif gezisinde rehberiniz olacağım için çok heyecanlıyım. Sayıları hesaplayan bir guru değilim ama sürekli gelişen iş dünyasındaki deneyimlerimden payıma düşeni aldım. […]

Mizanda Ustalaşmak: Son Derece Verimli Bir Muhasebe Departmanının 9 Alışkanlığı

Her biri kısa ve bilgilendirici bir madde işareti ve bir bonus puan olarak sunulan bu 9 alışkanlıkla son derece verimli bir muhasebe departmanının sırlarını açığa çıkarın. Alışılmadık stratejilerden zaman içinde test edilmiş yöntemlere kadar bu liste, muhasebe mükemmelliğine giden yolda size rehberlik edecek:   1. Teknolojiyi Benimseyin: İçgörü: Teknoloji süreçleri kolaylaştırır. Alışkanlık: Rutin görevleri otomatikleştirmek […]

Kar Dağıtımı Stopaj oranı %10’a indirildi, bu ne anlama gelmektedir?

22 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan bir Karar ile, mevcutta %15 olan kar dağıtım stopaj oranı, %10’a indirilmiştir. Şirketler, dönem sonları faaliyetleri neticesinde elde etmiş oldukları karlarını,  şirket ortaklarına dağıtabilmektedirler. Bu dağıtım esnasında, dağıtılabilir Kar üzerinden %15 (yeni hali ile %10) oranında stopaj hesaplanmakta ve bu tutar şirketler tarafından vergi dairesine beyan edilmek suretiyle ödenmektedir. Bu […]