BDDK Kararı ile getirilen Kredi kullanımına ilişkin kısıtlama hk.

24.06.2022 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından, şirketlerin bankalardan TL cinsinden kredi kullanımlarına ilişkin kısıtlama getiren bir Karar alındı. Bu karara ilişkin, yine BDDK tarafından yapılan detaylı basın açıklaması da gözetilerek hazırladığımız bilgiler aşağıdaki gibidir.

 

Bu Karar ne anlama gelmektedir?

BDDK tarafından Karar’da belirtilen kriterlerin tümünü aşan Şirketler, TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullanamayacaklardır.

 

Belirtilen Kriterler nelerdir?

 1. Bağımsız Denetime tabi olan Şirketler. Kamu Gözetim Kurulu tarafından açıklanmakta olan hadleri aşan ve Bağımsız Denetim’e tabi olan firmalar bu kapsamdadır.
 2. Şirketin, Yabancı Para (döviz, altın) nakdi varlıklarının TL karşılığının 15 milyon TL üzerinde olması,
 3. Yabancı Para varlıklarının TL karşılığının;
 • Bilanço aktif toplamından veya
 • Son bir yıllık Net Satışlarından

büyük olanının %10’unu aşması

 

Eğer şirketiniz, yukarıda belirtilen 3 kriteri de beraber sağlıyorsa, bu karar doğrultusunda, TL cinsinden ticari kredi kullanmanız mümkün olmayacaktır.

 

Kriterleri aşmayan Şirketlerin yapması gerekenler

Belirtilen üç kriterden herhangi birini aşmayan Şirketler bu alınan Karar’daki kredi kullanımı kısıtlamasından etkilenmemektedirler.

Ancak; bu şirketler kredi başvurusu yaptıklarında,

 • Mevcut yabancı para varlıkları ile en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamını ve son 1 yıllık net satış hasılatını Bağımsız Denetim kuruluşuna tespit ettirmeleri,
 • Kullanacakları kredinin vadesi sonuna kadar, bu şartları aşmayacağını beyan ve taahhüt etmeleri,
 • Her ayın ilk 10 iş günü içinde bir önceki ay sonu bilançosunda göre verilerinin güncel halini bankaya iletmeleri

gerekecektir.

 

Önemli Notlar

 • Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan Şirketler için bu değerlendirme ve kriterler, konsolide Bilanço üzerinden yapılacaktır.
 • Kararda belirtilen “en güncel finansal tablolar” ifadesinden denetlenmiş olan en güncel finansal tablolar kastedilmektedir. (31.12.2021 finansalları en güncel finansal tablolardır)
 • Karar, sadece Şirketleri kapsamaktadır, gerçek kişiler ya da şirket ortakları kapsam dahilinde değildir.
 • Şirketlerin yabancı para varlıklarına; aktiflerinde bulunan altın ve yabancı şirketler tarafından ihraç edilmiş menkul kıymet ve hisse senetleri de dahildir.

 

İlgili Karar’ın tam metnine ve BDDK basın açıklamasına buradan ulaşabilirsiniz.

BDDK Kararı

Basın Açıklaması

Makaleler

Kar Dağıtımı Stopaj oranı %10’a indirildi, bu ne anlama gelmektedir?

22 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan bir Karar ile, mevcutta %15 olan kar dağıtım stopaj oranı, %10’a indirilmiştir. Şirketler, dönem sonları faaliyetleri neticesinde elde etmiş oldukları karlarını,  şirket ortaklarına dağıtabilmektedirler. Bu dağıtım esnasında, dağıtılabilir Kar üzerinden %15 (yeni hali ile %10) oranında stopaj hesaplanmakta ve bu tutar şirketler tarafından vergi dairesine beyan edilmek suretiyle ödenmektedir. Bu […]

Vergi ve Prim borçların yapılandırılması (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun kapsamında öne çıkan konulardan biri, vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılabilmesine imkan sağlayan maddelerdir. Kanun içeriğinde; Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılması Dava safhasında bulunan (kesinleşmemiş) borçların yeniden yapılandırılması İnceleme, tarhiyat ve uzlaşma safhasında bulunan borçların yeniden yapılandırılması konuları ayrı maddelerde ele alınmıştır. Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin detay bilgiler aşağıda paylaşılmıştır. […]

Gayrimenkullerin ve diğer sabit kıymetlerin yeniden değerlemesi imkanı (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun içerisinde yer alan ve şirketler açısından önemli olduğunu düşündüğümüz diğer bir konu; şirket aktifinde yer alan taşınmazların ve amortismana tabi sabit kıymetlerin yeniden değerlemesine imkan getirilmesidir. En son, Mayıs 2018 tarihinde çıkan bir kanun ile, firmalara aktiflerinde duran taşınmazlarını yeniden değerleme imkanı getirilmişti. Haziran 2021 tarihinde ilgili kanun kapsamında, yeniden bu hak firmalara […]