Binek Otomobiller için getirilen Vergisel kısıtlamalar

Yayımlanan; 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile düzenlenmiştir.

Yapılan değişiklikler sonucunda, İşletmelerin kiraladıkları ya da iktisap ettikleri binek otomobillerin giderlerinin indiriminde bazı kısıtlamalar getirilmiştir.

Buna göre;

  • Kiralanan binek otomobillerin her birine ilişkin olarak aylık kira bedelinin 5.500 TL’ye kadar olan kısmı gider olarak kabul edilmektedir.
  • İktisap edilen binek otomobillerin, ÖTV ve KDV toplamının en fazla 115.000 TL’ye kadar olan kısmı doğrudan gider olarak kaydedilebilecektir.
  • Binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla %70’i gider olarak kabul edilecektir.
  • Satın alınan binek otomobillere ilişkin olarak, KDV ve ÖTV’si hariç 135.000 TL veya KDV ve ÖTV’nin maliyet bedeline eklenmiş olduğu durumlarda (ya da ikinci el olarak alındığı durumlarda) 250.000 TL’yi aşmayan kısım amortisman olarak gider kaydedilebilecektir. Bu tutarı aşan amortisman giderleri, gider olarak dikkate alınamayacaktır.

Yürürlük tarihi: 01.01.2020

Detaylı bilgi ve sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz. TR@srmconsulting.com

Makaleler

Kar Dağıtımı Stopaj oranı %10’a indirildi, bu ne anlama gelmektedir?

22 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan bir Karar ile, mevcutta %15 olan kar dağıtım stopaj oranı, %10’a indirilmiştir. Şirketler, dönem sonları faaliyetleri neticesinde elde etmiş oldukları karlarını,  şirket ortaklarına dağıtabilmektedirler. Bu dağıtım esnasında, dağıtılabilir Kar üzerinden %15 (yeni hali ile %10) oranında stopaj hesaplanmakta ve bu tutar şirketler tarafından vergi dairesine beyan edilmek suretiyle ödenmektedir. Bu […]

Vergi ve Prim borçların yapılandırılması (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun kapsamında öne çıkan konulardan biri, vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılabilmesine imkan sağlayan maddelerdir. Kanun içeriğinde; Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılması Dava safhasında bulunan (kesinleşmemiş) borçların yeniden yapılandırılması İnceleme, tarhiyat ve uzlaşma safhasında bulunan borçların yeniden yapılandırılması konuları ayrı maddelerde ele alınmıştır. Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin detay bilgiler aşağıda paylaşılmıştır. […]

Gayrimenkullerin ve diğer sabit kıymetlerin yeniden değerlemesi imkanı (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun içerisinde yer alan ve şirketler açısından önemli olduğunu düşündüğümüz diğer bir konu; şirket aktifinde yer alan taşınmazların ve amortismana tabi sabit kıymetlerin yeniden değerlemesine imkan getirilmesidir. En son, Mayıs 2018 tarihinde çıkan bir kanun ile, firmalara aktiflerinde duran taşınmazlarını yeniden değerleme imkanı getirilmişti. Haziran 2021 tarihinde ilgili kanun kapsamında, yeniden bu hak firmalara […]