COVID 19 için İngiltere’nin açıkladığı Ekonomik Destekler nelerdir?

İş Kaybı Desteği (Job Retention Scheme)

Coronavirüs nedeniyle etkilenen şirketlere (işverenlere), çalışanlarının işlerine son vermemeleri için sağlanan bu destek doğrultusunda; bu durumda olan çalışanların ücretlerinin %80’i devlet (HMRC) tarafından karşılanacaktır. Her bir çalışan için destek tutarı en fazla aylık £2500. 

Başvuru için HMRC tarafından yeni bir portal oluşturulacak olup işverenler tarafından başvuru yapılacaktır. İngiltere’de yerleşik olan tüm şirketler kapsam dahilindedir. 

KDV ve Gelir Vergisi Ertelemesi (VAT, Income Tax)

KDV ödemeleri 3 ay boyunca ertelenmiştir. 20 Mart 2020 ile 30 Haziran 2020 tarihleri arası olan beyanlar için geçerlidir. Herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın sistem üzerinde vadeler güncellenecektir. 

Şahıs firmaları için Temmuz 2020 tarihinde ödenmesi gereken Gelir Vergileri Ocak 2021 tarihine ertelenmiştir.

Hastalık Ödeneği Desteği (Sick pay)

COVID-19 nedeniyle işine devam edemeyen ve hastalık ödeneği alan çalışanları için, şirketlere 2 haftalık hastalık ödeneğini geri alma desteği verilecektir. 

Business Rate istisnası

Perakende, restoran, bar, cafe, hotel veya spor ve eğlence merkezlerine 2020 ve 2021 yılları için business rate istisnası uygulanacaktır.

Doğrudan Nakit Desteği

Perakende, restoran, bar, cafe, hotel veya spor ve eğlence merkezlerine lokasyon başına olmak üzere; £10.000 veya £25.000 nakit destek sağlanacaktır. Başvuru yapmaya gerek yok, mektup yolu ile bildirimler yapılacak. 

Küçük firmalar için Kredi Desteği

Yıllık cirosu £45 milyon’u aşmayan firmalar için; British Business Bank destekli 12 ay faizsiz kredi imkanı sağlanacaktır. Tüm firmaları kapsamaktadır. Başvuru, yetkilendirilmiş tüm bankalar üzerinden yapılacaktır. Talep için bankanızla görüşebilirsiniz.

Büyük firmalar için Kredi Desteği

Büyük firmaların, Kısa Vadeli Borçları Bank of England tarafından satın alınacak. Böylece, büyük firmaların üzerinden kısa vadeli borç yükü alınmış olunacak. Detaylar sonradan açıklanacaktır. 

Vergi Borçları için Destek

Vergi Dairesine (HMRC)’ye borçları olan ya da ödeme zorluğu çeken firmalar doğrudan HMRC ile temasa geçip bu konuda görüşebilirler.

Detaylı bilgi ve sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz. UK@srmconsulting.com

Makaleler

Kar Dağıtımı Stopaj oranı %10’a indirildi, bu ne anlama gelmektedir?

22 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan bir Karar ile, mevcutta %15 olan kar dağıtım stopaj oranı, %10’a indirilmiştir. Şirketler, dönem sonları faaliyetleri neticesinde elde etmiş oldukları karlarını,  şirket ortaklarına dağıtabilmektedirler. Bu dağıtım esnasında, dağıtılabilir Kar üzerinden %15 (yeni hali ile %10) oranında stopaj hesaplanmakta ve bu tutar şirketler tarafından vergi dairesine beyan edilmek suretiyle ödenmektedir. Bu […]

Vergi ve Prim borçların yapılandırılması (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun kapsamında öne çıkan konulardan biri, vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılabilmesine imkan sağlayan maddelerdir. Kanun içeriğinde; Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılması Dava safhasında bulunan (kesinleşmemiş) borçların yeniden yapılandırılması İnceleme, tarhiyat ve uzlaşma safhasında bulunan borçların yeniden yapılandırılması konuları ayrı maddelerde ele alınmıştır. Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin detay bilgiler aşağıda paylaşılmıştır. […]

Gayrimenkullerin ve diğer sabit kıymetlerin yeniden değerlemesi imkanı (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun içerisinde yer alan ve şirketler açısından önemli olduğunu düşündüğümüz diğer bir konu; şirket aktifinde yer alan taşınmazların ve amortismana tabi sabit kıymetlerin yeniden değerlemesine imkan getirilmesidir. En son, Mayıs 2018 tarihinde çıkan bir kanun ile, firmalara aktiflerinde duran taşınmazlarını yeniden değerleme imkanı getirilmişti. Haziran 2021 tarihinde ilgili kanun kapsamında, yeniden bu hak firmalara […]