Covid-19 kapsamında açıklanan Bounce Back Loan Scheme (BBL)

UK tarafında yeni açıklanan ve detayları belli olan BBLS hakkında bilgileri aşağıda bulabilirsiniz. Önemli bir destek olduğunu düşünüyorum. Mevcutta çalışmakta olduğunuz banka, yetkili bankalar arasında olmasa bile, yetkili bankaların web sitelerinden başvuru formu doldurup süreci deneyebilirsiniz.

BBLS (Bounce Back Loan Scheme) Hakkında

İngiltere’de yer alan ve Covid-19 nedeniyle satışlarında ve nakit akışında sıkıntı yaşamakta olan firmalara sağlanan bir kredi desteğidir. Özellikleri:

  • Firmalara; £2,000 ile yıllık cirolarının %25’ine kadar (max £50,000) kredi verilebilmektedir.
  • Krediyi vermeye yetkili kurumlar tarafından 6 yıla kadar vadelendirme yapılabilmektedir.
  • Verilen kredinin %100’ü devlet garantisi kapsamındadır.
  • İlk yıl geri ödemesiz olup, yıllık faiz oranı %2,5 olarak uygulanacaktır.
  • Kredi kullanımlarında bankalar herhangi bir ipotek ve teminat alamazlar.

Krediyi vermeye yetkili Kurumlar

Akredite olmuş olan kurumların listesine buradan ulaşabilirsiniz. Listedeki banka ve kurumlara yenileri eklenmektedir, link üzerinden güncel listeyi takip etmenizi öneririm. İlk etapta mevcut çalışmakta olduğunuz banka ile görüşmenizi, eğer yetkili değiller ise, listedeki kurumların web siteleri üzerinden online destek başvurusu yapmayı deneyebilirsiniz.

Destek ile ilgili detayları da aşağıda link üzerinden takip edebilirsiniz.

Bounce Back Loan Scheme detay bilgi

Detaylı bilgi ve sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz. UK@srmconsulting.com

Makaleler

Kar Dağıtımı Stopaj oranı %10’a indirildi, bu ne anlama gelmektedir?

22 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan bir Karar ile, mevcutta %15 olan kar dağıtım stopaj oranı, %10’a indirilmiştir. Şirketler, dönem sonları faaliyetleri neticesinde elde etmiş oldukları karlarını,  şirket ortaklarına dağıtabilmektedirler. Bu dağıtım esnasında, dağıtılabilir Kar üzerinden %15 (yeni hali ile %10) oranında stopaj hesaplanmakta ve bu tutar şirketler tarafından vergi dairesine beyan edilmek suretiyle ödenmektedir. Bu […]

Vergi ve Prim borçların yapılandırılması (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun kapsamında öne çıkan konulardan biri, vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılabilmesine imkan sağlayan maddelerdir. Kanun içeriğinde; Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılması Dava safhasında bulunan (kesinleşmemiş) borçların yeniden yapılandırılması İnceleme, tarhiyat ve uzlaşma safhasında bulunan borçların yeniden yapılandırılması konuları ayrı maddelerde ele alınmıştır. Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin detay bilgiler aşağıda paylaşılmıştır. […]

Gayrimenkullerin ve diğer sabit kıymetlerin yeniden değerlemesi imkanı (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun içerisinde yer alan ve şirketler açısından önemli olduğunu düşündüğümüz diğer bir konu; şirket aktifinde yer alan taşınmazların ve amortismana tabi sabit kıymetlerin yeniden değerlemesine imkan getirilmesidir. En son, Mayıs 2018 tarihinde çıkan bir kanun ile, firmalara aktiflerinde duran taşınmazlarını yeniden değerleme imkanı getirilmişti. Haziran 2021 tarihinde ilgili kanun kapsamında, yeniden bu hak firmalara […]