Covid-19 Salgının etkilerinin azaltılması hakkında 7244 sayılı Kanun yayımlandı.

Yasanın içerisinde yer alan ve firmalar açısından önemli olduğunu düşündüğümüz konuları sizler için özetlemeye çalıştık;

İşverenler, çalışanlarının İş Sözleşme’lerini 3 ay boyunca feshedemeyecekler.
Çalışanların İş Sözleşmeleri, 17.04.2020 tarihinden 17.07.2020 tarihine kadar 3 ay boyunca feshedilemeyecek. Ahlak ve iyi niyet kuralları ve benzeri durumlarda işverenin fesih hakkı devam etmektedir. Fesih yasağının uygulandığı dönemlerde, işveren çalışanını ücretsiz izne tabi tutabilecektir. Fesih yasağının süresini 6 aya kadar uzatmak, Cumhurbaşkanı yetkisindedir.

Ücretsiz İzin nakit ücret desteği
Yukarıda belirtilen fesih yasağı süresi içerisinde, ücretsiz izin verilen işçilere ve 15.03.2020 tarihinden sonra işten çıkarılmış, ancak işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, İşsizlik Fonundan her gün için 39,24 TL (aylık 1.177,20 TL) nakdi ücret desteği verilecektir. Ödemelerden binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılacaktır. 

Kısa Çalışma Ödeneği hızlandırıldı
Kısa Çalışma Ödeneği, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeden, işverenin beyanına göre çalışana ödenecek, hatalı bilgi tespit edilmesi durumunda, ödenmiş olan ücretler, faizi ile işverenden tahsil edilecektir.

Kar Dağıtımı Sınırlandırıldı
Sermaye Şirketlerinde (Ltd. ve A.Ş.), 30 Eylül 2020 tarihine kadar; sadece 2019 yılı Dönem Net Karının %25’ine kadarının dağıtımına karar verilebilecektir. Bunun dışında, Geçmiş Yıllar Karları ve serbest olan yedek akçeler dağıtılamayacaktır. Bu yasa evvelinde, Genel Kurul tarafından 2019 yılına ilişkin; Kar Payı dağıtım kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa ya da kısmi olarak yapılmışsa, 2019 yılı dönem net karının %25’ini aşan kısma ilişkin ödemeler, 30 Eylül 2020 tarihinden sonra yapılabilecektir. 

Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamında 3 aylık ertelemeler
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamındaki yetki tespitlerinin verilmesi, toplu iş sözleşmelerinin yapılması, toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü ile grev ve lokavta ilişkin süreler maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle uzatılmaktadır. Cumhurbaşkanı, bu süreyi üç aya kadar daha uzatmaya yetkili kılınmıştır.

Yıllık İlan/Reklam Vergileri ile Çevre Temizlik Vergileri alınmayacak İşletmeler
Covid-19 nedeniyle, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerden, bu döneme isabet eden İlan ve Reklam Vergileri ile Çevre Temizlik Vergileri alınmayacaktır.  

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Covid-19 gerekçesiyle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından izin alınması kaydıyla; 11.03.2020 tarihinden itibaren 4 ay süreyle; “5746 sayılı Kanun” ve “4691 sayılı Kanun” kapsamında yürütülen faaliyetler, belirlenen merkezler dışında da yapılabilecektir. İndirim, istisna, destek ve teşvikler aynen uygulanmaya devam edecektir. 

Seyahat Acenteleri Aidatı ve Belgenin Devredilebilmesi
Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine ödenmekte olan yıllık aidat 2020 yılında ödenmeyecektir. Ayrıca, İşletme Belgesi, başka bir tüzel kişiye devredilebilecektir. Devir eden tüzel kişiliğe 3 yıl boyunca yeniden İşletme Belgesi verilmeyecektir.  

Bu uygulamaların dışında aşağıda özetle belirtilen konular da ilgili yasanın içeriğindedir.

– Ecrimisil ve benzeri ödemeler 6 ay boyunca ertelenmiştir.  
– Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılamayacağı düzenlenmiştir.

Detaylı bilgi ve sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.

Makaleler

TRANSFER FİYATLANDIRMASI ve ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI

Türkiye’de ya da yurtdışında, ortağı olduğunuz iştirak veya kardeş firmalarınız bulunmaktaysa, bu yazımızı mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Firmalarımızı özellikle uyarmaya ve yönlendirmeye çalıştığımız transfer fiyatlandırması konusunda paylaşacağımız bilgiler ile konunun önemine biraz daha dikkat çekmeye çalışalım.   Konunun iyi anlaşılması için, ilgili kavramların ne anlama geldiğine bakarak başlayalım:   Transfer Fiyatlandırması nedir? En basit tanımı […]

YURTDIŞI İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI

Yurtdışında ortağı olduğunuz firma, yıl sonunda KAR elde etti ve bu karı Türkiye’ye transfer etmek istiyorsunuz. Türkiye’deki ana firmanıza transfer edeceğiniz bu Kar, vergiye tabi midir? Hangi şartlarda “yurtdışı iştirak kazancı istisnası” kapsamında getirilebilir?   Yurtdışı İştirak Kazancı İstisnası Özellikle son zamanlarda, Türkiye’de faaliyet gösteren birçok firma, ürün ve hizmetlerini yurtdışı piyasaya daha kolay sunabilmek […]

ORTAKLARIN ŞİRKETLERE OLAN BORÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sermaye şirketlerinde çok sık karşımıza çıkan, Şirket ile Ortakları arasındaki cari hesap ilişkisini ve bunun sonuçlarını birçok yönüyle değerlendirmeye çalışalım. Bu yazımızda “Ortakların Şirkete olan Borçları” ’nı ele alacağız. Diğer yazılarımızda, Ortakların Şirketten Alacaklı olmaları durumunu ve Transfer Fiyatlandırması konularını ayrıca bulabilirsiniz.   Şirket kasasının ortakların şahsi kullanımlarına açık olması, maalesef Türk ticari hayatında sıklıkla görünen […]