Değerli Konut Vergisi beyanında son gün: 20 Şubat 2021

Değerli Konut Vergisini ilk kez, Aralık 2019 döneminde yayımlanan 7194 sayılı kanun ile duymuştuk. 2020 yılında uygulanmaya başlayacaktı ancak, gelen yoğun itirazlar ve içeriği hakkında yaşanan bazı tereddütler sonucu, uygulama tarihi 2021 yılına ertelenmişti.

15 Ocak 2021 tarihinde yayımlanan uygulama genel tebliği ile, detaylı açıklamalarda bulunulmuş ve beyan tarihi 20 Şubat 2021 olarak kesinleşmiştir. 

 

Değerli Konut Vergisi’nin kapsamı nedir?

Türkiye’de mesken (konut) niteliğinde olup ve bina vergi değeri; 5.227.000 TL (2021 yılı için beyan sınırıdır) ve üzerinde olan taşınmazlar, değerli konut olarak değerlendirilmektedir. Bina vergi değeri, konutun bağlı bulunduğu belediyelerden alınabilmektedir. 

Burada sözü geçen “mesken nitelikli taşınmaz” kavramı, birden fazla bağımsız bölümden oluşan binalar için her bir bağımsız bölümü ifade etmektedir ve vergilendirme açısından ayrı değerlendirilir. 

Bir gayrimenkulün konut niteliğinde olup olmamasının değerlendirilmesinde, taşınmazın kayıtlardaki niteliğinin yanında fiilen kullanım durumu da esas alınmaktadır.

 

Değerli Konut Vergisini kimler ödeyecek?

Bu verginin sorumlusu; değerli konutun maliki ya da varsa intifa hakkı sahibidir. Değerli konutun sahibi, birden fazla paylara bölünmüş durumda ise, her pay sahibi, hisseleri oranında bu verginin sorumlusu durumundadır. 

 

Değerli Konut Vergisinden kimler muaf?

  • Türkiye sınırları içerisinde tek bir konutu olan kişiler, değerli konut vergisinden muaf tutulmuştur. 
  • Birden fazla konut sahibi olan kişiler için ise, değerli konut vergisinin kapsamına giren konutlardan, en düşük bina vergi değerine sahip olan tek konut, bu vergiden muaf tutulmuştur. 

 

Değerli Konut Vergisi tutarı nasıl hesaplanacak?

Bina vergi değerine göre;

5.227.000 TL ile 7.841.000 TL arasında olanlar; 5.227.000 TL’yi aşan kısmı için BİNDE 3

10.455.000 TL’ye kadar olanlar; 7.841.000 TL’si için 7.842 TL, fazlası için BİNDE 6

10.455.000 TL’den fazla olanlar; 10.455.000 TL’si için 23.526 TL, fazlası için BİNDE 10

oranında değerli konut vergisi ödemeleri gerekecektir. (2021 yılı için)

(Önemli Not: Yukarıda belirttiğimiz tutarlar Kanun’da belirtilen “alt ve üst sınırlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılır” maddesi gereğince 2021 yılı için arttırılmış tutarlara göre sunulmuştur.)

 

Beyan tarihi, ödeme süresi ve beyanın verilmesi

Değerli Konut Vergisi beyannamesi; her yıl 20 Şubat tarihine kadar, konutun bağlı bulunduğu vergi dairesine beyanname ile verilecektir. İlgili beyannamenin ekine, belediyeden alınmış olan bina vergi değerini gösteren belge eklenecektir.  

Beyan sonrasında vergi dairesi tarafından hesaplanacak olan değerli konut vergisi, ilgili yılın Şubat ve Ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenecektir. 

Mükellefler, beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebilecekleri gibi, Mali Müşavirleri aracılığıyla sözleşme yapmak suretiyle de iletebilirler. 

Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği’ne buradan ulaşabilirsiniz.

 

Detaylı bilgi ve sorularınız için bizlere ulaşabilirsiniz. 

Makaleler

Kar Dağıtımı Stopaj oranı %10’a indirildi, bu ne anlama gelmektedir?

22 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan bir Karar ile, mevcutta %15 olan kar dağıtım stopaj oranı, %10’a indirilmiştir. Şirketler, dönem sonları faaliyetleri neticesinde elde etmiş oldukları karlarını,  şirket ortaklarına dağıtabilmektedirler. Bu dağıtım esnasında, dağıtılabilir Kar üzerinden %15 (yeni hali ile %10) oranında stopaj hesaplanmakta ve bu tutar şirketler tarafından vergi dairesine beyan edilmek suretiyle ödenmektedir. Bu […]

Vergi ve Prim borçların yapılandırılması (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun kapsamında öne çıkan konulardan biri, vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılabilmesine imkan sağlayan maddelerdir. Kanun içeriğinde; Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılması Dava safhasında bulunan (kesinleşmemiş) borçların yeniden yapılandırılması İnceleme, tarhiyat ve uzlaşma safhasında bulunan borçların yeniden yapılandırılması konuları ayrı maddelerde ele alınmıştır. Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin detay bilgiler aşağıda paylaşılmıştır. […]

Gayrimenkullerin ve diğer sabit kıymetlerin yeniden değerlemesi imkanı (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun içerisinde yer alan ve şirketler açısından önemli olduğunu düşündüğümüz diğer bir konu; şirket aktifinde yer alan taşınmazların ve amortismana tabi sabit kıymetlerin yeniden değerlemesine imkan getirilmesidir. En son, Mayıs 2018 tarihinde çıkan bir kanun ile, firmalara aktiflerinde duran taşınmazlarını yeniden değerleme imkanı getirilmişti. Haziran 2021 tarihinde ilgili kanun kapsamında, yeniden bu hak firmalara […]