Değerli Konut Vergisi beyanında son gün: 20 Şubat 2021

Değerli Konut Vergisini ilk kez, Aralık 2019 döneminde yayımlanan 7194 sayılı kanun ile duymuştuk. 2020 yılında uygulanmaya başlayacaktı ancak, gelen yoğun itirazlar ve içeriği hakkında yaşanan bazı tereddütler sonucu, uygulama tarihi 2021 yılına ertelenmişti.

15 Ocak 2021 tarihinde yayımlanan uygulama genel tebliği ile, detaylı açıklamalarda bulunulmuş ve beyan tarihi 20 Şubat 2021 olarak kesinleşmiştir. 

 

Değerli Konut Vergisi’nin kapsamı nedir?

Türkiye’de mesken (konut) niteliğinde olup ve bina vergi değeri; 5.227.000 TL (2021 yılı için beyan sınırıdır) ve üzerinde olan taşınmazlar, değerli konut olarak değerlendirilmektedir. Bina vergi değeri, konutun bağlı bulunduğu belediyelerden alınabilmektedir. 

Burada sözü geçen “mesken nitelikli taşınmaz” kavramı, birden fazla bağımsız bölümden oluşan binalar için her bir bağımsız bölümü ifade etmektedir ve vergilendirme açısından ayrı değerlendirilir. 

Bir gayrimenkulün konut niteliğinde olup olmamasının değerlendirilmesinde, taşınmazın kayıtlardaki niteliğinin yanında fiilen kullanım durumu da esas alınmaktadır.

 

Değerli Konut Vergisini kimler ödeyecek?

Bu verginin sorumlusu; değerli konutun maliki ya da varsa intifa hakkı sahibidir. Değerli konutun sahibi, birden fazla paylara bölünmüş durumda ise, her pay sahibi, hisseleri oranında bu verginin sorumlusu durumundadır. 

 

Değerli Konut Vergisinden kimler muaf?

  • Türkiye sınırları içerisinde tek bir konutu olan kişiler, değerli konut vergisinden muaf tutulmuştur. 
  • Birden fazla konut sahibi olan kişiler için ise, değerli konut vergisinin kapsamına giren konutlardan, en düşük bina vergi değerine sahip olan tek konut, bu vergiden muaf tutulmuştur. 

 

Değerli Konut Vergisi tutarı nasıl hesaplanacak?

Bina vergi değerine göre;

5.227.000 TL ile 7.841.000 TL arasında olanlar; 5.227.000 TL’yi aşan kısmı için BİNDE 3

10.455.000 TL’ye kadar olanlar; 7.841.000 TL’si için 7.842 TL, fazlası için BİNDE 6

10.455.000 TL’den fazla olanlar; 10.455.000 TL’si için 23.526 TL, fazlası için BİNDE 10

oranında değerli konut vergisi ödemeleri gerekecektir. (2021 yılı için)

(Önemli Not: Yukarıda belirttiğimiz tutarlar Kanun’da belirtilen “alt ve üst sınırlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılır” maddesi gereğince 2021 yılı için arttırılmış tutarlara göre sunulmuştur.)

 

Beyan tarihi, ödeme süresi ve beyanın verilmesi

Değerli Konut Vergisi beyannamesi; her yıl 20 Şubat tarihine kadar, konutun bağlı bulunduğu vergi dairesine beyanname ile verilecektir. İlgili beyannamenin ekine, belediyeden alınmış olan bina vergi değerini gösteren belge eklenecektir.  

Beyan sonrasında vergi dairesi tarafından hesaplanacak olan değerli konut vergisi, ilgili yılın Şubat ve Ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenecektir. 

Mükellefler, beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebilecekleri gibi, Mali Müşavirleri aracılığıyla sözleşme yapmak suretiyle de iletebilirler. 

Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği’ne buradan ulaşabilirsiniz.

 

Detaylı bilgi ve sorularınız için bizlere ulaşabilirsiniz. 

Makaleler

IR35 VE ETKİLERİ

İngiltere’de kamu sektöründe, 2017 yılından beri uygulanmakta olan IR35 yasası, özel sektörü de içine alacak şekilde yeniden düzenlendi. Nisan 2020 yılında yasalaşıp yürürlüğe girmesi beklenen uygulama, Covid-19 gerekçesiyle bir yıl boyunca ertelenmiş ve Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.   IR35 nedir ve niçin önemli? Bir firma bünyesinde bordrolu çalışan olarak yer alması gereken bir kişinin, […]

BREXIT SONRASI AB ile UK ARASI ONLINE SATIŞLARDA KDV DURUMU

Brexit, yani Birleşik Krallığın Avrupa Birliği’nden ayrılma süreci, 31.12.2020 tarihinde gerçekleşti. Brexit’in henüz çok yeni olması nedeniyle, hala birçok alanda mevzuat çalışmaları devam etmektedir. 2021 yılının bu şekilde geçmesini, görülen aksaklık ve sorunların fark edildikçe yeni düzenlemeler ile oturmasını, 2022 yılından itibaren ise artık Brexit sonrası karmaşanın ortadan kalkmış olmasını ümit ediyoruz. Bugünkü konumuz; online […]

TRANSFER FİYATLANDIRMASI ve ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI

Türkiye’de ya da yurtdışında, ortağı olduğunuz iştirak veya kardeş firmalarınız bulunmaktaysa, bu yazımızı mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Firmalarımızı özellikle uyarmaya ve yönlendirmeye çalıştığımız transfer fiyatlandırması konusunda paylaşacağımız bilgiler ile konunun önemine biraz daha dikkat çekmeye çalışalım.   Konunun iyi anlaşılması için, ilgili kavramların ne anlama geldiğine bakarak başlayalım:   Transfer Fiyatlandırması nedir? En basit tanımı […]