Değerli Konut Vergisi hakkında yasal düzenlemeler

Yayımlanan; 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile düzenlenmiştir.

Bu kanun ile “Değerli Konut Vergisi” şeklinde yeni bir vergi getirilmiştir.

Türkiye’de bulunan mesken (konut) niteliğinde olan ve bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değeri 5 milyon TL ve üzeri olanlar bu verginin kapsamına girmektedir.

Bu verginin sorumlusu; mesken niteliğindeki gayrimenkulün, maliki, varsa intifa hakkı sahibi, paylı mülkiyet durumunda ise hisseleri oranında malikler’dir.

Vergi oranı ve esas olan değeri;

  • 5 milyon TL ile 7,5 milyon TL arasında olanlar: Binde 3
  • 7,5 milyon TL ile 10 milyon TL arasında olanlar: Binde 6
  • 10 milyon TL’yi aşanlar Binde 10

oranında vergilendirilecektir.

Beyana tabi olanlar, her yıl şubat ayının 20’sine kadar beyanlarını vermek zorundalar, ödemeler ise Şubat ve Ağustos aylarının sonuna kadar 2 eşit taksit ile yapılabilecektir.

Yürürlük tarihi: 07.12.2019

Detaylı bilgi ve sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz. TR@srmconsulting.com

Makaleler

Kar Dağıtımı Stopaj oranı %10’a indirildi, bu ne anlama gelmektedir?

22 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan bir Karar ile, mevcutta %15 olan kar dağıtım stopaj oranı, %10’a indirilmiştir. Şirketler, dönem sonları faaliyetleri neticesinde elde etmiş oldukları karlarını,  şirket ortaklarına dağıtabilmektedirler. Bu dağıtım esnasında, dağıtılabilir Kar üzerinden %15 (yeni hali ile %10) oranında stopaj hesaplanmakta ve bu tutar şirketler tarafından vergi dairesine beyan edilmek suretiyle ödenmektedir. Bu […]

Vergi ve Prim borçların yapılandırılması (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun kapsamında öne çıkan konulardan biri, vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılabilmesine imkan sağlayan maddelerdir. Kanun içeriğinde; Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılması Dava safhasında bulunan (kesinleşmemiş) borçların yeniden yapılandırılması İnceleme, tarhiyat ve uzlaşma safhasında bulunan borçların yeniden yapılandırılması konuları ayrı maddelerde ele alınmıştır. Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin detay bilgiler aşağıda paylaşılmıştır. […]

Gayrimenkullerin ve diğer sabit kıymetlerin yeniden değerlemesi imkanı (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun içerisinde yer alan ve şirketler açısından önemli olduğunu düşündüğümüz diğer bir konu; şirket aktifinde yer alan taşınmazların ve amortismana tabi sabit kıymetlerin yeniden değerlemesine imkan getirilmesidir. En son, Mayıs 2018 tarihinde çıkan bir kanun ile, firmalara aktiflerinde duran taşınmazlarını yeniden değerleme imkanı getirilmişti. Haziran 2021 tarihinde ilgili kanun kapsamında, yeniden bu hak firmalara […]