Değerli Konut Vergisi ile ilgili değişiklikler yapılmıştır

Önceki yazılarımızda detaylı şekilde paylaştığımız “Değerli Konut Vergisi”ne ilişkin gelen tepkiler sonucunda bazı değişiklikler yapılmıştır. Şöyle ki;

  • 2020 yılından itibaren geçerli olan Değerli Konut Vergisi uygulaması 1 yıl ertelendi. 2021 yılından itibaren başlayacak.
  • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce 2020 yılı için belirlenerek vatandaşlara tebliğ edilen değerler artık geçerli değil. Bu belirlenen değerlere karşı dava açmaya gerek kalmadı. 
  • Yeni düzenleme ile, konutun değeri; Tapu ve kadastro Genel Müdürlüğü tarafından değil, Emlak Vergisi Kanunu’nca belirlenen emlak vergisine esas bina vergi değerinin esas alınması öngörüldü. 
  • TOKİ’nin sahip olduğu konutlar Değerli Konut Vergisinden muaf oldu.
  • Türkiye sınırları içerisinde, konut nitelikli tek taşınmazı olanlar, değeri ne olursa olsun, Değerli Konut Vergisi’nden muaf tutulmuştur.
  • Değerli Konut Vergisine tabi birden fazla konutu olanların, en düşük değerli tek konutu vergiden muaf tutuldu
  • Verginin oranları da yeniden aşağıdaki şekilde belirlendi:

Değeri;

5 Milyon TL’ye kadar olanlar: MUAF

5 Milyon TL ile 7,5 Milyon TL arası olanların 5 milyonu aşan kısmı: BİNDE 3

10 Milyon TL’ye kadar olanlar (7,5 milyon TL için 7500 TL), fazlası için: BİNDE 6

10 Milyon TL’den fazla olanlar (10 milyon TL si için 22500 TL), fazlası için BİNDE 10

olarak vergilendirilecektir. 

Detaylı bilgi ve sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz. TR@srmconsulting.com

Makaleler

Kar Dağıtımı Stopaj oranı %10’a indirildi, bu ne anlama gelmektedir?

22 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan bir Karar ile, mevcutta %15 olan kar dağıtım stopaj oranı, %10’a indirilmiştir. Şirketler, dönem sonları faaliyetleri neticesinde elde etmiş oldukları karlarını,  şirket ortaklarına dağıtabilmektedirler. Bu dağıtım esnasında, dağıtılabilir Kar üzerinden %15 (yeni hali ile %10) oranında stopaj hesaplanmakta ve bu tutar şirketler tarafından vergi dairesine beyan edilmek suretiyle ödenmektedir. Bu […]

Vergi ve Prim borçların yapılandırılması (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun kapsamında öne çıkan konulardan biri, vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılabilmesine imkan sağlayan maddelerdir. Kanun içeriğinde; Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılması Dava safhasında bulunan (kesinleşmemiş) borçların yeniden yapılandırılması İnceleme, tarhiyat ve uzlaşma safhasında bulunan borçların yeniden yapılandırılması konuları ayrı maddelerde ele alınmıştır. Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin detay bilgiler aşağıda paylaşılmıştır. […]

Gayrimenkullerin ve diğer sabit kıymetlerin yeniden değerlemesi imkanı (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun içerisinde yer alan ve şirketler açısından önemli olduğunu düşündüğümüz diğer bir konu; şirket aktifinde yer alan taşınmazların ve amortismana tabi sabit kıymetlerin yeniden değerlemesine imkan getirilmesidir. En son, Mayıs 2018 tarihinde çıkan bir kanun ile, firmalara aktiflerinde duran taşınmazlarını yeniden değerleme imkanı getirilmişti. Haziran 2021 tarihinde ilgili kanun kapsamında, yeniden bu hak firmalara […]