Dijital Hizmet Vergisi hakkında yasal düzenlemeler

Yayımlanan; 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile düzenlenmiştir.

Yeni bir vergi olarak gelen Dijital Hizmet Vergisi, Türkiye’de dijital ortamda sunulan aşağıdaki hizmetleri kapsamaktadır.

  • Her türlü reklam hizmetleri,
  • Sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin dijital ortamda satışı (oyun, müzik, video, uygulama içi satışlar vb.) ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına veya elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetler,
  • Kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi,
  • Sayılan tüm bu hizmetlere yönelik dijital ortamda verilen aracılık hizmetleri

Türkiye’de dijital hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan yukardaki hizmetler için, hasılat üzerinden %7,5 oranında Dijital Hizmet Vergisi (DHV) alınacaktır.

Vergilendirme aylık olarak yapılacaktır.

Muaf olanlar: Türkiye’de bu hizmetlere ilişkin elde edilen hasılat 20 milyon TL’den veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon EUR’dan az olanlar bu vergiden muaf tutulmuşlardır. Herhangi birini aşanlar, bu verginin kapsamına girmektedir.

Ödenen DHV vergisi, gider olan indirilebilecektir.

Yürürlük tarihi: 01.03.2020

Detaylı bilgi ve sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz.

TR@srmconsulting.com

Makaleler

Kar Dağıtımı Stopaj oranı %10’a indirildi, bu ne anlama gelmektedir?

22 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan bir Karar ile, mevcutta %15 olan kar dağıtım stopaj oranı, %10’a indirilmiştir. Şirketler, dönem sonları faaliyetleri neticesinde elde etmiş oldukları karlarını,  şirket ortaklarına dağıtabilmektedirler. Bu dağıtım esnasında, dağıtılabilir Kar üzerinden %15 (yeni hali ile %10) oranında stopaj hesaplanmakta ve bu tutar şirketler tarafından vergi dairesine beyan edilmek suretiyle ödenmektedir. Bu […]

Vergi ve Prim borçların yapılandırılması (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun kapsamında öne çıkan konulardan biri, vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılabilmesine imkan sağlayan maddelerdir. Kanun içeriğinde; Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılması Dava safhasında bulunan (kesinleşmemiş) borçların yeniden yapılandırılması İnceleme, tarhiyat ve uzlaşma safhasında bulunan borçların yeniden yapılandırılması konuları ayrı maddelerde ele alınmıştır. Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin detay bilgiler aşağıda paylaşılmıştır. […]

Gayrimenkullerin ve diğer sabit kıymetlerin yeniden değerlemesi imkanı (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun içerisinde yer alan ve şirketler açısından önemli olduğunu düşündüğümüz diğer bir konu; şirket aktifinde yer alan taşınmazların ve amortismana tabi sabit kıymetlerin yeniden değerlemesine imkan getirilmesidir. En son, Mayıs 2018 tarihinde çıkan bir kanun ile, firmalara aktiflerinde duran taşınmazlarını yeniden değerleme imkanı getirilmişti. Haziran 2021 tarihinde ilgili kanun kapsamında, yeniden bu hak firmalara […]