Fesih yasağı ve ücretsiz izin uygulamasında 2 ay daha uzatmaya gidildi.

9 Mart 2021 tarihinde yayımlanan bir Karar ile, mevcutta devam etmekte olan;

  • Çalışan sözleşmelerinin işveren tarafından feshine ilişkin kısıtlama (belli şartlar dışında) ve,
  • İşverenin, çalışanlarını ücretsiz izne ayırabilmesine imkan sağlayan uygulama

17.03.2021 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatılmıştır. 17.05.2021 tarihine kadar, fesih yasağı ve ücretsiz izin uygulaması devam edecektir.

Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili destek, 31 Mart 2021 tarihinde sona erecektir, bu uygulama ile ilgili bir uzatma şimdilik beklenmemektedir.

 

 

Detay bilgi ve sorularınız için bize ulaşabilirsiniz; tr@srmconsulting.com

Makaleler

Kar Dağıtımı Stopaj oranı %10’a indirildi, bu ne anlama gelmektedir?

22 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan bir Karar ile, mevcutta %15 olan kar dağıtım stopaj oranı, %10’a indirilmiştir. Şirketler, dönem sonları faaliyetleri neticesinde elde etmiş oldukları karlarını,  şirket ortaklarına dağıtabilmektedirler. Bu dağıtım esnasında, dağıtılabilir Kar üzerinden %15 (yeni hali ile %10) oranında stopaj hesaplanmakta ve bu tutar şirketler tarafından vergi dairesine beyan edilmek suretiyle ödenmektedir. Bu […]

Vergi ve Prim borçların yapılandırılması (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun kapsamında öne çıkan konulardan biri, vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılabilmesine imkan sağlayan maddelerdir. Kanun içeriğinde; Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılması Dava safhasında bulunan (kesinleşmemiş) borçların yeniden yapılandırılması İnceleme, tarhiyat ve uzlaşma safhasında bulunan borçların yeniden yapılandırılması konuları ayrı maddelerde ele alınmıştır. Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin detay bilgiler aşağıda paylaşılmıştır. […]

Gayrimenkullerin ve diğer sabit kıymetlerin yeniden değerlemesi imkanı (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun içerisinde yer alan ve şirketler açısından önemli olduğunu düşündüğümüz diğer bir konu; şirket aktifinde yer alan taşınmazların ve amortismana tabi sabit kıymetlerin yeniden değerlemesine imkan getirilmesidir. En son, Mayıs 2018 tarihinde çıkan bir kanun ile, firmalara aktiflerinde duran taşınmazlarını yeniden değerleme imkanı getirilmişti. Haziran 2021 tarihinde ilgili kanun kapsamında, yeniden bu hak firmalara […]