Finansman Gider Kısıtlaması uygulaması fiilen tekrar yürürlüğe giriyor.

Geçmişte uzunca bir dönem uygulanmış olan (1996 – 2003 yılları arasında) finansman gider kısıtlaması, tekrar yürürlüğe girmektedir. Bu uygulamaya benzer bir kısıtlamayı içeren Kanun, 2012 yılında yayımlanmış olmasına rağmen bugüne kadar fiilen uygulanması için bir Karar alınmamıştı.

4 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile, finansman gider kısıtlaması uygulaması benzer bir içerik ile fiilen yürürlüğe girmiştir.

 

Finansman Gider kısıtlaması nedir?

Finansman gider kısıtlaması; dışarıdan sağlanmış olan yabancı kaynaklara ilişkin katlanılan faiz ve benzeri giderlerin bir kısmının, kazancın tespitinde gider olarak kabul edilmemesi şeklinde özet bir hatırlatma yapabiliriz.

 

Uygulamada öne çıkan hususlar

  • 01.2021 tarihinden itibaren başlayacak olan dönem kazançlarına uygulanacaktır.
  • Kısıtlama; yabancı kaynakların sadece öz kaynakları aşan kısmına uygulanacaktır.
  • Kısıtlama oranı %10’dur. Yani, öz sermayeyi aşan yabancı kaynağa ilişkin finansman giderlerinin %10’u gider olarak kabul edilmeyecektir.
  • Yabancı kaynağa ilişkin; faiz, komisyon, vade farkı, kur farkı ve benzeri giderler finansman gideri kapsamında değerlendirilecek olup, kısıtlamaya tabidirler.
  • Yatırım maliyeti kapsamında aktifleştirilen finansman giderleri, kısıtlamaya tabi olmayacaktır.

Uygulamaya yönelik ana çerçeve şimdilik bu şekilde olup, detaylar uygulama tebliğleri ile belirlenecektir. Netlik kazanması gereken bazı alt detayları ayrıca sizler ile paylaşacağız.

 

Detaylı bilgi ve sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.

Makaleler

Kar Dağıtımı Stopaj oranı %10’a indirildi, bu ne anlama gelmektedir?

22 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan bir Karar ile, mevcutta %15 olan kar dağıtım stopaj oranı, %10’a indirilmiştir. Şirketler, dönem sonları faaliyetleri neticesinde elde etmiş oldukları karlarını,  şirket ortaklarına dağıtabilmektedirler. Bu dağıtım esnasında, dağıtılabilir Kar üzerinden %15 (yeni hali ile %10) oranında stopaj hesaplanmakta ve bu tutar şirketler tarafından vergi dairesine beyan edilmek suretiyle ödenmektedir. Bu […]

Vergi ve Prim borçların yapılandırılması (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun kapsamında öne çıkan konulardan biri, vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılabilmesine imkan sağlayan maddelerdir. Kanun içeriğinde; Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılması Dava safhasında bulunan (kesinleşmemiş) borçların yeniden yapılandırılması İnceleme, tarhiyat ve uzlaşma safhasında bulunan borçların yeniden yapılandırılması konuları ayrı maddelerde ele alınmıştır. Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin detay bilgiler aşağıda paylaşılmıştır. […]

Gayrimenkullerin ve diğer sabit kıymetlerin yeniden değerlemesi imkanı (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun içerisinde yer alan ve şirketler açısından önemli olduğunu düşündüğümüz diğer bir konu; şirket aktifinde yer alan taşınmazların ve amortismana tabi sabit kıymetlerin yeniden değerlemesine imkan getirilmesidir. En son, Mayıs 2018 tarihinde çıkan bir kanun ile, firmalara aktiflerinde duran taşınmazlarını yeniden değerleme imkanı getirilmişti. Haziran 2021 tarihinde ilgili kanun kapsamında, yeniden bu hak firmalara […]