Gelir Vergisi tarifesinde yapılan Değişiklik

Yayımlanan; 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile düzenlenmiştir.

Gelir Vergisi Tarifesine yapılan Değişiklik

Gelir vergisi tarifesine yeni bir dilim eklenmiştir. Yeni dilim için vergi oranı %40 olarak belirlenmiştir. Yeni dilim ile beraber oluşan Gelir Vergisi tarifesi aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

  • 18.000 TL’ye kadar %15
  • 40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası: %20
  • 98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL (ücret gelirlerinde 148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL), fazlası: %27
  • 500.000 TL’nin 98.000 TL’si için 22.760 TL (ücret gelirlerinde 500.000 TL’nin 148.000 TL’si için 36.260 TL), fazlası: %35
  • 500.000 TL’den fazlasının 500.000 TL’si için 163.460 TL (ücret gelirlerinde 500.000 TL’den fazlasının 500.000 TL’si için 159.460 TL), fazlası: %40

Yeni belirlenen tarife, ücret gelirleri dışındaki gelirlere 01.01.2019 tarihinden itibaren uygulanacak olup, ücret gelirlerine ilişkin eski tarife uygulanacaktır.

500.000 TL üzeri Ücret elde edenlerin Beyanname Vermesi

Tek işverenden alınan ücret tutarının 500.000 TL’yi geçmesi durumunda Beyanname vermeleri öngörülmüştür.

Birden fazla işverenden (tevkif suretiyle vergilendirilmiş) Ücret elde edenler için ise;

  • birden sonraki işverenden aldıkları ücret gelirleri toplamı, ikinci gelir vergisi dilimindeki tutarı (2019 yılı için 40.000 TL) aşması halinde beyan edilecek, (önceden olduğu gibi)
  • birden sonraki işverenden alınan ücretin ikinci gelir vergisi dilimindeki tutarı aşmamasına rağmen, ilk işverenden aldıkları ücret geliri toplamı ile beraber dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (500.000 TL) aşması durumunda bu gelirler beyan edilecektir.

Yürürlük Tarihi: 01.01.2019 gelirleri

Detaylı bilgi ve sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz. TR@srmconsulting.com

Makaleler

Kar Dağıtımı Stopaj oranı %10’a indirildi, bu ne anlama gelmektedir?

22 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan bir Karar ile, mevcutta %15 olan kar dağıtım stopaj oranı, %10’a indirilmiştir. Şirketler, dönem sonları faaliyetleri neticesinde elde etmiş oldukları karlarını,  şirket ortaklarına dağıtabilmektedirler. Bu dağıtım esnasında, dağıtılabilir Kar üzerinden %15 (yeni hali ile %10) oranında stopaj hesaplanmakta ve bu tutar şirketler tarafından vergi dairesine beyan edilmek suretiyle ödenmektedir. Bu […]

Vergi ve Prim borçların yapılandırılması (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun kapsamında öne çıkan konulardan biri, vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılabilmesine imkan sağlayan maddelerdir. Kanun içeriğinde; Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılması Dava safhasında bulunan (kesinleşmemiş) borçların yeniden yapılandırılması İnceleme, tarhiyat ve uzlaşma safhasında bulunan borçların yeniden yapılandırılması konuları ayrı maddelerde ele alınmıştır. Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin detay bilgiler aşağıda paylaşılmıştır. […]

Gayrimenkullerin ve diğer sabit kıymetlerin yeniden değerlemesi imkanı (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun içerisinde yer alan ve şirketler açısından önemli olduğunu düşündüğümüz diğer bir konu; şirket aktifinde yer alan taşınmazların ve amortismana tabi sabit kıymetlerin yeniden değerlemesine imkan getirilmesidir. En son, Mayıs 2018 tarihinde çıkan bir kanun ile, firmalara aktiflerinde duran taşınmazlarını yeniden değerleme imkanı getirilmişti. Haziran 2021 tarihinde ilgili kanun kapsamında, yeniden bu hak firmalara […]