İhracat Bedellerinin %25’i yeniden TL’ye çevrilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından İhracat Genelgesine eklenen bir madde ve TCMB tarafından yayımlanan Uygulama Talimatı’na göre;

İhracat bedeli kabul belgesine (İBKB) veya döviz alım belgesine (DAB) bağlanan ihracat bedelinin % 25’i, düzenlendiği tarihteki işlem kuru üzerinden TCMB’ye satılmak üzere belgeyi düzenleyen bankaya satılacaktır.

3 Ocak 2022 tarihinden sonraki ihracat bedellerinin %25’i, bankalar aracılığıyla Merkez Bankasına satılacak olup, tutarın tam karşılığı olan TL, banka tarafından ihracatçı firmaya ödenecektir.

Uygulama talimatından anlaşılan, işlemlere ilişkin tüm bildirimlerin bankalar tarafından Merkez Bankasına yapılacağı anlaşılmaktadır.

İhracatçı firmalar açısından, ihracat bedellerinin %25’inin bankaya hangi gün ve kur üzerinden satılması gerektiği ile ilgili detaylı bilgi için bankanızla görüşmenizi öneririz.

 

İyi Çalışmalar

tr@srmconsulting.com

 

Makaleler

Kar Dağıtımı Stopaj oranı %10’a indirildi, bu ne anlama gelmektedir?

22 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan bir Karar ile, mevcutta %15 olan kar dağıtım stopaj oranı, %10’a indirilmiştir. Şirketler, dönem sonları faaliyetleri neticesinde elde etmiş oldukları karlarını,  şirket ortaklarına dağıtabilmektedirler. Bu dağıtım esnasında, dağıtılabilir Kar üzerinden %15 (yeni hali ile %10) oranında stopaj hesaplanmakta ve bu tutar şirketler tarafından vergi dairesine beyan edilmek suretiyle ödenmektedir. Bu […]

Vergi ve Prim borçların yapılandırılması (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun kapsamında öne çıkan konulardan biri, vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılabilmesine imkan sağlayan maddelerdir. Kanun içeriğinde; Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılması Dava safhasında bulunan (kesinleşmemiş) borçların yeniden yapılandırılması İnceleme, tarhiyat ve uzlaşma safhasında bulunan borçların yeniden yapılandırılması konuları ayrı maddelerde ele alınmıştır. Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin detay bilgiler aşağıda paylaşılmıştır. […]

Gayrimenkullerin ve diğer sabit kıymetlerin yeniden değerlemesi imkanı (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun içerisinde yer alan ve şirketler açısından önemli olduğunu düşündüğümüz diğer bir konu; şirket aktifinde yer alan taşınmazların ve amortismana tabi sabit kıymetlerin yeniden değerlemesine imkan getirilmesidir. En son, Mayıs 2018 tarihinde çıkan bir kanun ile, firmalara aktiflerinde duran taşınmazlarını yeniden değerleme imkanı getirilmişti. Haziran 2021 tarihinde ilgili kanun kapsamında, yeniden bu hak firmalara […]