İngiltere’de Covid-19 desteklerinden yararlanma süreleri uzatılıyor.

İngiltere hükümetinin sunmakta olduğu birçok desteğin başvuru süreleri yeniden düzenlenmiştir.

Job Retention Scheme‘den yararlanma süresi Nisan 2021 tarihine kadar uzatıldı. %80 destek aynı şartlarda devam ediyor.

Birçok banka tarafından devlet destekli olarak sunulan; Bounce Back Loan (BBL), Coronavirus Business Interruption Loan (CBIL) ve Coronavirus Large Business Interruption Loan (CLBIL) destekleri de Mart 2021 sonuna kadar devam edecektir.

Önemli Hatırlatma: Özellikle, Job Retention Scheme ile ilgili yapılan incelemelerde %25 dolayında haksız faydalanmalar olduğu yönünde tespitler bulunmaktadır. Önümüzdeki 2 yıl boyunca, desteklerden faydalanan tüm firmaların, gerçekten kriterlere uygun olarak desteklerden faydalanıp faydalanmadıkları incelenecektir. Kriterlere uymayan firmalara yaptırımlar söz konusu olacaktır. Bu konuda hassas davranılması gerektiğini hatırlatmak isterim. 

Detaylı sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.

uk@srmconsulting.com

 

Makaleler

Kar Dağıtımı Stopaj oranı %10’a indirildi, bu ne anlama gelmektedir?

22 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan bir Karar ile, mevcutta %15 olan kar dağıtım stopaj oranı, %10’a indirilmiştir. Şirketler, dönem sonları faaliyetleri neticesinde elde etmiş oldukları karlarını,  şirket ortaklarına dağıtabilmektedirler. Bu dağıtım esnasında, dağıtılabilir Kar üzerinden %15 (yeni hali ile %10) oranında stopaj hesaplanmakta ve bu tutar şirketler tarafından vergi dairesine beyan edilmek suretiyle ödenmektedir. Bu […]

Vergi ve Prim borçların yapılandırılması (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun kapsamında öne çıkan konulardan biri, vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılabilmesine imkan sağlayan maddelerdir. Kanun içeriğinde; Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılması Dava safhasında bulunan (kesinleşmemiş) borçların yeniden yapılandırılması İnceleme, tarhiyat ve uzlaşma safhasında bulunan borçların yeniden yapılandırılması konuları ayrı maddelerde ele alınmıştır. Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin detay bilgiler aşağıda paylaşılmıştır. […]

Gayrimenkullerin ve diğer sabit kıymetlerin yeniden değerlemesi imkanı (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun içerisinde yer alan ve şirketler açısından önemli olduğunu düşündüğümüz diğer bir konu; şirket aktifinde yer alan taşınmazların ve amortismana tabi sabit kıymetlerin yeniden değerlemesine imkan getirilmesidir. En son, Mayıs 2018 tarihinde çıkan bir kanun ile, firmalara aktiflerinde duran taşınmazlarını yeniden değerleme imkanı getirilmişti. Haziran 2021 tarihinde ilgili kanun kapsamında, yeniden bu hak firmalara […]