İngiltere’de yeni Bütçe açıklandı.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak tarafından, 3 Mart 2021 tarihinde açıklanan Bütçe’de bazı önemli kararlar alınmıştır. Bu kararlardan öne çıkan vergisel konu özetlerini aşağıda bulabilirsiniz.

Detayları daha sonra yayımlanacak olan guidelines üzerinden tekrar aktaracağız.

  • İngiltere’de pandemi nedeniyle yürürlükte olan Job Retention Scheme desteği, furloughed olan çalışanlar için Eylül 2021 tarihine kadar uygulanmaya devam edecektir.
  • Kurumlar Vergisi oranı, 250.000 GBP ve üzeri kar eden firmalar için, %25 olarak uygulanacaktır. (2023 yılında uygulanmaya başlanacaktır)
  • Gayrimenkul alımlarında uygulanan damga vergisi indirimi Eylül 2021 tarihine kadar devam edecektir.
  • Konut sektörünün desteklenmesine yönelik olarak, ilk kez ev sahibi olacaklar için £600.000 tutara kadar, %5 ön ödeme ile mortgage sağlanması imkanı getirilmektedir.
  • Pandemiden öncelikli olarak etkilenmiş olan; restoran cafe, eğlence, konaklama, berber, kuaför, güzellik salonları, spor salonları gibi bazı sektörlere, £18,000’a kadar nakdi destek sağlanması hedeflenmektedir.
  • Yeni düşük faizli/faizsiz kredi imkanları getirilecektir.
  • Asgari saatlik ücret Nisan 2021’den itibaren £8,91 olacaktır.
  • Restoran, cafe ve eğlence merkezleri ile konaklama gibi sektörlere uygulanmakta olan KDV indirimi Eylül 2021 tarihine kadar devam edecek, sonrasında kademeli olarak 31 Mart 2022’ye kadar uzatılacak.
  • Perakende, restoran ve eğlence sektörüne yönelik business rate vergileri desteği devam edecek.
  • Personal Tax Allowance (gelir vergisi istisna tutarı); Nisan 2022 ile Nisan 2026 arasında sabit olarak uygulanacak olup arttırılmayacaktır.

 

Sorularınız ve detaylı bilgi için UK ofisimize ulaşabilirsiniz.

uk@srmconsulting.com

 

Makaleler

Kar Dağıtımı Stopaj oranı %10’a indirildi, bu ne anlama gelmektedir?

22 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan bir Karar ile, mevcutta %15 olan kar dağıtım stopaj oranı, %10’a indirilmiştir. Şirketler, dönem sonları faaliyetleri neticesinde elde etmiş oldukları karlarını,  şirket ortaklarına dağıtabilmektedirler. Bu dağıtım esnasında, dağıtılabilir Kar üzerinden %15 (yeni hali ile %10) oranında stopaj hesaplanmakta ve bu tutar şirketler tarafından vergi dairesine beyan edilmek suretiyle ödenmektedir. Bu […]

Vergi ve Prim borçların yapılandırılması (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun kapsamında öne çıkan konulardan biri, vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılabilmesine imkan sağlayan maddelerdir. Kanun içeriğinde; Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılması Dava safhasında bulunan (kesinleşmemiş) borçların yeniden yapılandırılması İnceleme, tarhiyat ve uzlaşma safhasında bulunan borçların yeniden yapılandırılması konuları ayrı maddelerde ele alınmıştır. Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin detay bilgiler aşağıda paylaşılmıştır. […]

Gayrimenkullerin ve diğer sabit kıymetlerin yeniden değerlemesi imkanı (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun içerisinde yer alan ve şirketler açısından önemli olduğunu düşündüğümüz diğer bir konu; şirket aktifinde yer alan taşınmazların ve amortismana tabi sabit kıymetlerin yeniden değerlemesine imkan getirilmesidir. En son, Mayıs 2018 tarihinde çıkan bir kanun ile, firmalara aktiflerinde duran taşınmazlarını yeniden değerleme imkanı getirilmişti. Haziran 2021 tarihinde ilgili kanun kapsamında, yeniden bu hak firmalara […]