İşverenlere sağlanan bazı destek ve teşviklerin süreleri uzatıldı.

Aşağıda belirtilen desteklerin süreleri konusunda, 2 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan çeşitli Karar’lar ile  uygulama sürelerinde ek süreler belirlenmiştir.

Normalleşme Desteği

Desteğin uygulama süresi 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Ayrıca, destek kapsamındaki yararlanma süresi 3 aydan 6 aya çıkarılmıştır.

Buna göre, 1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerlerinde, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların; işyerindeki kısa çalışmanın sona ermesi ve aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda, 31/06/2021 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren 6 ay süreyle, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında, ödenecek primlerden mahsup edilmek suretiyle, işverene prim desteği sağlanacak ve destek tutarı Fondan karşılanacaktır.

Genç, kadın ve mesleki belge sahibi olanların istihdamına yönelik teşvik

İlgili teşvikten yararlanma süresi, 31.12.2022 tarihine kadar yani 2 yıl süreyle uzatılmıştır.

Buna göre, 31/12/2022 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, işverenlerce işe alınan ve fiilen çalıştırılanların; işe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin çalışmamış olmaları, aynı döneme ilişkin yeni başlayacakları işyerinde çalışan sayısının ortalamasına ilave olmaları ve geçici 10 uncu maddede belirtilen diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, prime esas kazançları üzerinden ödenecek sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

İlave istihdam teşvikleri

Yürürlükte olan diğer birçok ilave istihdama ilişkin teşvik uygulamalarının tarihleri de 31.12.2022 yılına kadar uzatılmıştır.

Sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.

TR@srmconsulting.com

 

Makaleler

TRANSFER FİYATLANDIRMASI ve ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI

Türkiye’de ya da yurtdışında, ortağı olduğunuz iştirak veya kardeş firmalarınız bulunmaktaysa, bu yazımızı mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Firmalarımızı özellikle uyarmaya ve yönlendirmeye çalıştığımız transfer fiyatlandırması konusunda paylaşacağımız bilgiler ile konunun önemine biraz daha dikkat çekmeye çalışalım.   Konunun iyi anlaşılması için, ilgili kavramların ne anlama geldiğine bakarak başlayalım:   Transfer Fiyatlandırması nedir? En basit tanımı […]

YURTDIŞI İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI

Yurtdışında ortağı olduğunuz firma, yıl sonunda KAR elde etti ve bu karı Türkiye’ye transfer etmek istiyorsunuz. Türkiye’deki ana firmanıza transfer edeceğiniz bu Kar, vergiye tabi midir? Hangi şartlarda “yurtdışı iştirak kazancı istisnası” kapsamında getirilebilir?   Yurtdışı İştirak Kazancı İstisnası Özellikle son zamanlarda, Türkiye’de faaliyet gösteren birçok firma, ürün ve hizmetlerini yurtdışı piyasaya daha kolay sunabilmek […]

ORTAKLARIN ŞİRKETLERE OLAN BORÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sermaye şirketlerinde çok sık karşımıza çıkan, Şirket ile Ortakları arasındaki cari hesap ilişkisini ve bunun sonuçlarını birçok yönüyle değerlendirmeye çalışalım. Bu yazımızda “Ortakların Şirkete olan Borçları” ’nı ele alacağız. Diğer yazılarımızda, Ortakların Şirketten Alacaklı olmaları durumunu ve Transfer Fiyatlandırması konularını ayrıca bulabilirsiniz.   Şirket kasasının ortakların şahsi kullanımlarına açık olması, maalesef Türk ticari hayatında sıklıkla görünen […]