İşverenlere sağlanan bazı destek ve teşviklerin süreleri uzatıldı.

Aşağıda belirtilen desteklerin süreleri konusunda, 2 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan çeşitli Karar’lar ile  uygulama sürelerinde ek süreler belirlenmiştir.

Normalleşme Desteği

Desteğin uygulama süresi 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Ayrıca, destek kapsamındaki yararlanma süresi 3 aydan 6 aya çıkarılmıştır.

Buna göre, 1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerlerinde, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların; işyerindeki kısa çalışmanın sona ermesi ve aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda, 31/06/2021 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren 6 ay süreyle, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında, ödenecek primlerden mahsup edilmek suretiyle, işverene prim desteği sağlanacak ve destek tutarı Fondan karşılanacaktır.

Genç, kadın ve mesleki belge sahibi olanların istihdamına yönelik teşvik

İlgili teşvikten yararlanma süresi, 31.12.2022 tarihine kadar yani 2 yıl süreyle uzatılmıştır.

Buna göre, 31/12/2022 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, işverenlerce işe alınan ve fiilen çalıştırılanların; işe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin çalışmamış olmaları, aynı döneme ilişkin yeni başlayacakları işyerinde çalışan sayısının ortalamasına ilave olmaları ve geçici 10 uncu maddede belirtilen diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, prime esas kazançları üzerinden ödenecek sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

İlave istihdam teşvikleri

Yürürlükte olan diğer birçok ilave istihdama ilişkin teşvik uygulamalarının tarihleri de 31.12.2022 yılına kadar uzatılmıştır.

Sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.

TR@srmconsulting.com

 

Makaleler

Muhasebe Departmanı Kurmak İçin 66 Etkili İpucu

Merhaba, iş dünyasının gezgini arkadaşım! Bunu okuyorsanız, büyük olasılıkla kuruluşunuz içinde bir muhasebe departmanı kurma veya yenileme gibi inanılmaz bir yolculuğa çıkmışsınızdır. Size şunu söyleyeyim, bir maceranın içindesiniz ve ben de bu heyecan verici keşif gezisinde rehberiniz olacağım için çok heyecanlıyım. Sayıları hesaplayan bir guru değilim ama sürekli gelişen iş dünyasındaki deneyimlerimden payıma düşeni aldım. […]

Mizanda Ustalaşmak: Son Derece Verimli Bir Muhasebe Departmanının 9 Alışkanlığı

Her biri kısa ve bilgilendirici bir madde işareti ve bir bonus puan olarak sunulan bu 9 alışkanlıkla son derece verimli bir muhasebe departmanının sırlarını açığa çıkarın. Alışılmadık stratejilerden zaman içinde test edilmiş yöntemlere kadar bu liste, muhasebe mükemmelliğine giden yolda size rehberlik edecek:   1. Teknolojiyi Benimseyin: İçgörü: Teknoloji süreçleri kolaylaştırır. Alışkanlık: Rutin görevleri otomatikleştirmek […]

Kar Dağıtımı Stopaj oranı %10’a indirildi, bu ne anlama gelmektedir?

22 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan bir Karar ile, mevcutta %15 olan kar dağıtım stopaj oranı, %10’a indirilmiştir. Şirketler, dönem sonları faaliyetleri neticesinde elde etmiş oldukları karlarını,  şirket ortaklarına dağıtabilmektedirler. Bu dağıtım esnasında, dağıtılabilir Kar üzerinden %15 (yeni hali ile %10) oranında stopaj hesaplanmakta ve bu tutar şirketler tarafından vergi dairesine beyan edilmek suretiyle ödenmektedir. Bu […]