Yeni Destek: Job Retention Bonus Scheme

Job Retention Scheme desteğinin 31 Ekim 2020 tarihinde sona ereceğini ve yerine çalışan ve işverenler için getirilen iki yeni destek paketi olduğunu belirtmiştik. Bir önceki yazımızda, Job Support Scheme’i detaylı bir şekilde aktarmıştık. Bugün ise, diğer destek olan Job Retention Bonus desteğinden bahsedeceğiz.

İçeriği ve Kapsamı

Bu destek özetle; Covid-19 nedeniyle çalışanlarını “furloughed” olarak bildirmek durumunda kalıp, JRS’den faydalanmış olan firmalara, bu durumda olan çalışanlarını 31 Ocak 2021 tarihine kadar devam ettirmeleri durumunda verilecek bir defalık Bonus ödemesidir. Amaç, çalışanların işlerine devam etmelerini sağlamaktır.  

Bu destek, önceki yazımızda belirttiğimiz Job Support Scheme‘den faydalananlar için de geçerlidir.

Uygunluk Şartları

  • Job Retention Scheme kapsamında “furloughed” olarak bildirilmiş ve JRS desteğinden yararlanmış çalışanlar olmalı, 
  • Bu çalışanların, aralıksız olarak 31 Ocak 2021 tarihine kadar çalışmaya devam ediyor olmaları,
  • Kasım, Aralık ve Ocak aylarında, başvuruya konu olacak herbir çalışan için en az £1560 ücret ödenmiş olması 

gerekmektedir. 

Sağlanacak Destek

Bu destek, doğrudan firmalara sunulan bir destek ödemesi olup, uygun şartları taşıyan herbir personel için, bir defaya mahsus olmak üzere £1000 bonus desteği sağlanacaktır. 

Detaylı bilgi ve sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.
UK@srmconsulting.com 

Makaleler

Kar Dağıtımı Stopaj oranı %10’a indirildi, bu ne anlama gelmektedir?

22 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan bir Karar ile, mevcutta %15 olan kar dağıtım stopaj oranı, %10’a indirilmiştir. Şirketler, dönem sonları faaliyetleri neticesinde elde etmiş oldukları karlarını,  şirket ortaklarına dağıtabilmektedirler. Bu dağıtım esnasında, dağıtılabilir Kar üzerinden %15 (yeni hali ile %10) oranında stopaj hesaplanmakta ve bu tutar şirketler tarafından vergi dairesine beyan edilmek suretiyle ödenmektedir. Bu […]

Vergi ve Prim borçların yapılandırılması (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun kapsamında öne çıkan konulardan biri, vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılabilmesine imkan sağlayan maddelerdir. Kanun içeriğinde; Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılması Dava safhasında bulunan (kesinleşmemiş) borçların yeniden yapılandırılması İnceleme, tarhiyat ve uzlaşma safhasında bulunan borçların yeniden yapılandırılması konuları ayrı maddelerde ele alınmıştır. Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin detay bilgiler aşağıda paylaşılmıştır. […]

Gayrimenkullerin ve diğer sabit kıymetlerin yeniden değerlemesi imkanı (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun içerisinde yer alan ve şirketler açısından önemli olduğunu düşündüğümüz diğer bir konu; şirket aktifinde yer alan taşınmazların ve amortismana tabi sabit kıymetlerin yeniden değerlemesine imkan getirilmesidir. En son, Mayıs 2018 tarihinde çıkan bir kanun ile, firmalara aktiflerinde duran taşınmazlarını yeniden değerleme imkanı getirilmişti. Haziran 2021 tarihinde ilgili kanun kapsamında, yeniden bu hak firmalara […]