Job Retention Scheme ve detayları

Bu destek ile ilgili yeni netleşen noktaları ve en çok sorulan soruları bir araya getirmek istedim. Umarım faydalı olur.

COVID-19 etkisi nedeniyle, bünyenizde yer alan çalışanlarınızın işgücünden faydalanamıyorsanız, diğer bir ifadeyle personelinize bu ortamda iş veremiyorsanız, bu çalışanlarınıza “Furlough” bildirimi yapıp, ücretlerinin %80’inin (maksimum £2500 aylık) devlet tarafından karşılanması için başvurabilirsiniz. 

3 aylık geçici bir destek olup 1 Mart 2020 tarihinde uygulamaya başlanmış olup ihtiyaca göre uzatılabilecektir. Faydalanma kriteri olarak tüm sektör ve firmalar kapsam dahilinde olsa da, devlet tarafından bazı öncelikler dikkate alınabilir. 

Kimler Başvurabilir?

Başvuru için, aşağıdakilerin olması gerekmektedir.

 • 28 Şubat 2020 tarihi itibariyle payroll kapsamında olan firmalar,
 • PAYE online account sahibi olanlar,
 • UK Banka Hesabı

Hangi personeller için faydalanılabilir?

 • 28 Şubat 2020 bordrosunda yer almış olmalı, bu tarihten sonra yeni girişler kapsam dışı
 • Furloughed olarak belirlenmiş ve bildirimi yapılmış çalışanlar
 • Full-time, part-time, esnek çalışma saati olan tüm personeller
 • Başvuru sonrası, destek süresi boyunca çalışmayacak olan personeller (Çalışma saatlerinin ya da ücretinin düşürülmüş olması durumunda destekten faydalanılmaz)
 • Tüm çalışanlar ya da belirlenmiş olan çalışanlar
 • Şirket Director’ları kapsam dahilindedir.
 • Furloughed olarak belirlenen personeller en fazla 3 hafta için Furloughed olabilirler. Bu süre işveren tarafından uzatılabilir.

Çalışanın Furlough Bildirimi

Şirketler, hangi personellerinin Furlough statüsünde olacağına karar vermelidirler. Belirlenen personellere resmi yoldan bildirimler yapılmalı ve onay alınmalıdır. Bu seçim esnasında, ayırımcılık ve eşitlik ilkesine dikkat edilmelidir. Alınan karar, yapılan bildirim ve onay 5 yıl boyunca saklanmalıdır.

Destek Tutarı ne kadar?

Çalışanın ücretinin %80’i, maksimum aylık £2500. Dileyen firmalar, çalışanının ücret farkını ödeyebilirler ama zorunluluk yoktur. İşveren NI primleri ve pension kesintilerini firma ödemek zorundadır. Ancak, destek kapsamında bunlar da geri istenebilecektir. Çalışandan kesilecek olan vergiler kesilmeye devam edecektir. (Gelir Vergisi ve Çalışan NIc)

Destek Başvurusu için Gerekli Bilgi/Belgeler?

 • ePAYE referans numarası
 • Furloughed olan personellerin sayısı
 • Destek istenen dönem
 • Banka bilgileri
 • İletişim Bilgileri

Destek başvurusu sonrası değerlendirmeler HMRC tarafından yapılacak ve uygun görünen destekler şirketin sunduğu banka hesabına yatırılacaktır. Şirketlerin bu ödenen destekleri personellerine aktarma sorumluluğu vardır.

Destek kapsamı sona erdiğinde, çalışanlar işlerine geri dönebilir ya da işveren tarafından sözleşme şartlarına göre işlerine son verilebilir.

Detaylı bilgi ve sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz. UK@srmconsulting.com

Makaleler

Kar Dağıtımı Stopaj oranı %10’a indirildi, bu ne anlama gelmektedir?

22 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan bir Karar ile, mevcutta %15 olan kar dağıtım stopaj oranı, %10’a indirilmiştir. Şirketler, dönem sonları faaliyetleri neticesinde elde etmiş oldukları karlarını,  şirket ortaklarına dağıtabilmektedirler. Bu dağıtım esnasında, dağıtılabilir Kar üzerinden %15 (yeni hali ile %10) oranında stopaj hesaplanmakta ve bu tutar şirketler tarafından vergi dairesine beyan edilmek suretiyle ödenmektedir. Bu […]

Vergi ve Prim borçların yapılandırılması (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun kapsamında öne çıkan konulardan biri, vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılabilmesine imkan sağlayan maddelerdir. Kanun içeriğinde; Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılması Dava safhasında bulunan (kesinleşmemiş) borçların yeniden yapılandırılması İnceleme, tarhiyat ve uzlaşma safhasında bulunan borçların yeniden yapılandırılması konuları ayrı maddelerde ele alınmıştır. Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin detay bilgiler aşağıda paylaşılmıştır. […]

Gayrimenkullerin ve diğer sabit kıymetlerin yeniden değerlemesi imkanı (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun içerisinde yer alan ve şirketler açısından önemli olduğunu düşündüğümüz diğer bir konu; şirket aktifinde yer alan taşınmazların ve amortismana tabi sabit kıymetlerin yeniden değerlemesine imkan getirilmesidir. En son, Mayıs 2018 tarihinde çıkan bir kanun ile, firmalara aktiflerinde duran taşınmazlarını yeniden değerleme imkanı getirilmişti. Haziran 2021 tarihinde ilgili kanun kapsamında, yeniden bu hak firmalara […]