Yeni Destek: Job Support Scheme

İngiltere’de Covid-19’un etkilerini hafifletmek için sunulmuş olan en önemli desteklerden biri; Job Retention Scheme31 Ekim 2020 tarihinde sona eriyor.  
 
JRS sonrasında, Covid-19’dan etkilenmeye devam eden firmalar ve çalışanları için 2 farklı yeni destek, Kasım 2020 sonrası için yürürlüğe girecektir. Bu desteklerden biri JOB SUPPORT SCHEME diğeri ise JOB RETENTION BONUS SCHEME

JOB SUPPORT SCHEME
 
1 Kasım 2020 tarihinde yürürlüğe girecek ve 6 ay boyunca JSS’den yararlanmak mümkün olacak. Desteğin amacı; Covid-19 nedeniyle etkilenen firmaların çalışanlarına ödeyeceği ücretin bir miktarına destek olarak, çalışanların işlerine devam etmelerini sağlamak, istihdamı devam ettirmektir.
 
Uygunluk Şartları

İngiltere’de banka hesabı olan ve PAYE açık olan tüm firmalar yararlanabilir. Çalışanların, JSS’den yararlanabilmesi için; 23 Eylül veya öncesi itibariyle HMRC’ye gönderilen bordroda yer alıyor olmaları gerekir. Çalışanın, ilk 3 ay boyunca, normal zamandaki çalışma saatinin en az %33’ü oranında çalışıyor olması gerekir. Destek devam ettiği sürece, işveren çalışanın işine son veremez. 

Sağlanacak Destek
 
Personelin çalışmadığı her saat için, normal çalışma saat ücretinin 1/3’ü devlet tarafından, diğer 1/3’ü ise işveren tarafından karşılanacaktır. (devletin sunacağı max destek tutarı £697,92/aylık ile sınırlıdır.). Vergiler destek kapsamında değildir. 
 
Destek içeriği biraz karmaşık gelebilir, bir örnek ile basitleştirmeye çalışalım.
 
Örnek
 
ABC firmasında çalışan bir personelin normal zamandaki çalışma saati ve ücretinin; haftada 5 gün ve £350/haftalık olduğunu varsayalım.
 
Covid-19 nedeniyle sıkıntı çekmekte olan firma, çalışanını işten çıkarmak yerine, çalışma saatini haftada 2 güne düşürerek, JSS desteğinden faydalanmak istemektedir.
 
Personelin çalışacağı 2 günün ücreti; firma tarafından haftalık £140 olarak ödenecektir. Çalışmadığı diğer 3 günün ücreti olan £210 ise; JSS kapsamında 1/3’ü devlet tarafından (£70), 1/3’ü işveren tarafından (£70) olacak şekilde toplam £140 olarak desteklenecektir. Böylece çalışan, normal zaman ücretinin %80’ini almaya devam edecektir. 

Detaylı bilgi ve sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.
UK@srmconsulting.com 

Makaleler

Kar Dağıtımı Stopaj oranı %10’a indirildi, bu ne anlama gelmektedir?

22 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan bir Karar ile, mevcutta %15 olan kar dağıtım stopaj oranı, %10’a indirilmiştir. Şirketler, dönem sonları faaliyetleri neticesinde elde etmiş oldukları karlarını,  şirket ortaklarına dağıtabilmektedirler. Bu dağıtım esnasında, dağıtılabilir Kar üzerinden %15 (yeni hali ile %10) oranında stopaj hesaplanmakta ve bu tutar şirketler tarafından vergi dairesine beyan edilmek suretiyle ödenmektedir. Bu […]

Vergi ve Prim borçların yapılandırılması (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun kapsamında öne çıkan konulardan biri, vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılabilmesine imkan sağlayan maddelerdir. Kanun içeriğinde; Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılması Dava safhasında bulunan (kesinleşmemiş) borçların yeniden yapılandırılması İnceleme, tarhiyat ve uzlaşma safhasında bulunan borçların yeniden yapılandırılması konuları ayrı maddelerde ele alınmıştır. Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin detay bilgiler aşağıda paylaşılmıştır. […]

Gayrimenkullerin ve diğer sabit kıymetlerin yeniden değerlemesi imkanı (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun içerisinde yer alan ve şirketler açısından önemli olduğunu düşündüğümüz diğer bir konu; şirket aktifinde yer alan taşınmazların ve amortismana tabi sabit kıymetlerin yeniden değerlemesine imkan getirilmesidir. En son, Mayıs 2018 tarihinde çıkan bir kanun ile, firmalara aktiflerinde duran taşınmazlarını yeniden değerleme imkanı getirilmişti. Haziran 2021 tarihinde ilgili kanun kapsamında, yeniden bu hak firmalara […]