Kar Dağıtımına ilişkin uygulanmakta olan kısıtlama Yıl Sonuna kadar uzatıldı.

Daha evvel detaylarını aktarmış olduğumuz Kar Dağıtımına yönelik uygulanan kısıtlama 30 Eylül tarihinde sona ermekte idi. Ancak, 18 Eylül tarihinde yayımlanan bir Karar ile uygulamanın süresi 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Buna göre;

  • 2019 yılı net dönem karının yalnızca %25’ine kadarının dağıtımına karar verilebilecektir,
  • Geçmiş yıl karları ve yedek akçeler dağıtılamaz,
  • Genel Kurulca Yönetim Kurulu’na kar payı avans dağıtımı yetkisi verilemez,

Genel Kurul tarafından, 2019 yılına ilişkin alınmış Kar Payı dağıtımı kararı var ise, henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamış veya kısmi ödeme yapılmış ise, 2019 yılı net dönem karının %25’ini aşan kısmına ilişkin ödemeler 31 Aralık 2020 tarihine kadar ertelenmelidir.

Detaylı bilgi ve sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.

Makaleler

Kar Dağıtımı Stopaj oranı %10’a indirildi, bu ne anlama gelmektedir?

22 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan bir Karar ile, mevcutta %15 olan kar dağıtım stopaj oranı, %10’a indirilmiştir. Şirketler, dönem sonları faaliyetleri neticesinde elde etmiş oldukları karlarını,  şirket ortaklarına dağıtabilmektedirler. Bu dağıtım esnasında, dağıtılabilir Kar üzerinden %15 (yeni hali ile %10) oranında stopaj hesaplanmakta ve bu tutar şirketler tarafından vergi dairesine beyan edilmek suretiyle ödenmektedir. Bu […]

Vergi ve Prim borçların yapılandırılması (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun kapsamında öne çıkan konulardan biri, vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılabilmesine imkan sağlayan maddelerdir. Kanun içeriğinde; Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılması Dava safhasında bulunan (kesinleşmemiş) borçların yeniden yapılandırılması İnceleme, tarhiyat ve uzlaşma safhasında bulunan borçların yeniden yapılandırılması konuları ayrı maddelerde ele alınmıştır. Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin detay bilgiler aşağıda paylaşılmıştır. […]

Gayrimenkullerin ve diğer sabit kıymetlerin yeniden değerlemesi imkanı (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun içerisinde yer alan ve şirketler açısından önemli olduğunu düşündüğümüz diğer bir konu; şirket aktifinde yer alan taşınmazların ve amortismana tabi sabit kıymetlerin yeniden değerlemesine imkan getirilmesidir. En son, Mayıs 2018 tarihinde çıkan bir kanun ile, firmalara aktiflerinde duran taşınmazlarını yeniden değerleme imkanı getirilmişti. Haziran 2021 tarihinde ilgili kanun kapsamında, yeniden bu hak firmalara […]