KDV Tevkifat uygulamasına yönelik önemli değişiklikler yapıldı.

16 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan 35 numaralı Tebliğ ile, KDV tevkifatına yönelik bazı önemli değişiklikler yapılmıştır. 

KDV Tevkifatı, İdarenin, vergi alacağını güvence altına alabilmek amacıyla uyguladığı; normalde satıcının sorumluluğunda olan KDV yükünün, alıcı tarafından belli bir oranda kesinti (tevkifat) yapılmak suretiyle, doğrudan vergi dairesine KDV 2 beyanı ile beyan edilip ödenmesi esasına dayanan bir uygulamadır.

Uzun yıllardır devam etmekte olan KDV tevkifatına ilişkin yapılan son önemli değişiklikleri sizler için özetlemeye çalıştık;

 

1)    KDV tevkifatı uygulanan “belirlenmiş alıcılar” kapsamına, aşağıda sayılan yeni iş grupları eklenmiştir.

      Sigorta ve reasürans şirketleri

      Sendikalar ve üst kuruluşları

      Vakıf üniversiteleri

      Mobil elektronik haberleşme işletmecileri

Yukarıda belirtilen alıcılar da artık, kısmi tevkifat kapsamına giren alımlarında, KDV tevkifatı uygulamaya başlayacaklardır. 

 

2)    Yapım işleriyle birlikte verilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje hizmetleri:

Mevcut uygulamada, sadece belirli alıcılara sunulan; mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde KDV tevkifatı uygulanmaktaydı. Değişiklik ile beraber; 

a)     Bedeli 5 milyon TL (KDV dahil) ve üzerinde olan mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, tüm KDV mükelleflerine tevkifat uygulama zorunluluğu getirilmiştir. İşin bedelinin, çeşitli nedenlerden dolayı sonradan 5 milyon TL’yi aştığı durumlarda, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren tevkifat uygulanmaya başlayacaktır. 

b)   3/10 olarak uygulanmakta olan tevkifat oranı; 4/10 olarak değiştirilmiştir.  

Özetle; alıcının, belirlenmiş alıcılar arasında yer almaması veya KDV mükelleflerine yapılan yapım işi bedelinin 5 milyon TL’nin altında olması durumlarında, tevkifat uygulanmayacaktır. 

 

3)    Bazı KDV tevkifat oranlarında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır;

      Makine, teçhizat, demirbaşlara ait bakım onarım hizmetlerinde uygulanan 5/10 tevkifat oranı; 7/10 olarak değiştirilmiştir. 

      Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işlerinde uygulanan 5/10 tevkifat oranı; 7/10 olarak değiştirilmiştir.

      Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmeti alımlarında uygulanan 7/10 tevkifat oranı; 9/10 olarak değiştirilmiştir.

      Baskı ve basım hizmetlerinde uygulanan 5/10 tevkifat oranı; 7/10 olarak değiştirilmiştir.

      Yük taşımacılığı hizmet alımlarında tevkifat oranı 2/10 uygulanacaktır. (Kargo taşıma işleri hariçtir.)

      Servis taşımacılığı hizmet alımlarında tevkifat oranı 5/10 uygulanacaktır. 

 

4)    Ticari Reklam Hizmetleri 

Tevkifat kapsamına, mal veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasına yönelik her türlü ticari reklam hizmeti alımları (reklama ilişkin danışmanlık, planlama, içerik hazırlanması, yayımlanması dahildir) girmektedir. Alt yüklenicilere işin devredilmesi durumunda, her yüklenici tevkifat uygulamak durumundadır. 

Tevkifat oranı 3/10 olarak uygulanacaktır. 

 

5)    Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan teslimler

KDV mükellefi olan kurumlar tarafından, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan tüm teslimlerde (su, elektrik, gaz ve benzeri enerji teslimleri hariç), 2/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. 

 

6)    KDV İadelerinde, KDV 2 ile beyan edilmiş olan KDV’nin ödenmiş olma şartına ilişkin değişiklik

Tevkifat uygulamasından doğan KDV alacaklarının iade alınabilmesi için, satıcının tevkifat uygulanmayan KDV tutarını beyan etmiş olması, alıcının ise; yaptığı tevkifat ile ilgili 2 nolu KDV beyannamesini vergi dairesine vermiş olması gerekmektedir. 

İade taleplerinde bugüne kadar; alıcının beyan etmiş olduğu 2 nolu KDV beyanname tahakkuklarının ödenmiş olma şartı aranmamaktaydı. Yapılan değişiklik ile, iade taleplerinin yerine getirilmesinde, tevkif edilen KDV’lerin alıcı tarafından ödenmiş olması şartı getirilmiştir. 

  

35 Seri nolu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e buradan ulaşabilirsiniz.  

 

Makaleler

IR35 VE ETKİLERİ

İngiltere’de kamu sektöründe, 2017 yılından beri uygulanmakta olan IR35 yasası, özel sektörü de içine alacak şekilde yeniden düzenlendi. Nisan 2020 yılında yasalaşıp yürürlüğe girmesi beklenen uygulama, Covid-19 gerekçesiyle bir yıl boyunca ertelenmiş ve Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.   IR35 nedir ve niçin önemli? Bir firma bünyesinde bordrolu çalışan olarak yer alması gereken bir kişinin, […]

BREXIT SONRASI AB ile UK ARASI ONLINE SATIŞLARDA KDV DURUMU

Brexit, yani Birleşik Krallığın Avrupa Birliği’nden ayrılma süreci, 31.12.2020 tarihinde gerçekleşti. Brexit’in henüz çok yeni olması nedeniyle, hala birçok alanda mevzuat çalışmaları devam etmektedir. 2021 yılının bu şekilde geçmesini, görülen aksaklık ve sorunların fark edildikçe yeni düzenlemeler ile oturmasını, 2022 yılından itibaren ise artık Brexit sonrası karmaşanın ortadan kalkmış olmasını ümit ediyoruz. Bugünkü konumuz; online […]

TRANSFER FİYATLANDIRMASI ve ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI

Türkiye’de ya da yurtdışında, ortağı olduğunuz iştirak veya kardeş firmalarınız bulunmaktaysa, bu yazımızı mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Firmalarımızı özellikle uyarmaya ve yönlendirmeye çalıştığımız transfer fiyatlandırması konusunda paylaşacağımız bilgiler ile konunun önemine biraz daha dikkat çekmeye çalışalım.   Konunun iyi anlaşılması için, ilgili kavramların ne anlama geldiğine bakarak başlayalım:   Transfer Fiyatlandırması nedir? En basit tanımı […]