Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler yararlanabilir?

Küresel veya ulusal ekonomik kriz dönemlerinde, sektörel, bölgesel veya zorlayıcı birtakım nedenler sebebiyle, işyerinde haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az 4 hafta süreyle durdurulması hallerinde, 3 ayı aşmamak üzere (6 aya kadar uzatılabilir) sigortalı çalışanlara, çalışamadıkları dönem için Kısa Çalışma Ödeneği ödenebilir. 

Açıklanan Covid-19 tedbirleri arasında yer alan bu ödenekten faydalanmak mümkündür. 

İşveren, kısa çalışma talebini, gerekçeleri ile birlikte Türkiye İş Kurumuna ya da varsa Sendikaya bir yazı ile bildirmelidir. İş Müfettişleri tarafından uygunluk tespiti aranacaktır. 

Yararlanabilme koşulları

  • İşverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunması,
  • İşçinin, kısa çalışmanın başladığı tarih itibariyle işsizlik ödeneği almak için gerekli şartları karşılamış olması,
  • Kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması gerekmektedir. 

Kısa çalışma ödeneği Miktarı

Çalışanın son 12 aylık prime esas kazançlarına göre hesaplanmış olan günlük ortalama brüt kazancının %60’ıdır. Bu tutar, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150’sini geçemez. 

Örneğin; Brüt 2943 TL ortalama aylık ile çalışan bir işçinin hesaplanan Kısa Çalışma Ödeneği miktarı: 1765,80 TL’dir. Damga Vergisi kesintisinden sonra 1752.40 TL ödenebilecektir.  

Ödenek, en fazla üç ay için yapılabilir. İşverenin normal faaliyete dönmesi durumunda, Kuruma veya Sendikaya bildirmesi gerekmektedir.

Cumhurbaşkanı yetkisiyle, yararlanma süresi 3 aydan 6 aya çıkarılabilir.

Detaylı bilgi ve sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz. TR@srmconsulting.com

Makaleler

TRANSFER FİYATLANDIRMASI ve ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI

Türkiye’de ya da yurtdışında, ortağı olduğunuz iştirak veya kardeş firmalarınız bulunmaktaysa, bu yazımızı mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Firmalarımızı özellikle uyarmaya ve yönlendirmeye çalıştığımız transfer fiyatlandırması konusunda paylaşacağımız bilgiler ile konunun önemine biraz daha dikkat çekmeye çalışalım.   Konunun iyi anlaşılması için, ilgili kavramların ne anlama geldiğine bakarak başlayalım:   Transfer Fiyatlandırması nedir? En basit tanımı […]

YURTDIŞI İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI

Yurtdışında ortağı olduğunuz firma, yıl sonunda KAR elde etti ve bu karı Türkiye’ye transfer etmek istiyorsunuz. Türkiye’deki ana firmanıza transfer edeceğiniz bu Kar, vergiye tabi midir? Hangi şartlarda “yurtdışı iştirak kazancı istisnası” kapsamında getirilebilir?   Yurtdışı İştirak Kazancı İstisnası Özellikle son zamanlarda, Türkiye’de faaliyet gösteren birçok firma, ürün ve hizmetlerini yurtdışı piyasaya daha kolay sunabilmek […]

ORTAKLARIN ŞİRKETLERE OLAN BORÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sermaye şirketlerinde çok sık karşımıza çıkan, Şirket ile Ortakları arasındaki cari hesap ilişkisini ve bunun sonuçlarını birçok yönüyle değerlendirmeye çalışalım. Bu yazımızda “Ortakların Şirkete olan Borçları” ’nı ele alacağız. Diğer yazılarımızda, Ortakların Şirketten Alacaklı olmaları durumunu ve Transfer Fiyatlandırması konularını ayrıca bulabilirsiniz.   Şirket kasasının ortakların şahsi kullanımlarına açık olması, maalesef Türk ticari hayatında sıklıkla görünen […]