Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler yararlanabilir?

Küresel veya ulusal ekonomik kriz dönemlerinde, sektörel, bölgesel veya zorlayıcı birtakım nedenler sebebiyle, işyerinde haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az 4 hafta süreyle durdurulması hallerinde, 3 ayı aşmamak üzere (6 aya kadar uzatılabilir) sigortalı çalışanlara, çalışamadıkları dönem için Kısa Çalışma Ödeneği ödenebilir. 

Açıklanan Covid-19 tedbirleri arasında yer alan bu ödenekten faydalanmak mümkündür. 

İşveren, kısa çalışma talebini, gerekçeleri ile birlikte Türkiye İş Kurumuna ya da varsa Sendikaya bir yazı ile bildirmelidir. İş Müfettişleri tarafından uygunluk tespiti aranacaktır. 

Yararlanabilme koşulları

  • İşverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunması,
  • İşçinin, kısa çalışmanın başladığı tarih itibariyle işsizlik ödeneği almak için gerekli şartları karşılamış olması,
  • Kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması gerekmektedir. 

Kısa çalışma ödeneği Miktarı

Çalışanın son 12 aylık prime esas kazançlarına göre hesaplanmış olan günlük ortalama brüt kazancının %60’ıdır. Bu tutar, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150’sini geçemez. 

Örneğin; Brüt 2943 TL ortalama aylık ile çalışan bir işçinin hesaplanan Kısa Çalışma Ödeneği miktarı: 1765,80 TL’dir. Damga Vergisi kesintisinden sonra 1752.40 TL ödenebilecektir.  

Ödenek, en fazla üç ay için yapılabilir. İşverenin normal faaliyete dönmesi durumunda, Kuruma veya Sendikaya bildirmesi gerekmektedir.

Cumhurbaşkanı yetkisiyle, yararlanma süresi 3 aydan 6 aya çıkarılabilir.

Detaylı bilgi ve sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz. TR@srmconsulting.com

Makaleler

Kar Dağıtımı Stopaj oranı %10’a indirildi, bu ne anlama gelmektedir?

22 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan bir Karar ile, mevcutta %15 olan kar dağıtım stopaj oranı, %10’a indirilmiştir. Şirketler, dönem sonları faaliyetleri neticesinde elde etmiş oldukları karlarını,  şirket ortaklarına dağıtabilmektedirler. Bu dağıtım esnasında, dağıtılabilir Kar üzerinden %15 (yeni hali ile %10) oranında stopaj hesaplanmakta ve bu tutar şirketler tarafından vergi dairesine beyan edilmek suretiyle ödenmektedir. Bu […]

Vergi ve Prim borçların yapılandırılması (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun kapsamında öne çıkan konulardan biri, vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılabilmesine imkan sağlayan maddelerdir. Kanun içeriğinde; Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılması Dava safhasında bulunan (kesinleşmemiş) borçların yeniden yapılandırılması İnceleme, tarhiyat ve uzlaşma safhasında bulunan borçların yeniden yapılandırılması konuları ayrı maddelerde ele alınmıştır. Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin detay bilgiler aşağıda paylaşılmıştır. […]

Gayrimenkullerin ve diğer sabit kıymetlerin yeniden değerlemesi imkanı (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun içerisinde yer alan ve şirketler açısından önemli olduğunu düşündüğümüz diğer bir konu; şirket aktifinde yer alan taşınmazların ve amortismana tabi sabit kıymetlerin yeniden değerlemesine imkan getirilmesidir. En son, Mayıs 2018 tarihinde çıkan bir kanun ile, firmalara aktiflerinde duran taşınmazlarını yeniden değerleme imkanı getirilmişti. Haziran 2021 tarihinde ilgili kanun kapsamında, yeniden bu hak firmalara […]