Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler yararlanabilir?

Küresel veya ulusal ekonomik kriz dönemlerinde, sektörel, bölgesel veya zorlayıcı birtakım nedenler sebebiyle, işyerinde haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az 4 hafta süreyle durdurulması hallerinde, 3 ayı aşmamak üzere (6 aya kadar uzatılabilir) sigortalı çalışanlara, çalışamadıkları dönem için Kısa Çalışma Ödeneği ödenebilir. 

Açıklanan Covid-19 tedbirleri arasında yer alan bu ödenekten faydalanmak mümkündür. 

İşveren, kısa çalışma talebini, gerekçeleri ile birlikte Türkiye İş Kurumuna ya da varsa Sendikaya bir yazı ile bildirmelidir. İş Müfettişleri tarafından uygunluk tespiti aranacaktır. 

Yararlanabilme koşulları

  • İşverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunması,
  • İşçinin, kısa çalışmanın başladığı tarih itibariyle işsizlik ödeneği almak için gerekli şartları karşılamış olması,
  • Kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması gerekmektedir. 

Kısa çalışma ödeneği Miktarı

Çalışanın son 12 aylık prime esas kazançlarına göre hesaplanmış olan günlük ortalama brüt kazancının %60’ıdır. Bu tutar, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150’sini geçemez. 

Örneğin; Brüt 2943 TL ortalama aylık ile çalışan bir işçinin hesaplanan Kısa Çalışma Ödeneği miktarı: 1765,80 TL’dir. Damga Vergisi kesintisinden sonra 1752.40 TL ödenebilecektir.  

Ödenek, en fazla üç ay için yapılabilir. İşverenin normal faaliyete dönmesi durumunda, Kuruma veya Sendikaya bildirmesi gerekmektedir.

Cumhurbaşkanı yetkisiyle, yararlanma süresi 3 aydan 6 aya çıkarılabilir.

Detaylı bilgi ve sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz. TR@srmconsulting.com

Makaleler

IR35 VE ETKİLERİ

İngiltere’de kamu sektöründe, 2017 yılından beri uygulanmakta olan IR35 yasası, özel sektörü de içine alacak şekilde yeniden düzenlendi. Nisan 2020 yılında yasalaşıp yürürlüğe girmesi beklenen uygulama, Covid-19 gerekçesiyle bir yıl boyunca ertelenmiş ve Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.   IR35 nedir ve niçin önemli? Bir firma bünyesinde bordrolu çalışan olarak yer alması gereken bir kişinin, […]

BREXIT SONRASI AB ile UK ARASI ONLINE SATIŞLARDA KDV DURUMU

Brexit, yani Birleşik Krallığın Avrupa Birliği’nden ayrılma süreci, 31.12.2020 tarihinde gerçekleşti. Brexit’in henüz çok yeni olması nedeniyle, hala birçok alanda mevzuat çalışmaları devam etmektedir. 2021 yılının bu şekilde geçmesini, görülen aksaklık ve sorunların fark edildikçe yeni düzenlemeler ile oturmasını, 2022 yılından itibaren ise artık Brexit sonrası karmaşanın ortadan kalkmış olmasını ümit ediyoruz. Bugünkü konumuz; online […]

TRANSFER FİYATLANDIRMASI ve ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI

Türkiye’de ya da yurtdışında, ortağı olduğunuz iştirak veya kardeş firmalarınız bulunmaktaysa, bu yazımızı mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Firmalarımızı özellikle uyarmaya ve yönlendirmeye çalıştığımız transfer fiyatlandırması konusunda paylaşacağımız bilgiler ile konunun önemine biraz daha dikkat çekmeye çalışalım.   Konunun iyi anlaşılması için, ilgili kavramların ne anlama geldiğine bakarak başlayalım:   Transfer Fiyatlandırması nedir? En basit tanımı […]