Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler yararlanabilir?

Küresel veya ulusal ekonomik kriz dönemlerinde, sektörel, bölgesel veya zorlayıcı birtakım nedenler sebebiyle, işyerinde haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az 4 hafta süreyle durdurulması hallerinde, 3 ayı aşmamak üzere (6 aya kadar uzatılabilir) sigortalı çalışanlara, çalışamadıkları dönem için Kısa Çalışma Ödeneği ödenebilir. 

Açıklanan Covid-19 tedbirleri arasında yer alan bu ödenekten faydalanmak mümkündür. 

İşveren, kısa çalışma talebini, gerekçeleri ile birlikte Türkiye İş Kurumuna ya da varsa Sendikaya bir yazı ile bildirmelidir. İş Müfettişleri tarafından uygunluk tespiti aranacaktır. 

Yararlanabilme koşulları

  • İşverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunması,
  • İşçinin, kısa çalışmanın başladığı tarih itibariyle işsizlik ödeneği almak için gerekli şartları karşılamış olması,
  • Kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması gerekmektedir. 

Kısa çalışma ödeneği Miktarı

Çalışanın son 12 aylık prime esas kazançlarına göre hesaplanmış olan günlük ortalama brüt kazancının %60’ıdır. Bu tutar, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150’sini geçemez. 

Örneğin; Brüt 2943 TL ortalama aylık ile çalışan bir işçinin hesaplanan Kısa Çalışma Ödeneği miktarı: 1765,80 TL’dir. Damga Vergisi kesintisinden sonra 1752.40 TL ödenebilecektir.  

Ödenek, en fazla üç ay için yapılabilir. İşverenin normal faaliyete dönmesi durumunda, Kuruma veya Sendikaya bildirmesi gerekmektedir.

Cumhurbaşkanı yetkisiyle, yararlanma süresi 3 aydan 6 aya çıkarılabilir.

Detaylı bilgi ve sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz. TR@srmconsulting.com

Makaleler

Muhasebe Departmanı Kurmak İçin 66 Etkili İpucu

Merhaba, iş dünyasının gezgini arkadaşım! Bunu okuyorsanız, büyük olasılıkla kuruluşunuz içinde bir muhasebe departmanı kurma veya yenileme gibi inanılmaz bir yolculuğa çıkmışsınızdır. Size şunu söyleyeyim, bir maceranın içindesiniz ve ben de bu heyecan verici keşif gezisinde rehberiniz olacağım için çok heyecanlıyım. Sayıları hesaplayan bir guru değilim ama sürekli gelişen iş dünyasındaki deneyimlerimden payıma düşeni aldım. […]

Mizanda Ustalaşmak: Son Derece Verimli Bir Muhasebe Departmanının 9 Alışkanlığı

Her biri kısa ve bilgilendirici bir madde işareti ve bir bonus puan olarak sunulan bu 9 alışkanlıkla son derece verimli bir muhasebe departmanının sırlarını açığa çıkarın. Alışılmadık stratejilerden zaman içinde test edilmiş yöntemlere kadar bu liste, muhasebe mükemmelliğine giden yolda size rehberlik edecek:   1. Teknolojiyi Benimseyin: İçgörü: Teknoloji süreçleri kolaylaştırır. Alışkanlık: Rutin görevleri otomatikleştirmek […]

Kar Dağıtımı Stopaj oranı %10’a indirildi, bu ne anlama gelmektedir?

22 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan bir Karar ile, mevcutta %15 olan kar dağıtım stopaj oranı, %10’a indirilmiştir. Şirketler, dönem sonları faaliyetleri neticesinde elde etmiş oldukları karlarını,  şirket ortaklarına dağıtabilmektedirler. Bu dağıtım esnasında, dağıtılabilir Kar üzerinden %15 (yeni hali ile %10) oranında stopaj hesaplanmakta ve bu tutar şirketler tarafından vergi dairesine beyan edilmek suretiyle ödenmektedir. Bu […]