Kovid-19 kapsamında alınan önlemlere ilişkin özet çalışma

Bu kapsamda bugüne kadar açıklanan tedbirlerin özeti şu şekildedir;

 1. Belirlenen bazı sektörler için; Muhtasar, KDV ve SGK vergilerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı ödemeleri 6’şar ay ertelenecektir, (Belirlenen sektörlere ilişkin GİB tarafından yapılan açıklamaya buradan ulaşabilirsiniz)
 2. 31 Mart 2020 olan Gelir Vergisi beyan ve ödeme süresi 30 Nisan 2020’ye uzatılmıştır.
 3. Kısa Çalışma Ödeneği devreye alınacak, (Detaylarını ayrıca paylaşacağız)
 4. İhracatçıya stok finansmanı desteği verilecek,
 5. Kovid-19 tedbirleri nedeniyle nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi ödemeleri asgari 3 ay ötelenecek ve gerekirse ilave finansman desteği sağlanacak,
 6. Etkilenen Esnaf ve Sanatkarların Halkbank’a olan kredi borçları 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecek,
 7. Kredi Garanti Fonu limiti 25 milyar TL’den 50 milyar TL‘ye çıkarılacak, kredilerde öncelik olumsuz etkilenen firmalara verilecek,
 8. Kovid-19 tedbirleri etkisiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline “mücbir sebep” notu düşülecek,
 9. Konaklama vergisi Kasım 2020 sonuna kadar uygulanmayacak,
 10. Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemeleri Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle ertelenecek,
 11. İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranı yüzde 1‘e indirilecek,

Detaylı bilgi ve sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz.

TR@srmconsulting.com

Makaleler

Kar Dağıtımı Stopaj oranı %10’a indirildi, bu ne anlama gelmektedir?

22 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan bir Karar ile, mevcutta %15 olan kar dağıtım stopaj oranı, %10’a indirilmiştir. Şirketler, dönem sonları faaliyetleri neticesinde elde etmiş oldukları karlarını,  şirket ortaklarına dağıtabilmektedirler. Bu dağıtım esnasında, dağıtılabilir Kar üzerinden %15 (yeni hali ile %10) oranında stopaj hesaplanmakta ve bu tutar şirketler tarafından vergi dairesine beyan edilmek suretiyle ödenmektedir. Bu […]

Vergi ve Prim borçların yapılandırılması (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun kapsamında öne çıkan konulardan biri, vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılabilmesine imkan sağlayan maddelerdir. Kanun içeriğinde; Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılması Dava safhasında bulunan (kesinleşmemiş) borçların yeniden yapılandırılması İnceleme, tarhiyat ve uzlaşma safhasında bulunan borçların yeniden yapılandırılması konuları ayrı maddelerde ele alınmıştır. Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin detay bilgiler aşağıda paylaşılmıştır. […]

Gayrimenkullerin ve diğer sabit kıymetlerin yeniden değerlemesi imkanı (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun içerisinde yer alan ve şirketler açısından önemli olduğunu düşündüğümüz diğer bir konu; şirket aktifinde yer alan taşınmazların ve amortismana tabi sabit kıymetlerin yeniden değerlemesine imkan getirilmesidir. En son, Mayıs 2018 tarihinde çıkan bir kanun ile, firmalara aktiflerinde duran taşınmazlarını yeniden değerleme imkanı getirilmişti. Haziran 2021 tarihinde ilgili kanun kapsamında, yeniden bu hak firmalara […]