Mücbir Sebep döneminde KDV İadesi uygulamalarına ilişkin Tebliğ yayımlandı

8 Mayıs tarihinde yayımlanan ilgili Tebliğ’de mücbir sebep döneminde KDV iadesi uygulamalarına yönelik açıklamalar yapılmıştır.

Mücbir sebep kapsamında olan mükelleflerin, Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ait KDV beyannamesi verilme süresi 27 Temmuz 2020 tarihine kadar ertelenmiş idi. Ancak, KDV iadesi talebinde bulunacak olan firmaların her halükârda, iade talepleri bulunması durumunda, ilgili dönem beyannameleri vermeleri ve İade talep tutarlarını göstermeleri gerekmektedir.

Bu Tebliğ ile açıklanan konu şu; bazı firmaların mücbir sebep kapsamında beyan verme süreleri 27 Temmuz tarihine uzatıldığı için, firmaların KDV iade başvurularında yapılan alt firma kontrollerinde, mücbir sebep nedeniyle beyanını ver(e)memiş firmaların bulunması, iade esnasında kontrol raporlarında sıkıntılar yaşanmasına neden olmakta idi. Bu tebliğ ile, bu konuya çözüm getirilmek istenmiştir.

Getirilen Çözüm

03.08.2020 tarihine kadar yapılacak olan İade taleplerinde (ATU, artırılmış teminat uygulaması ve ön kontrol raporuna dayalı iadeler hariç), KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde, üretilecek KDV İadesi Kontrol Raporu sonucunda;

  • Olumsuzluk bulunmaz ise, mahsuben/nakden iade genel esaslara göre yerine getirilecektir.
  • Yukarıda belirttiğim gibi bir olumsuzluk çıkması durumunda (alım yapılan firmaların mücbir sebep nedeniyle beyanname vermemiş olması), bu tutara isabet eden kısmın;

oranında teminat verilmesi halinde yerine getirilecektir.

NOT: KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesi tarafından yapılan kontrollerde, bahsettiğim olumsuzluklar dışındaki durum tespitlerinde, iade talepleri genel hükümler çerçevesinde değerlendirilecektir.

Tebliğ’de detaylı birkaç örnek uygulama sunulmuştur. Aşağıdaki link üzerinden detaylı Tebliğ’e ulaşabilirsiniz.

İlgili Tebliğ

Detaylı bilgi ve sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz. TR@srmconsulting.com

Makaleler

Kar Dağıtımı Stopaj oranı %10’a indirildi, bu ne anlama gelmektedir?

22 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan bir Karar ile, mevcutta %15 olan kar dağıtım stopaj oranı, %10’a indirilmiştir. Şirketler, dönem sonları faaliyetleri neticesinde elde etmiş oldukları karlarını,  şirket ortaklarına dağıtabilmektedirler. Bu dağıtım esnasında, dağıtılabilir Kar üzerinden %15 (yeni hali ile %10) oranında stopaj hesaplanmakta ve bu tutar şirketler tarafından vergi dairesine beyan edilmek suretiyle ödenmektedir. Bu […]

Vergi ve Prim borçların yapılandırılması (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun kapsamında öne çıkan konulardan biri, vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılabilmesine imkan sağlayan maddelerdir. Kanun içeriğinde; Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılması Dava safhasında bulunan (kesinleşmemiş) borçların yeniden yapılandırılması İnceleme, tarhiyat ve uzlaşma safhasında bulunan borçların yeniden yapılandırılması konuları ayrı maddelerde ele alınmıştır. Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin detay bilgiler aşağıda paylaşılmıştır. […]

Gayrimenkullerin ve diğer sabit kıymetlerin yeniden değerlemesi imkanı (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun içerisinde yer alan ve şirketler açısından önemli olduğunu düşündüğümüz diğer bir konu; şirket aktifinde yer alan taşınmazların ve amortismana tabi sabit kıymetlerin yeniden değerlemesine imkan getirilmesidir. En son, Mayıs 2018 tarihinde çıkan bir kanun ile, firmalara aktiflerinde duran taşınmazlarını yeniden değerleme imkanı getirilmişti. Haziran 2021 tarihinde ilgili kanun kapsamında, yeniden bu hak firmalara […]