Mücbir Sebep döneminde KDV İadesi uygulamalarına ilişkin Tebliğ yayımlandı

8 Mayıs tarihinde yayımlanan ilgili Tebliğ’de mücbir sebep döneminde KDV iadesi uygulamalarına yönelik açıklamalar yapılmıştır.

Mücbir sebep kapsamında olan mükelleflerin, Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ait KDV beyannamesi verilme süresi 27 Temmuz 2020 tarihine kadar ertelenmiş idi. Ancak, KDV iadesi talebinde bulunacak olan firmaların her halükârda, iade talepleri bulunması durumunda, ilgili dönem beyannameleri vermeleri ve İade talep tutarlarını göstermeleri gerekmektedir.

Bu Tebliğ ile açıklanan konu şu; bazı firmaların mücbir sebep kapsamında beyan verme süreleri 27 Temmuz tarihine uzatıldığı için, firmaların KDV iade başvurularında yapılan alt firma kontrollerinde, mücbir sebep nedeniyle beyanını ver(e)memiş firmaların bulunması, iade esnasında kontrol raporlarında sıkıntılar yaşanmasına neden olmakta idi. Bu tebliğ ile, bu konuya çözüm getirilmek istenmiştir.

Getirilen Çözüm

03.08.2020 tarihine kadar yapılacak olan İade taleplerinde (ATU, artırılmış teminat uygulaması ve ön kontrol raporuna dayalı iadeler hariç), KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde, üretilecek KDV İadesi Kontrol Raporu sonucunda;

  • Olumsuzluk bulunmaz ise, mahsuben/nakden iade genel esaslara göre yerine getirilecektir.
  • Yukarıda belirttiğim gibi bir olumsuzluk çıkması durumunda (alım yapılan firmaların mücbir sebep nedeniyle beyanname vermemiş olması), bu tutara isabet eden kısmın;

oranında teminat verilmesi halinde yerine getirilecektir.

NOT: KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesi tarafından yapılan kontrollerde, bahsettiğim olumsuzluklar dışındaki durum tespitlerinde, iade talepleri genel hükümler çerçevesinde değerlendirilecektir.

Tebliğ’de detaylı birkaç örnek uygulama sunulmuştur. Aşağıdaki link üzerinden detaylı Tebliğ’e ulaşabilirsiniz.

İlgili Tebliğ

Detaylı bilgi ve sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz. TR@srmconsulting.com

Makaleler

TRANSFER FİYATLANDIRMASI ve ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI

Türkiye’de ya da yurtdışında, ortağı olduğunuz iştirak veya kardeş firmalarınız bulunmaktaysa, bu yazımızı mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Firmalarımızı özellikle uyarmaya ve yönlendirmeye çalıştığımız transfer fiyatlandırması konusunda paylaşacağımız bilgiler ile konunun önemine biraz daha dikkat çekmeye çalışalım.   Konunun iyi anlaşılması için, ilgili kavramların ne anlama geldiğine bakarak başlayalım:   Transfer Fiyatlandırması nedir? En basit tanımı […]

YURTDIŞI İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI

Yurtdışında ortağı olduğunuz firma, yıl sonunda KAR elde etti ve bu karı Türkiye’ye transfer etmek istiyorsunuz. Türkiye’deki ana firmanıza transfer edeceğiniz bu Kar, vergiye tabi midir? Hangi şartlarda “yurtdışı iştirak kazancı istisnası” kapsamında getirilebilir?   Yurtdışı İştirak Kazancı İstisnası Özellikle son zamanlarda, Türkiye’de faaliyet gösteren birçok firma, ürün ve hizmetlerini yurtdışı piyasaya daha kolay sunabilmek […]

ORTAKLARIN ŞİRKETLERE OLAN BORÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sermaye şirketlerinde çok sık karşımıza çıkan, Şirket ile Ortakları arasındaki cari hesap ilişkisini ve bunun sonuçlarını birçok yönüyle değerlendirmeye çalışalım. Bu yazımızda “Ortakların Şirkete olan Borçları” ’nı ele alacağız. Diğer yazılarımızda, Ortakların Şirketten Alacaklı olmaları durumunu ve Transfer Fiyatlandırması konularını ayrıca bulabilirsiniz.   Şirket kasasının ortakların şahsi kullanımlarına açık olması, maalesef Türk ticari hayatında sıklıkla görünen […]