Mücbir Sebep kapsamında beyanname verme sürelerine ilişkin Tebliğ yayımlandı

Öncelikle, bu hafta içerisinde ödenmesi gereken ŞUBAT 2020 dönemine ait verilmiş olan beyanlara ilişkin bir hatırlatma yapalım. (Aşağıdaki ödemelerde bugün itibariyle herhangi bir erteleme yapılmamıştır ancak her ihtimale karşın son günü beklemenizi öneririz.)

Bu hafta ödenecekler:

  • 26.03.2020 tarihinde; Muhtasar ödemeleri yapılacak.
  • 26.03.2020 tarihinde; Damga Vergisi ödemeleri yapılacak.
  • 31.03.2020 tarihinde; SGK ödemeleri yapılacak.
  • 31.03.2020 tarihinde; Turizm Payı ödemeleri yapılacak.

Ertelenenler:

  • 26.03.2020 tarihinde ödenecek olan KDV beyan ve ödemesi; 24.04.2020 tarihine,
  • Şubat 2020 BA ve BS beyanları 30.04.2020 tarihine
  • 2019 yılı Gelir Vergisi Beyanları ve ödemesi 30.04.2020 tarihine 

Bu ertelenme bildirimleri daha önce sizlerle paylaşılmıştı. 

YENİ ÇIKAN TEBLİĞ

24 Mart tarihinde yeni yayımlanan bir Tebliğ ile; aşağıda belirtilen sektörler, ana faaliyet kodlarına göre mücbir sebep kapsamında değerlendirilecektir. Firmanızın vergi dairesi kayıtlarında görünen ana faaliyet kodunun belirlenen sektörler arasında bulunmamasına rağmen, kapsama alınan sektörlerden biri ile fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik edilmesi durumunda, kapsam dahilinde değerlendirilebilecektir.

Mücbir sebep kapsamında olan mükellefler: 

  • Gelir Vergisi mükellefiyeti bulunan tüm Şahıs firmaları,
  • Alışveriş merkezleri dahil perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayii, madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektöründe faaliyette bulunan mükellefler ve İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerleri.

Bu kapsamda olan mükelleflerin ertelenen vergilerine ilişkin detayları aşağıdaki tabloda görebilirsiniz. 

Detaylı bilgi ve sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz. TR@srmconsulting.com

Makaleler

Kar Dağıtımı Stopaj oranı %10’a indirildi, bu ne anlama gelmektedir?

22 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan bir Karar ile, mevcutta %15 olan kar dağıtım stopaj oranı, %10’a indirilmiştir. Şirketler, dönem sonları faaliyetleri neticesinde elde etmiş oldukları karlarını,  şirket ortaklarına dağıtabilmektedirler. Bu dağıtım esnasında, dağıtılabilir Kar üzerinden %15 (yeni hali ile %10) oranında stopaj hesaplanmakta ve bu tutar şirketler tarafından vergi dairesine beyan edilmek suretiyle ödenmektedir. Bu […]

Vergi ve Prim borçların yapılandırılması (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun kapsamında öne çıkan konulardan biri, vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılabilmesine imkan sağlayan maddelerdir. Kanun içeriğinde; Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılması Dava safhasında bulunan (kesinleşmemiş) borçların yeniden yapılandırılması İnceleme, tarhiyat ve uzlaşma safhasında bulunan borçların yeniden yapılandırılması konuları ayrı maddelerde ele alınmıştır. Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin detay bilgiler aşağıda paylaşılmıştır. […]

Gayrimenkullerin ve diğer sabit kıymetlerin yeniden değerlemesi imkanı (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun içerisinde yer alan ve şirketler açısından önemli olduğunu düşündüğümüz diğer bir konu; şirket aktifinde yer alan taşınmazların ve amortismana tabi sabit kıymetlerin yeniden değerlemesine imkan getirilmesidir. En son, Mayıs 2018 tarihinde çıkan bir kanun ile, firmalara aktiflerinde duran taşınmazlarını yeniden değerleme imkanı getirilmişti. Haziran 2021 tarihinde ilgili kanun kapsamında, yeniden bu hak firmalara […]