Mücbir Sebep kapsamında olan firmaların, Kısmi Tevkifat kapsamındaki alımlarında KDV Tevkifatı uygulanmayacaktır

Bildiğiniz üzere, COVID-19 salgını nedeniyle bazı firmalar mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılmaktadır. Hangi firma ve sektörlerin bu hükümlerden faydalanacağını daha önceki yazılarımızda belirtmiştik.

Bu kapsamda olan mükelleflerin, kısmi tevkifat kapsamında olan alımlarına ilişkin düzenlenecek faturalarda KDV TEVKİFATI uygulanmayacaktır. 01 Nisan ile 30 Haziran tarihlerinde yapılacak tüm alımlar için geçerlidir.  

Bu uygulama, mücbir sebep kapsamında olan Alıcılar için sadece geçerlidir. Mücbir sebep kapsamında olmayan Alıcılar için bu uygulama geçerli değildir. (Satıcının mücbir sebep kapsamında olması durumu değiştirmez.)

Detaylı bilgi ve sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz. TR@srmconsulting.com

Makaleler

Kar Dağıtımı Stopaj oranı %10’a indirildi, bu ne anlama gelmektedir?

22 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan bir Karar ile, mevcutta %15 olan kar dağıtım stopaj oranı, %10’a indirilmiştir. Şirketler, dönem sonları faaliyetleri neticesinde elde etmiş oldukları karlarını,  şirket ortaklarına dağıtabilmektedirler. Bu dağıtım esnasında, dağıtılabilir Kar üzerinden %15 (yeni hali ile %10) oranında stopaj hesaplanmakta ve bu tutar şirketler tarafından vergi dairesine beyan edilmek suretiyle ödenmektedir. Bu […]

Vergi ve Prim borçların yapılandırılması (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun kapsamında öne çıkan konulardan biri, vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılabilmesine imkan sağlayan maddelerdir. Kanun içeriğinde; Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılması Dava safhasında bulunan (kesinleşmemiş) borçların yeniden yapılandırılması İnceleme, tarhiyat ve uzlaşma safhasında bulunan borçların yeniden yapılandırılması konuları ayrı maddelerde ele alınmıştır. Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin detay bilgiler aşağıda paylaşılmıştır. […]

Gayrimenkullerin ve diğer sabit kıymetlerin yeniden değerlemesi imkanı (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun içerisinde yer alan ve şirketler açısından önemli olduğunu düşündüğümüz diğer bir konu; şirket aktifinde yer alan taşınmazların ve amortismana tabi sabit kıymetlerin yeniden değerlemesine imkan getirilmesidir. En son, Mayıs 2018 tarihinde çıkan bir kanun ile, firmalara aktiflerinde duran taşınmazlarını yeniden değerleme imkanı getirilmişti. Haziran 2021 tarihinde ilgili kanun kapsamında, yeniden bu hak firmalara […]