Nakdi sermaye ödemesine Kurumlar Vergisi indirimi (7338 Sayılı Kanun)

Yeni kurulan ya da sermaye artırımı yapan firmalarda, firma ortaklarının sermaye taahhütlerini nakit olarak yerine getirmeleri durumunda, belli bir oranda kurumlar vergisi indirimi uygulaması, zaten yürürlükte olan bir indirim hakkı idi.

Mevcutta devam eden bu uygulamaya göre, nakdi olarak karşılanan sermaye tutarı üzerinden, TCMB (Merkez Bankası) tarafından ilgili yıl için en son açıklanan TL ticari krediler yıllık ortalama faiz oranı dikkate alınarak hesaplanacak olan tutarın %50’si doğrudan kurumlar vergisi kazancından indirilmektedir.

Örnek ile açıklamak gerekirse,

01.05.2020 tarihinde, şirket banka hesabına, 1 milyon TL’lik nakdi sermaye ödemesi yapılmış olsun. TCMB tarafından açıklanan 2020 yılı ticari kredilere uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranı: %19,62 ‘dir. Buna göre;

1.000.000 TL x %19,62 = 196.200 TL

Hesaplanan 196.200 TL’nin yarısı (%50’si: 98.100 TL), kurum kazancından indirilebilmektedir.

7338 Sayılı Kanun içerisinde yer alan bir değişiklik ile; %50 olarak uygulanmakta olan indirim oranı, yurtdışından gelen sermaye payları için %75 olarak uygulanmasına karar verilmiştir. 
Yukarıda yer alan örneğimizde, yapılan sermaye ödemesi, yurtdışı ortak tarafından yapılmış olması durumunda, 196.200 TL’nin %75‘i kadar yani 147.000 TL, Kurumlar Vergisi kazancından indirilebilecektir.

Detaylı bilgi ve sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.

tr@srmconsulting.com

Makaleler

Kar Dağıtımı Stopaj oranı %10’a indirildi, bu ne anlama gelmektedir?

22 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan bir Karar ile, mevcutta %15 olan kar dağıtım stopaj oranı, %10’a indirilmiştir. Şirketler, dönem sonları faaliyetleri neticesinde elde etmiş oldukları karlarını,  şirket ortaklarına dağıtabilmektedirler. Bu dağıtım esnasında, dağıtılabilir Kar üzerinden %15 (yeni hali ile %10) oranında stopaj hesaplanmakta ve bu tutar şirketler tarafından vergi dairesine beyan edilmek suretiyle ödenmektedir. Bu […]

Vergi ve Prim borçların yapılandırılması (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun kapsamında öne çıkan konulardan biri, vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılabilmesine imkan sağlayan maddelerdir. Kanun içeriğinde; Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılması Dava safhasında bulunan (kesinleşmemiş) borçların yeniden yapılandırılması İnceleme, tarhiyat ve uzlaşma safhasında bulunan borçların yeniden yapılandırılması konuları ayrı maddelerde ele alınmıştır. Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin detay bilgiler aşağıda paylaşılmıştır. […]

Gayrimenkullerin ve diğer sabit kıymetlerin yeniden değerlemesi imkanı (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun içerisinde yer alan ve şirketler açısından önemli olduğunu düşündüğümüz diğer bir konu; şirket aktifinde yer alan taşınmazların ve amortismana tabi sabit kıymetlerin yeniden değerlemesine imkan getirilmesidir. En son, Mayıs 2018 tarihinde çıkan bir kanun ile, firmalara aktiflerinde duran taşınmazlarını yeniden değerleme imkanı getirilmişti. Haziran 2021 tarihinde ilgili kanun kapsamında, yeniden bu hak firmalara […]