Özel Usulsüzlük Cezaları artırıldı (7417 Sayılı Torba Kanun)

Vergi Usul Kanunu içerisinde belirtilen özel usulsüzlük cezalarına ilişkin tutarlarda artırıma gidilmiştir.

VUK 353. maddede yer alan fatura ve benzeri belge düzenine uyulmaması halinde uygulanan Özel Usulsüzlük Ceza tutarlarına ilişkin aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

240 TL ibaresi; 1.000 TL olarak,

120.000 TL ibaresi; 500.000 TL olarak,

12.000 TL ibaresi; 50.000 TL olarak uygulanacaktır.

 

VUK 355. maddede yer alan elektronik ticarette, bilgi ve bildirimlerin elektronik ortamda saklanması ve ibraz edilmesi yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumlarında uygulanacak özel usulsüzlük cezaları da artırılmıştır.

3.400 TL ibaresi; 17.000 TL olarak, (5 katı olarak belirlenmiştir)

1.700 TL ibaresi; 8.500 TL olarak, (5 katı olarak belirlenmiştir)

880 TL ibaresi; 4.400 TL olarak uygulanacaktır. (5 katı olarak belirlenmiştir)

 

Yürürlük: 01/08/2022

7417 Sayılı Kanun tam metnine buradan ulaşabilirsiniz

 

Detaylı bilgi ve sorularınız için bize ulaşabilirsiniz

tr@srmconsulting.com

 

Makaleler

Kar Dağıtımı Stopaj oranı %10’a indirildi, bu ne anlama gelmektedir?

22 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan bir Karar ile, mevcutta %15 olan kar dağıtım stopaj oranı, %10’a indirilmiştir. Şirketler, dönem sonları faaliyetleri neticesinde elde etmiş oldukları karlarını,  şirket ortaklarına dağıtabilmektedirler. Bu dağıtım esnasında, dağıtılabilir Kar üzerinden %15 (yeni hali ile %10) oranında stopaj hesaplanmakta ve bu tutar şirketler tarafından vergi dairesine beyan edilmek suretiyle ödenmektedir. Bu […]

Vergi ve Prim borçların yapılandırılması (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun kapsamında öne çıkan konulardan biri, vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılabilmesine imkan sağlayan maddelerdir. Kanun içeriğinde; Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılması Dava safhasında bulunan (kesinleşmemiş) borçların yeniden yapılandırılması İnceleme, tarhiyat ve uzlaşma safhasında bulunan borçların yeniden yapılandırılması konuları ayrı maddelerde ele alınmıştır. Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin detay bilgiler aşağıda paylaşılmıştır. […]

Gayrimenkullerin ve diğer sabit kıymetlerin yeniden değerlemesi imkanı (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun içerisinde yer alan ve şirketler açısından önemli olduğunu düşündüğümüz diğer bir konu; şirket aktifinde yer alan taşınmazların ve amortismana tabi sabit kıymetlerin yeniden değerlemesine imkan getirilmesidir. En son, Mayıs 2018 tarihinde çıkan bir kanun ile, firmalara aktiflerinde duran taşınmazlarını yeniden değerleme imkanı getirilmişti. Haziran 2021 tarihinde ilgili kanun kapsamında, yeniden bu hak firmalara […]