Şüpheli Alacaklar için Azami Tutar belirlendi. (7338 Sayılı Kanun)

Şirketler açısından, tahsil edilemeyen ticari alacakların durumu vergisel açıdan oldukça önemlidir. Tahsil edilemeyen bu alacak tutarlarının, giderleştirilmesi, yani alacağın Şüpheli Ticari Alacak olarak nitelendirilmesi, idare tarafından belli şartlara bağlanmıştır.

Ticari Alacağın Şüpheli hale gelmesi, Vergi Usul Kanununa göre 2 şartın varlığına göre mümkündür;

  • Alacağın dava veya icra safhasında bulunması,
  • Birden fazla defa yazılı olarak istenmiş olmasına rağmen tahsil edilememiş olan, dava ve icra takibine değmeyecek kadar küçük tutarda olan alacaklar sınıfında yer alması,

İkinci maddede yer alan küçük tutar tanımı, bugüne kadar hep bir tereddüt konusu olmuştur. 7338 Sayılı Kanun ile bu tereddüt giderilmiştir. 3000 TL’yi aşmayan alacaklar bu kapsamda tanımlanmıştır.

Bundan sonra, gerekli protesto ve ihbarlara rağmen ödenmemiş olan ve 3000 TL’yi aşmayan Alacaklar için karşılık ayırma suretiyle gider kaydetmek mümkündür.

Uygulama, 26.10.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

Detayı bilgi ve sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.

tr@srmconsulting.com

Makaleler

Kar Dağıtımı Stopaj oranı %10’a indirildi, bu ne anlama gelmektedir?

22 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan bir Karar ile, mevcutta %15 olan kar dağıtım stopaj oranı, %10’a indirilmiştir. Şirketler, dönem sonları faaliyetleri neticesinde elde etmiş oldukları karlarını,  şirket ortaklarına dağıtabilmektedirler. Bu dağıtım esnasında, dağıtılabilir Kar üzerinden %15 (yeni hali ile %10) oranında stopaj hesaplanmakta ve bu tutar şirketler tarafından vergi dairesine beyan edilmek suretiyle ödenmektedir. Bu […]

Vergi ve Prim borçların yapılandırılması (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun kapsamında öne çıkan konulardan biri, vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılabilmesine imkan sağlayan maddelerdir. Kanun içeriğinde; Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılması Dava safhasında bulunan (kesinleşmemiş) borçların yeniden yapılandırılması İnceleme, tarhiyat ve uzlaşma safhasında bulunan borçların yeniden yapılandırılması konuları ayrı maddelerde ele alınmıştır. Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin detay bilgiler aşağıda paylaşılmıştır. […]

Gayrimenkullerin ve diğer sabit kıymetlerin yeniden değerlemesi imkanı (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun içerisinde yer alan ve şirketler açısından önemli olduğunu düşündüğümüz diğer bir konu; şirket aktifinde yer alan taşınmazların ve amortismana tabi sabit kıymetlerin yeniden değerlemesine imkan getirilmesidir. En son, Mayıs 2018 tarihinde çıkan bir kanun ile, firmalara aktiflerinde duran taşınmazlarını yeniden değerleme imkanı getirilmişti. Haziran 2021 tarihinde ilgili kanun kapsamında, yeniden bu hak firmalara […]