TL cinsinden ödeme yapma zorunluluğu hakkında Tebliğ

Hatırlanacağı üzere, 06 Ekim 2018 tarihinde yeniden düzenlenmiş olan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de, hangi işlemlerin TL cinsinden zorunlu olarak yapılması gerektiği ve hangi işlemlerin döviz cinsinden alım satımının serbestçe devam edebileceği konusunda detaylar, bu Tebliğ’in 9.maddesinde sıralanmış ve bugüne kadar bu haliyle uygulanmıştır. Bu detay tebliği, özellikle gayrimenkul alım-satım işlemlerinde döviz yerine TL cinsinden işlem görmesi zorunluluğundan hatırlayacaksınızdır.

 

19 Nisan 2022 tarihinde yayımlanan bir Tebliğ ile, bu detaylar arasında yer alan bir maddede şöyle bir değişiklik yapılmıştır.

İlgili 8.Madde: Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan MENKUL SATIŞ sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapmaları mümkündür.

Yeni eklenen cümle: ANCAK; Sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yapılması zorunludur.

 

Özetlemek gerekirse; Menkul satış işlemleri için tanınan döviz cinsinden işlem serbestisi, bu değişiklik ile ortadan kalkmış olup, 19 Nisan 2022 tarihinden sonra yapılacak olan Menkul satış işlemlerinde, sözleşme bedeli ya da fatura döviz cinsinden düzenlenmiş olsa dahi, ödemeler TL olarak yapılmak zorundadır.

Burada herkesin merak etmekte olduğu konu, Menkul Kıymetlerin neleri kapsadığıdır. Bu konuda tebliğ içerisinde herhangi bir istisnadan bahsedilmediğinden, ticari mal, ürün, emtea gibi taşınabilir tüm varlıklar bu kapsamda değerlendirilecektir.

 

Hem alıcı hem de satıcı tarafından uygulanması zorunlu olan bu uygulamaya uymayan mükellefler için 14.200 TL ile 118.500 TL’ye kadar idari para cezası uygulanabilecektir.

 

İlgili yeni Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.

 

Detay bilgi ve sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.

tr@srmconsulting.com

Makaleler

Kar Dağıtımı Stopaj oranı %10’a indirildi, bu ne anlama gelmektedir?

22 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan bir Karar ile, mevcutta %15 olan kar dağıtım stopaj oranı, %10’a indirilmiştir. Şirketler, dönem sonları faaliyetleri neticesinde elde etmiş oldukları karlarını,  şirket ortaklarına dağıtabilmektedirler. Bu dağıtım esnasında, dağıtılabilir Kar üzerinden %15 (yeni hali ile %10) oranında stopaj hesaplanmakta ve bu tutar şirketler tarafından vergi dairesine beyan edilmek suretiyle ödenmektedir. Bu […]

Vergi ve Prim borçların yapılandırılması (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun kapsamında öne çıkan konulardan biri, vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılabilmesine imkan sağlayan maddelerdir. Kanun içeriğinde; Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılması Dava safhasında bulunan (kesinleşmemiş) borçların yeniden yapılandırılması İnceleme, tarhiyat ve uzlaşma safhasında bulunan borçların yeniden yapılandırılması konuları ayrı maddelerde ele alınmıştır. Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin detay bilgiler aşağıda paylaşılmıştır. […]

Gayrimenkullerin ve diğer sabit kıymetlerin yeniden değerlemesi imkanı (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun içerisinde yer alan ve şirketler açısından önemli olduğunu düşündüğümüz diğer bir konu; şirket aktifinde yer alan taşınmazların ve amortismana tabi sabit kıymetlerin yeniden değerlemesine imkan getirilmesidir. En son, Mayıs 2018 tarihinde çıkan bir kanun ile, firmalara aktiflerinde duran taşınmazlarını yeniden değerleme imkanı getirilmişti. Haziran 2021 tarihinde ilgili kanun kapsamında, yeniden bu hak firmalara […]