Varlık Barışı (7256 Sayılı Kanun)

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 17 Kasım 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Kanun içerisinde yer alan konulardan biri; Varlık Barışı konusudur. 

Hangi Varlıklar kapsam dahilinde?

      Yurt dışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları

      Şahıs veya firmalarca sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar

varlık barışına konu edilebilecektir. 

Yurtdışında bulunan varlıkların bildirimi

Yurtdışında bulunan söz konusu varlıkların 30.06.2021 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildirilmesi gerekmektedir. 

Bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde Türkiye’ye getirilmesi ya da transferi zorunludur. İstisnası; yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve yasal defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30.06.2021 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecektir. 

Bu kapsamda Türkiye’ye getirilen varlıklar, şirketler açısından dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın işletmelere dahil edilebilir ya da işletmelerinden çekilebilir. Bu varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazanç vergilendirilmez, doğabilecek zarar da indirim olarak kabul edilmez. 

Türkiye’de bulunan varlıkların bildirimi

Türkiye’de bulunan varlıklar için; 30.06.2021 tarihine kadar Vergi Dairesine bildirim yapılmalıdır.

Varlık barışı kapsamında yapılacak olan bildirimlerde; herhangi bir vergi söz konusu değildir. Hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır. 

 

Detaylı bilgi ve sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.

 

Makaleler

TRANSFER FİYATLANDIRMASI ve ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI

Türkiye’de ya da yurtdışında, ortağı olduğunuz iştirak veya kardeş firmalarınız bulunmaktaysa, bu yazımızı mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Firmalarımızı özellikle uyarmaya ve yönlendirmeye çalıştığımız transfer fiyatlandırması konusunda paylaşacağımız bilgiler ile konunun önemine biraz daha dikkat çekmeye çalışalım.   Konunun iyi anlaşılması için, ilgili kavramların ne anlama geldiğine bakarak başlayalım:   Transfer Fiyatlandırması nedir? En basit tanımı […]

YURTDIŞI İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI

Yurtdışında ortağı olduğunuz firma, yıl sonunda KAR elde etti ve bu karı Türkiye’ye transfer etmek istiyorsunuz. Türkiye’deki ana firmanıza transfer edeceğiniz bu Kar, vergiye tabi midir? Hangi şartlarda “yurtdışı iştirak kazancı istisnası” kapsamında getirilebilir?   Yurtdışı İştirak Kazancı İstisnası Özellikle son zamanlarda, Türkiye’de faaliyet gösteren birçok firma, ürün ve hizmetlerini yurtdışı piyasaya daha kolay sunabilmek […]

ORTAKLARIN ŞİRKETLERE OLAN BORÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sermaye şirketlerinde çok sık karşımıza çıkan, Şirket ile Ortakları arasındaki cari hesap ilişkisini ve bunun sonuçlarını birçok yönüyle değerlendirmeye çalışalım. Bu yazımızda “Ortakların Şirkete olan Borçları” ’nı ele alacağız. Diğer yazılarımızda, Ortakların Şirketten Alacaklı olmaları durumunu ve Transfer Fiyatlandırması konularını ayrıca bulabilirsiniz.   Şirket kasasının ortakların şahsi kullanımlarına açık olması, maalesef Türk ticari hayatında sıklıkla görünen […]