Varlık Barışı (7256 Sayılı Kanun)

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 17 Kasım 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Kanun içerisinde yer alan konulardan biri; Varlık Barışı konusudur. 

Hangi Varlıklar kapsam dahilinde?

      Yurt dışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları

      Şahıs veya firmalarca sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar

varlık barışına konu edilebilecektir. 

Yurtdışında bulunan varlıkların bildirimi

Yurtdışında bulunan söz konusu varlıkların 30.06.2021 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildirilmesi gerekmektedir. 

Bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde Türkiye’ye getirilmesi ya da transferi zorunludur. İstisnası; yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve yasal defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30.06.2021 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecektir. 

Bu kapsamda Türkiye’ye getirilen varlıklar, şirketler açısından dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın işletmelere dahil edilebilir ya da işletmelerinden çekilebilir. Bu varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazanç vergilendirilmez, doğabilecek zarar da indirim olarak kabul edilmez. 

Türkiye’de bulunan varlıkların bildirimi

Türkiye’de bulunan varlıklar için; 30.06.2021 tarihine kadar Vergi Dairesine bildirim yapılmalıdır.

Varlık barışı kapsamında yapılacak olan bildirimlerde; herhangi bir vergi söz konusu değildir. Hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır. 

 

Detaylı bilgi ve sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.

 

Makaleler

Kar Dağıtımı Stopaj oranı %10’a indirildi, bu ne anlama gelmektedir?

22 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan bir Karar ile, mevcutta %15 olan kar dağıtım stopaj oranı, %10’a indirilmiştir. Şirketler, dönem sonları faaliyetleri neticesinde elde etmiş oldukları karlarını,  şirket ortaklarına dağıtabilmektedirler. Bu dağıtım esnasında, dağıtılabilir Kar üzerinden %15 (yeni hali ile %10) oranında stopaj hesaplanmakta ve bu tutar şirketler tarafından vergi dairesine beyan edilmek suretiyle ödenmektedir. Bu […]

Vergi ve Prim borçların yapılandırılması (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun kapsamında öne çıkan konulardan biri, vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılabilmesine imkan sağlayan maddelerdir. Kanun içeriğinde; Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılması Dava safhasında bulunan (kesinleşmemiş) borçların yeniden yapılandırılması İnceleme, tarhiyat ve uzlaşma safhasında bulunan borçların yeniden yapılandırılması konuları ayrı maddelerde ele alınmıştır. Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin detay bilgiler aşağıda paylaşılmıştır. […]

Gayrimenkullerin ve diğer sabit kıymetlerin yeniden değerlemesi imkanı (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun içerisinde yer alan ve şirketler açısından önemli olduğunu düşündüğümüz diğer bir konu; şirket aktifinde yer alan taşınmazların ve amortismana tabi sabit kıymetlerin yeniden değerlemesine imkan getirilmesidir. En son, Mayıs 2018 tarihinde çıkan bir kanun ile, firmalara aktiflerinde duran taşınmazlarını yeniden değerleme imkanı getirilmişti. Haziran 2021 tarihinde ilgili kanun kapsamında, yeniden bu hak firmalara […]