Vergiye Uyumlu Mükellef tanımının esnetilmesi

Yayımlanan; 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile düzenlenmiştir.

Bilindiği üzere, “Vergiye Uyumlu Mükellef” tanımına giren mükellefler için indirimli vergi oranı uygulaması mevcuttur. Vergi indirimlerinden faydalanabilmek için gerekli şartlardan biri, verilmesi gereken tüm vergi beyannamelerinin süresinde verilmesi ve tahakkuk eden vergilerin süresinde ödenmesidir. Bu tanımın gerekleri konusunda bazı esneklikler getirilmiştir.

Getirilen 3 önemli esneklik şu şekildedir:

  • Vergi beyannameleri kapsamı; gelir/kurumlar vergisi beyannamesi, geçici vergi beyannameleri, muhtasar, KDV ve ÖTV ile sınırlandırılmıştır. Örneğin Damga Vergisi Vergiye Uyumlu Mükellef tanımını etkilememektedir.
  • Tahakkuk eden vergilere ilişkin ödeme koşulu da kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresine çekilmiştir. Dolayısıyla, zamanında verilmiş olan beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergilerin zamanında ödenmemesi durumu artık ihlal olarak sayılmayacaktır. Örneğin; 2019 yılında zamanında verilmiş bir vergi beyannamesinin ödemesini süresinde yapmamış olan mükellef, indirimin uygulanacağı 2019 yılı kurumlar vergisi beyannamesini vermeden önce söz konusu vergisini ve gecikme zammını ödemiş olması kaydıyla, indirim hakkından yararlanabilecektir.
  • Mahsuben yapılan ödemelerde, daha sonra yapılan tespitler üzerine mahsuben ödenmek istenen tutarın %10’una kadar yapılan eksik ödemelerin indirimden faydalanılmasına engel teşkil etmeyecektir.

Yürürlük tarihi: 01.01.2020’den itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere 07.12.2019

Detaylı bilgi ve sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz. TR@srmconsulting.com

Makaleler

TRANSFER FİYATLANDIRMASI ve ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI

Türkiye’de ya da yurtdışında, ortağı olduğunuz iştirak veya kardeş firmalarınız bulunmaktaysa, bu yazımızı mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Firmalarımızı özellikle uyarmaya ve yönlendirmeye çalıştığımız transfer fiyatlandırması konusunda paylaşacağımız bilgiler ile konunun önemine biraz daha dikkat çekmeye çalışalım.   Konunun iyi anlaşılması için, ilgili kavramların ne anlama geldiğine bakarak başlayalım:   Transfer Fiyatlandırması nedir? En basit tanımı […]

YURTDIŞI İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI

Yurtdışında ortağı olduğunuz firma, yıl sonunda KAR elde etti ve bu karı Türkiye’ye transfer etmek istiyorsunuz. Türkiye’deki ana firmanıza transfer edeceğiniz bu Kar, vergiye tabi midir? Hangi şartlarda “yurtdışı iştirak kazancı istisnası” kapsamında getirilebilir?   Yurtdışı İştirak Kazancı İstisnası Özellikle son zamanlarda, Türkiye’de faaliyet gösteren birçok firma, ürün ve hizmetlerini yurtdışı piyasaya daha kolay sunabilmek […]

ORTAKLARIN ŞİRKETLERE OLAN BORÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sermaye şirketlerinde çok sık karşımıza çıkan, Şirket ile Ortakları arasındaki cari hesap ilişkisini ve bunun sonuçlarını birçok yönüyle değerlendirmeye çalışalım. Bu yazımızda “Ortakların Şirkete olan Borçları” ’nı ele alacağız. Diğer yazılarımızda, Ortakların Şirketten Alacaklı olmaları durumunu ve Transfer Fiyatlandırması konularını ayrıca bulabilirsiniz.   Şirket kasasının ortakların şahsi kullanımlarına açık olması, maalesef Türk ticari hayatında sıklıkla görünen […]