Vergiye Uyumlu Mükellef tanımının esnetilmesi

Yayımlanan; 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile düzenlenmiştir.

Bilindiği üzere, “Vergiye Uyumlu Mükellef” tanımına giren mükellefler için indirimli vergi oranı uygulaması mevcuttur. Vergi indirimlerinden faydalanabilmek için gerekli şartlardan biri, verilmesi gereken tüm vergi beyannamelerinin süresinde verilmesi ve tahakkuk eden vergilerin süresinde ödenmesidir. Bu tanımın gerekleri konusunda bazı esneklikler getirilmiştir.

Getirilen 3 önemli esneklik şu şekildedir:

  • Vergi beyannameleri kapsamı; gelir/kurumlar vergisi beyannamesi, geçici vergi beyannameleri, muhtasar, KDV ve ÖTV ile sınırlandırılmıştır. Örneğin Damga Vergisi Vergiye Uyumlu Mükellef tanımını etkilememektedir.
  • Tahakkuk eden vergilere ilişkin ödeme koşulu da kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresine çekilmiştir. Dolayısıyla, zamanında verilmiş olan beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergilerin zamanında ödenmemesi durumu artık ihlal olarak sayılmayacaktır. Örneğin; 2019 yılında zamanında verilmiş bir vergi beyannamesinin ödemesini süresinde yapmamış olan mükellef, indirimin uygulanacağı 2019 yılı kurumlar vergisi beyannamesini vermeden önce söz konusu vergisini ve gecikme zammını ödemiş olması kaydıyla, indirim hakkından yararlanabilecektir.
  • Mahsuben yapılan ödemelerde, daha sonra yapılan tespitler üzerine mahsuben ödenmek istenen tutarın %10’una kadar yapılan eksik ödemelerin indirimden faydalanılmasına engel teşkil etmeyecektir.

Yürürlük tarihi: 01.01.2020’den itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere 07.12.2019

Detaylı bilgi ve sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz. TR@srmconsulting.com

Makaleler

Kar Dağıtımı Stopaj oranı %10’a indirildi, bu ne anlama gelmektedir?

22 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan bir Karar ile, mevcutta %15 olan kar dağıtım stopaj oranı, %10’a indirilmiştir. Şirketler, dönem sonları faaliyetleri neticesinde elde etmiş oldukları karlarını,  şirket ortaklarına dağıtabilmektedirler. Bu dağıtım esnasında, dağıtılabilir Kar üzerinden %15 (yeni hali ile %10) oranında stopaj hesaplanmakta ve bu tutar şirketler tarafından vergi dairesine beyan edilmek suretiyle ödenmektedir. Bu […]

Vergi ve Prim borçların yapılandırılması (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun kapsamında öne çıkan konulardan biri, vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılabilmesine imkan sağlayan maddelerdir. Kanun içeriğinde; Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılması Dava safhasında bulunan (kesinleşmemiş) borçların yeniden yapılandırılması İnceleme, tarhiyat ve uzlaşma safhasında bulunan borçların yeniden yapılandırılması konuları ayrı maddelerde ele alınmıştır. Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin detay bilgiler aşağıda paylaşılmıştır. […]

Gayrimenkullerin ve diğer sabit kıymetlerin yeniden değerlemesi imkanı (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun içerisinde yer alan ve şirketler açısından önemli olduğunu düşündüğümüz diğer bir konu; şirket aktifinde yer alan taşınmazların ve amortismana tabi sabit kıymetlerin yeniden değerlemesine imkan getirilmesidir. En son, Mayıs 2018 tarihinde çıkan bir kanun ile, firmalara aktiflerinde duran taşınmazlarını yeniden değerleme imkanı getirilmişti. Haziran 2021 tarihinde ilgili kanun kapsamında, yeniden bu hak firmalara […]