Bazı teslimlerde uygulanmakta olan KDV oranları değiştirildi.

29.03.2022 tarihinde yayımlanan bir Karar ile bazı ürün ve hizmetlere ilişkin KDV oranlarında bazı değişiklikler yapılmıştır. Yürürlülük tarihi 1 Nisan 2022’dir.

 

GAYRİMENKUL TESLİMLERİ

– Kentsel dönüşüm kapsamında belirlenmiş olan konutların net alanının 150 m2’ye kadar olan kısmı için KDV oranı %1 olarak uygulanacaktır. Aşan kısım %18 KDV’ye tabidir.

– Belediyeler, İl Özel İdareleri gibi kamuya ait olan veya %51 ve daha fazla hissesine sahip oldukları işletmeler tarafından, konut yapılmak üzere projelendirilmiş arsaların net alanının 150 m2’ye kadar olan kısmı %1 KDV’ye tabi olacak, aşan kısım için %18 KDV oranı uygulanacaktır.

– Yukarıda belirtilen kapsamlara girmeyen konutlar için ise; net alanının 150 m2’ye kadar olan kısmı %8 KDV oranına tabi olacak, aşan kısım ise %18 KDV oranına tabi olacaktır.

Arazi ve arsa teslimleri için KDV oranı %8 olarak uygulanacaktır.

İş yeri teslimlerinde bir değişiklik yoktur. %18 KDV oranı devam etmektedir.

 

TAŞITLARIN TESLİMİ

Özel Matrah uygulayarak yapılan teslimler: Taşıt alım ve satımı ile iştigal eden mükellefler, KDV’ye tabi olmayanlardan satın aldıkları taşıtları ikinci el olarak (vasfını değiştirmeden) sattıklarında, KDV matrahı; alış bedeli düşüldükten sonra kalan kısım olarak dikkate alınmaktadır ve bu matrah üzerinden %1 KDV oranı uygulanmakta idi. Yeni çıkan bu Karar ile, bu tür yapılan özel matraha tabi satışlarda, KDV oranı %18 olarak uygulanacaktır.

Bunların dışında;

– Galericilerin, sıfır araçlar ile araç kiralama firmalarından, sürücü kurslarından veya taksi işletmelerinden %18 oranında KDV ile satın aldıkları binek otomobillerin satışları için düzenlenecek faturada %18 oranında KDV hesaplanacaktır.

– Galericilerin, gelir/kurumlar vergisi mükellefi olanlardan %1 KDV ödeyerek satın almış oldukları ikinci el binek otomobil satışları için düzenlenecek faturada KDV oranı %1 olarak uygulanacaktır.

Yani; ikinci el taşıt ticareti ile uğraşanlar açısından; satın alma esnasında uygulanmış olan KDV oranı yapılacak olan satışlarda da geçerli olacaktır.

 

YATLAR, TEKNELER VE GEZİNTİ GEMİLERİ TESLİMİ

Yayımlanan yeni Karar ile birlikte; yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinin tesliminde uygulanmakta olan %1 KDV oranı yerine artık %18 KDV oranı uygulanacaktır.

 

Yeni oranlar; 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

 

Yayımlanan Karar’ın detayına ve tüm değişikliklere ilişkin listeye buradan ulaşabilirsiniz.

 

Detay bilgi ve sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.

tr@srmconsulting.com

 

Makaleler

Kar Dağıtımı Stopaj oranı %10’a indirildi, bu ne anlama gelmektedir?

22 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan bir Karar ile, mevcutta %15 olan kar dağıtım stopaj oranı, %10’a indirilmiştir. Şirketler, dönem sonları faaliyetleri neticesinde elde etmiş oldukları karlarını,  şirket ortaklarına dağıtabilmektedirler. Bu dağıtım esnasında, dağıtılabilir Kar üzerinden %15 (yeni hali ile %10) oranında stopaj hesaplanmakta ve bu tutar şirketler tarafından vergi dairesine beyan edilmek suretiyle ödenmektedir. Bu […]

Vergi ve Prim borçların yapılandırılması (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun kapsamında öne çıkan konulardan biri, vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılabilmesine imkan sağlayan maddelerdir. Kanun içeriğinde; Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılması Dava safhasında bulunan (kesinleşmemiş) borçların yeniden yapılandırılması İnceleme, tarhiyat ve uzlaşma safhasında bulunan borçların yeniden yapılandırılması konuları ayrı maddelerde ele alınmıştır. Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin detay bilgiler aşağıda paylaşılmıştır. […]

Gayrimenkullerin ve diğer sabit kıymetlerin yeniden değerlemesi imkanı (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun içerisinde yer alan ve şirketler açısından önemli olduğunu düşündüğümüz diğer bir konu; şirket aktifinde yer alan taşınmazların ve amortismana tabi sabit kıymetlerin yeniden değerlemesine imkan getirilmesidir. En son, Mayıs 2018 tarihinde çıkan bir kanun ile, firmalara aktiflerinde duran taşınmazlarını yeniden değerleme imkanı getirilmişti. Haziran 2021 tarihinde ilgili kanun kapsamında, yeniden bu hak firmalara […]