Yeniden Değerleme yeniden yürürlükte (7338 Sayılı Kanun)

Hatırlayacağınız üzere, Yeniden Değerleme konusu, yaklaşık 5 ay kadar önce, Haziran 2021 tarihinde yayımlanmış olan 7326 Sayılı Kanun ile tekrardan gündeme gelmişti. Halen yürürlükte olan ve uygulaması devam eden bu yasaya göre firmalar, 31.12.2021 tarihine kadar, sabit kıymetlerini değerlemeye tabi tutabilir, değer artışı üzerinden ödeyecekleri %2 oranında vergi ile bu yasadan faydalanabilirler. (Devam eden 7326 sayılı Kanun ile ilgili önceki yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.) 

Bu yazımızın esas konusunu oluşturan, 26.10.2021 tarihinde yayımlanan 7338 Sayılı Kanun içerisinde de Yeniden Değerleme konusu tekrar yer almaktadır ve bu sefer isteyen firmalar için 01.01.2022 sonrasında kalıcı hale gelmektedir.

7338 Sayılı Kanun içerisinde yer alan Yeniden Değerleme uygulaması

01.01.2022 tarihinden itibaren şirketler, enflasyon düzeltmesi yapma şartlarının gerçekleşmediği hesap dönemlerinin sonu itibariyle, aktiflerinde bulunan amortismana tabi iktisadi kıymetlerini ve bunlara ait amortismanlarını, yeniden değerlemeye tabi tutabileceklerdir.

Her yıl için belirlenecek olan yeniden değerleme oranı ile değerlenecek olan sabit kıymetler ve amortismanları, ayrıntılı şekilde şirket bilançolarında gösterilecek olup, değerleme neticesinde oluşan farklar, bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında yer alacaktır. Değer artışları üzerinden herhangi bir vergi alınması söz konusu değildir. Özel bir Fon hesabında yer alacak olan bu değerleme farkları, şirket sermayesine vergisiz olarak ilave edilebilir. Ancak yeniden değerlemeye tabi tutulan varlıkların elden çıkarılması (satış, devir, tasfiye gibi) halinde, özel fon hesabında yer alan değer artışları, kazancın tespitinde amortismanlar gibi işleme tabi tutulacaktır.

Yeniden Değerleme konusu, birden çok Kanun içerisinde yer alan düzenlemeler neticesinde, bazı tereddütlere neden olabilir.

Konu hakkında detaylı bilgi ve sorularınız için bizlerle görüşebilirsiniz.

tr@srmconsulting.com

 

Makaleler

Kar Dağıtımı Stopaj oranı %10’a indirildi, bu ne anlama gelmektedir?

22 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan bir Karar ile, mevcutta %15 olan kar dağıtım stopaj oranı, %10’a indirilmiştir. Şirketler, dönem sonları faaliyetleri neticesinde elde etmiş oldukları karlarını,  şirket ortaklarına dağıtabilmektedirler. Bu dağıtım esnasında, dağıtılabilir Kar üzerinden %15 (yeni hali ile %10) oranında stopaj hesaplanmakta ve bu tutar şirketler tarafından vergi dairesine beyan edilmek suretiyle ödenmektedir. Bu […]

Vergi ve Prim borçların yapılandırılması (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun kapsamında öne çıkan konulardan biri, vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılabilmesine imkan sağlayan maddelerdir. Kanun içeriğinde; Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılması Dava safhasında bulunan (kesinleşmemiş) borçların yeniden yapılandırılması İnceleme, tarhiyat ve uzlaşma safhasında bulunan borçların yeniden yapılandırılması konuları ayrı maddelerde ele alınmıştır. Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin detay bilgiler aşağıda paylaşılmıştır. […]

Gayrimenkullerin ve diğer sabit kıymetlerin yeniden değerlemesi imkanı (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun içerisinde yer alan ve şirketler açısından önemli olduğunu düşündüğümüz diğer bir konu; şirket aktifinde yer alan taşınmazların ve amortismana tabi sabit kıymetlerin yeniden değerlemesine imkan getirilmesidir. En son, Mayıs 2018 tarihinde çıkan bir kanun ile, firmalara aktiflerinde duran taşınmazlarını yeniden değerleme imkanı getirilmişti. Haziran 2021 tarihinde ilgili kanun kapsamında, yeniden bu hak firmalara […]