Yeniden Değerleme yeniden yürürlükte (7338 Sayılı Kanun)

Hatırlayacağınız üzere, Yeniden Değerleme konusu, yaklaşık 5 ay kadar önce, Haziran 2021 tarihinde yayımlanmış olan 7326 Sayılı Kanun ile tekrardan gündeme gelmişti. Halen yürürlükte olan ve uygulaması devam eden bu yasaya göre firmalar, 31.12.2021 tarihine kadar, sabit kıymetlerini değerlemeye tabi tutabilir, değer artışı üzerinden ödeyecekleri %2 oranında vergi ile bu yasadan faydalanabilirler. (Devam eden 7326 sayılı Kanun ile ilgili önceki yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.) 

Bu yazımızın esas konusunu oluşturan, 26.10.2021 tarihinde yayımlanan 7338 Sayılı Kanun içerisinde de Yeniden Değerleme konusu tekrar yer almaktadır ve bu sefer isteyen firmalar için 01.01.2022 sonrasında kalıcı hale gelmektedir.

7338 Sayılı Kanun içerisinde yer alan Yeniden Değerleme uygulaması

01.01.2022 tarihinden itibaren şirketler, enflasyon düzeltmesi yapma şartlarının gerçekleşmediği hesap dönemlerinin sonu itibariyle, aktiflerinde bulunan amortismana tabi iktisadi kıymetlerini ve bunlara ait amortismanlarını, yeniden değerlemeye tabi tutabileceklerdir.

Her yıl için belirlenecek olan yeniden değerleme oranı ile değerlenecek olan sabit kıymetler ve amortismanları, ayrıntılı şekilde şirket bilançolarında gösterilecek olup, değerleme neticesinde oluşan farklar, bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında yer alacaktır. Değer artışları üzerinden herhangi bir vergi alınması söz konusu değildir. Özel bir Fon hesabında yer alacak olan bu değerleme farkları, şirket sermayesine vergisiz olarak ilave edilebilir. Ancak yeniden değerlemeye tabi tutulan varlıkların elden çıkarılması (satış, devir, tasfiye gibi) halinde, özel fon hesabında yer alan değer artışları, kazancın tespitinde amortismanlar gibi işleme tabi tutulacaktır.

Yeniden Değerleme konusu, birden çok Kanun içerisinde yer alan düzenlemeler neticesinde, bazı tereddütlere neden olabilir.

Konu hakkında detaylı bilgi ve sorularınız için bizlerle görüşebilirsiniz.

tr@srmconsulting.com

 

Makaleler

Muhasebe Departmanı Kurmak İçin 66 Etkili İpucu

Merhaba, iş dünyasının gezgini arkadaşım! Bunu okuyorsanız, büyük olasılıkla kuruluşunuz içinde bir muhasebe departmanı kurma veya yenileme gibi inanılmaz bir yolculuğa çıkmışsınızdır. Size şunu söyleyeyim, bir maceranın içindesiniz ve ben de bu heyecan verici keşif gezisinde rehberiniz olacağım için çok heyecanlıyım. Sayıları hesaplayan bir guru değilim ama sürekli gelişen iş dünyasındaki deneyimlerimden payıma düşeni aldım. […]

Mizanda Ustalaşmak: Son Derece Verimli Bir Muhasebe Departmanının 9 Alışkanlığı

Her biri kısa ve bilgilendirici bir madde işareti ve bir bonus puan olarak sunulan bu 9 alışkanlıkla son derece verimli bir muhasebe departmanının sırlarını açığa çıkarın. Alışılmadık stratejilerden zaman içinde test edilmiş yöntemlere kadar bu liste, muhasebe mükemmelliğine giden yolda size rehberlik edecek:   1. Teknolojiyi Benimseyin: İçgörü: Teknoloji süreçleri kolaylaştırır. Alışkanlık: Rutin görevleri otomatikleştirmek […]

Kar Dağıtımı Stopaj oranı %10’a indirildi, bu ne anlama gelmektedir?

22 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan bir Karar ile, mevcutta %15 olan kar dağıtım stopaj oranı, %10’a indirilmiştir. Şirketler, dönem sonları faaliyetleri neticesinde elde etmiş oldukları karlarını,  şirket ortaklarına dağıtabilmektedirler. Bu dağıtım esnasında, dağıtılabilir Kar üzerinden %15 (yeni hali ile %10) oranında stopaj hesaplanmakta ve bu tutar şirketler tarafından vergi dairesine beyan edilmek suretiyle ödenmektedir. Bu […]